Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Informācija atjaunota 29.11.2013


Novērojumu kopsavilkumi 2013.gadā

Ābeles

6.05-12.05.
Ābelēm novērojams lapu pumpuru plaukšanas sākums līdz pirmo ziedpumpuru parādīšanās (AS 07-55).
Uz pērnajām lapām ābeļu dārzos Daugavpils un Viļānu novados konstatētas nogatavojušās ābeļu kraupja asku sporas, kas, nolīstot pirmajam lietum, izlidos un sāks inficēt jaunā lapiņas. Arī pārējā Latvijas teritorijā tuvākajā laikā sagaidāma kraupja sporu nogatavošanās un iespējams infekcijas risks, nolīstot lietum. Lai aizsargātu ābeļu stādījumus no ābeļu kraupja primārās infekcijas, ņemot vērā informāciju par sporu nogatavošanos un iespējamā lietus prognozi, jābūt gataviem lemt par fungicīdu smidzinājuma nepieciešamību.
Atsevišķos dārzos konstatēti pirmie ābeļu ziedu smecernieki.
Izšķīlušās pirmās ābeļu lapu blusiņas, laputis un augļu koku sarkanās tīklērces.
 
13.05-19.05.
Ābelēm novērotajos dārzos lielākā daļa lapu atliekušās līdz ziedēšanas sākums (AS 15-60).
Ābeļu kraupja asku sporas nogatavojušās visā Latvijas teritorijā un lietainos laika apstākļos turpina izlidot. Lai aizsargātu ābeļu stādījumus no ābeļu kraupja primārās infekcijas, ņemot vērā informāciju par iespējamā lietus prognozi un jau iepriekšējā smidzinājumā izmantotā fungicīda iedarbības laiku (ja pirmie smidzinājumi jau veikti), jālemj par fungicīdu smidzinājuma (pirmā vai atkārtotā) nepieciešamību.
Atsevišķos dārzos konstatēts neliels skaits pieaugušo ābeļu ziedu smecernieku.
Vairākos dārzos pamanīti nelieli ābeļu lapu tinēju kāpuru bojājumi.

20.05-26.05.
Ābelēm novērotajos dārzos pilnzieds līdz ziedēšanas beigas (AS 65-69).
Ābeļu kraupja sporas lietainos laika apstākļos turpina izlidot. Lai aizsargātu ābeļu stādījumus no ābeļu kraupja primārās infekcijas, ņemot vērā informāciju par iespējamā lietus prognozi un jau iepriekšējā smidzinājumā izmantotā fungicīda iedarbības laiku (ja pirmie smidzinājumi jau veikti), jālemj par fungicīdu smidzinājuma (pirmā vai atkārtotā) nepieciešamību.
Vairumā no novērotajiem stādījumiem konstatēti ābeļu ziedu smecernieka kāpuru bojāti ziedpumpuri. Atsevišķos ābeļu dārzos nelielā skaitā sastopamas ābeļu lapu blusiņas un laputis. Vairākos dārzos pamanīti nelieli ābeļu lapu tinēju kāpuru bojājumi. Vienā dārzā konstatēti nenozīmīgi mazā salnas sprīžmeša kāpuru bojājumi. Atsevišķos dārzos nelielā skaitā novērotas maijvaboles.

27.05-02.06.
Ābelēm novērotajos dārzos lielākā daļa vainaglapu nobirušas līdz augļaizmetņu diametrs sasniedz ap 10 mm (AS 67-71).
Ābeļu kraupja sporas lietainos laika apstākļos turpina izlidot. Lai aizsargātu ābeļu stādījumus no ābeļu kraupja primārās infekcijas, ņemot vērā informāciju par iespējamā lietus prognozi un jau iepriekšējā smidzinājumā izmantotā fungicīda iedarbības laiku (ja pirmie smidzinājumi jau veikti), jālemj par fungicīdu nepieciešamību.
Vienā novērotajā dārzā konstatētas ābeļu miltrasas pazīmes.
Nedēļas laikā feromonu slazdos notverti 2-18 (atkarībā no stādījuma) ābolu tinēja tauriņi.
Vairumā no novērotajiem stādījumiem konstatēti ābeļu ziedu smecernieka kāpuru bojāti ziedpumpuri.
Atsevišķos ābeļu dārzos nelielā skaitā sastopamas ābeļu lapu blusiņas un laputis. Vairākos dārzos pamanīti nelieli ābeļu lapu un pumpuru tinēju kāpuru „tinumi”. Dažos dārzos konstatēti mazā salnas sprīžmeša kāpuru bojājumi. Vairākos dārzos konstatēti maijvaboļu bojājumi.

03.06.-10.06.
Ābelēm novērotajos dārzos augļaizmetņu veidošanās sākums līdz to diametrs sasniedz ap 10 mm (AS 70-71).
Trijos no novērotajiem ābeļu dārziem konstatētas ābeļu kraupja pirmās pazīmes uz ābeļu lapām. Tātad iespējama sekundārās infekcijas izplatīšanās no lapu plankumiem.
Atsevišķos dārzos konstatētas ābeļu miltrasas pazīmes.
Nedēļas laikā feromonu slazdos notverti 4-30 (iepriekš 2-18) ābolu tinēja tauriņi. Lielākais tinēja tauriņu skaits ielidojis Līgatnes, Tukuma un Kuldīgas novados izliktajos feromonu slazdos.
Vienā dārzā uz baltā līmes vairoga notverta ābolu zāģlapsene. Vienā dārzā uz sarkanā līmes vairoga notverti daži nevienādie mizgrauži.
Vairākos dārzos pamanīti ābeļu lapu tinēju bojājumi (tinumi), retāk konstatējami ābeļu lapu pasviļņa bojājumi. Vienā dārzā pamanītas atsevišķas maijvaboles.

10.-16.06.
Ābelēm novērotajos dārzos augļaizmetņu diametrs sasniedz ap 10 mm līdz otrā nobire (AS 71-73).
Četros no novērotajiem ābeļu dārziem konstatētas ābeļu kraupja pirmās pazīmes uz ābeļu lapām. Tātad iespējama sekundārās infekcijas izplatīšanās no lapu plankumiem.
Atsevišķos dārzos konstatētas ābeļu miltrasas pazīmes.
Nedēļas laikā feromonu slazdos notverti 3-18 (iepriekš 4-30) ābolu tinēja tauriņi.
Vietām pamanāmi ābeļu lapu pasviļņa un ābeļu lapu tinēju bojājumi. Ābeļu lapu blusiņas sastopamas nenozīmīgā daudzumā. Jaunos augļaizmetņus vietām grauž dārza vaboles.

17.-23.06.
Ābelēm novērotajos dārzos augļaizmetņu diametrs sasniedz ap 10 - 40 mm (AS 71-74).
Ābeļu kraupja pazīmes uz ābeļu lapām konstatētas vairumā no novērotajiem ābeļu dārziem. Tātad lietainos laika apstākļos notiks sekundārās infekcijas izplatīšanās no lapu plankumiem.
Divos dārzos konstatētas ābeļu lapu plankumainības pazīmes.
Atsevišķos dārzos konstatētas ābeļu miltrasas pazīmes.
Nedēļas laikā feromonu slazdos notverti 3-11 (iepriekš 3-18) ābolu tinēja tauriņi.
Vienā dārzā uz līmes vairoga konstatēts nevienādais mizgrauzis.
Vienā dārzā konstatēta pīlādžu tīklkodes lidošana.
Vietām pamanāmi ābeļu lapu pasviļņa, ābeļu tīklkodes un ābeļu lapu tinēju kāpuru bojājumi.

24.-30.06.
Ābelēm novērotajos dārzos augļaizmetņu diametrs sasniedz ap 20 mm līdz sākusies augļa briešana (AS 72-75).
Ābeļu kraupja pazīmes uz ābeļu lapām konstatētas vairumā no novērotajiem ābeļu dārziem. Daudzviet tās sastopamas arī uz augļiem.
Vienā dārzā konstatētas ābeļu lapu plankumainības pazīmes.
Nedēļas laikā feromonu slazdos notverti 2-28 (iepriekš 3-11) ābolu tinēja tauriņi.
Vairākos dārzos konstatēta pīlādžu tīklkodes lidošana, nedēļas laikā feromonu slazdā iekļuvis neliels tīklkožu skaits (1-4).
Vietām pamanāmi ābeļu lapu tinēju bojājumi.
Ābeļu lapu pasviļņa bojājumi nenozīmīgi.

01.-07.07.
Ābelēm novērotajos dārzos augļaizmetņu diametrs sasniedz ap 20 mm līdz sākusies augļa briešana (AS 72-75).
Ābeļu kraupja pazīmes konstatētas uz lapām un augļiem.
Vienā dārzā konstatētas ābeļu lapu plankumainības pazīmes.
Vairākos dārzos konstatēti parastās augļu puves bojāti āboli.
Nedēļas laikā feromonu slazdos notverti 3-33 (iepriekš 2-28) ābolu tinēja tauriņi, kļūst pamanāmi tinēja kāpuru bojāti augļi.
Vairākos dārzos konstatēta pīlādžu tīklkodes lidošana, nedēļas laikā feromonu slazdā iekļuvušas 1-8 pieaugušās tīklkodes (iepriekš 1-4).
Vietām pamanāmi ābeļu lapu tinēju bojājumi.
Ābeļu lapu pasviļņa bojājumi nenozīmīgi. Laputis sastopamas reti.

08.-14.07.
Ābelēm novērotajos dārzos augļaizmetņu diametrs sasniedz ap 30 mm līdz augļi sasnieguši 70% no raksturīgā lieluma (AS 73-77).
Ābeļu kraupja pazīmes konstatētas uz lapām un augļiem 85 % novēroto dārzu.
Ābeļu lapu plankumainības pazīmes konstatētas apmēram pusē dārzu.
Vairākos dārzos konstatēti parastās augļu puves bojāti āboli.
Nedēļas laikā feromonu slazdos notverti 2-15 (iepriekš 3-33) ābolu tinēja tauriņi, kļūst pamanāmi tinēja kāpuru bojāti augļi.
Nedēļas laikā vairākos dārzos feromonu slazdos notvertas pa 1 pieaugušajai pīlādžu tīklkodei (iepriekš 1-8). Vienā dārzā konstatēti tīklkodes kāpuru bojāti āboli.
Ābeļu lapu pasviļņa un ābolu zāģlapsenes bojājumi nenozīmīgi. Vienā dārzā pamanīti ābeļu sarkanpangu laputs bojājumi. Laputis sastopamas reti.

15.-21.07.
Ābelēm novērotajos dārzos augļaizmetņu diametrs sasniedz 30-40 mm līdz augļi sasnieguši 70% no raksturīgā lieluma (AS 74-77).
Ābeļu kraupja pazīmes gan uz lapām, gan augļiem konstatētas vairumā novēroto dārzu.
Ābeļu lapu pelēkplankumainības pazīmes ar nelielu izplatību konstatētas apmēram pusē dārzu.
Atsevišķos dārzos konstatēti parastās augļu puves bojāti āboli.
Nedēļas laikā feromonu slazdos notverti 1-4 (iepriekš 2-15) ābolu tinēja tauriņi, konstatēti tinēja kāpuru bojāti augļi.
Nedēļas laikā feromonu slazdos notvertas 1-2 pīlādžu tīklkodes.
Ābeļu lapu pasviļņa un ābolu zāģlapsenes bojājumi nenozīmīgi.

22.-28.07.

Ābelēm novērotajos dārzos augļaizmetņu diametrs sasniedz 30-40 mm līdz augļi sasnieguši 70% no raksturīgā lieluma (AS 74-77).
Ābeļu kraupja pazīmes gan uz lapām, gan augļiem konstatētas vairumā novēroto dārzu.
Ābeļu lapu plankumainības pazīmes konstatētas ar nelielu izplatību.
Atsevišķos dārzos konstatēti parastās augļu puves bojāti āboli.
Nedēļas laikā feromonu slazdā vienā no dārziem notverti 8 ābolu tinēja tauriņi, dārzos sastopami tinēja kāpuru bojāti augļi.
Ābeļu lapu pasviļņa un ābolu zāģlapsenes bojājumi nenozīmīgi. 

29.07.-04.08.
Ābelēm novērotajos dārzos augļa briešana līdz augļi sasnieguši 90% no raksturīgā lieluma (AS 75-79).
Ābeļu kraupja pazīmes konstatējamas gan uz lapām, gan augļiem.
Ābeļu lapu plankumainības pazīmes konstatētas ar nelielu izplatību.
Dārzos sastopami parastās augļu puves bojāti āboli.
Nedēļas laikā feromonu slazdā ielidojuši 1-6 (iepriekš vienā no dārziem 8) ābolu tinēja tauriņi, dārzos sastopami tinēja kāpuru bojāti augļi.
Ābeļu lapu pasviļņa bojājumi nenozīmīgi.

12.08.-18.08.
Ābelēm novērotajos dārzos augļi sasnieguši 90% no raksturīgā lieluma un notiek augļu gatavošanās (AS 79-80). Lielākajā daļā novēroto dārzu ābeļu kraupja pazīmes konstatējamas gan uz lapām, gan augļiem, vietām ar nozīmīgu izplatību. Dārzos sastopami parastās augļu puves bojāti āboli. Vienā no novērotajiem dārziem vērojama ābolu tinēja tauriņu lidošana, vairākos dārzos sastopami tinēja kāpuru bojāti augļi. Feromonu slazdā vienā dārzā nedēļas laikā notverts 1 pīlādžu tīklkožu tauriņš. Ābeļu lapu tinēja un ābolu zāģlapsenes kāpuru bojājumi nenozīmīgi.

19.08.-25.08.
Ābelēm novērotajos dārzos augļi sasnieguši 90% no raksturīgā lieluma līdz izveidojies raksturīgais augļu krāsojums (AS 79-85). Lielākajā daļā novēroto dārzu ābeļu kraupja pazīmes konstatējamas gan uz lapām, gan augļiem. Vairākos dārzos sastopami parastās augļu puves bojājumi. Vienā no novērotajiem dārziem vērojama ābolu tinēja tauriņu lidošana, vairumā dārzu sastopami tinēja kāpuru bojāti augļi. Feromonu slazdā vienā dārzā nedēļas laikā notverts 1 pīlādžu tīklkodes tauriņš. Ābeļu lapu tinēja un ābolu zāģlapsenes kāpuru bojājumi sastopami reti.

02.09.-09.08.
Ābelēm augļu gatavošanās process līdz izveidojies raksturīgais augļu krāsojums (AS 80-85).
Dārzos ābeļu kraupja pazīmes konstatējamas gan uz lapām, gan augļiem.
Vairākos dārzos sastopami parastās augļu puves bojājumi.
Vienā no novērotajiem dārziem vērojama ābolu tinēja tauriņu lidošana, vairumā dārzu sastopami tinēja kāpuru bojāti augļi.

09.09.-15.09.
Ābelēm izveidojies raksturīgais augļu krāsojums līdz novākšanas gatavība (AS 85-87).
Ābeļu kraupja pazīmes izplatītas gan uz lapām, gan augļiem.
Nelieli parastās augļu puves bojājumi konstatēti visos novērotajos dārzos, vienā -ābolus sākusi bojāt rūgtā puve.
Vairumā dārzu sastopami ābolu tinēja kāpuru bojāti augļi.

16.09.-22.09.
Augļu novākšanas gatavība (AS 87).
Ābeļu kraupja pazīmes sastopamas gan uz lapām, gan augļiem.
Parastās augļu puves bojājumi konstatēti visos novērotajos dārzos, vienā no tiem arī rūgtā puve.
Atsevišķos gadījumos konstatēti ābolu tinēja un ābolu zāģlapsenes kāpuru bojāti augļi.

23.09.-29.09.
Augļu novākšanas gatavība (AS 87).
Ābeļu kraupja pazīmes sastopamas visos gadījumos, atšķiras tikai izplatība konkrētos dārzos.
Parastā augļu puve bojā augļus.
Konstatēti ābolu tinēja un sūreņu zāģlapsenes kāpuru bojāti augļi.

30.09.-27.10.
Augļu novākšanas gatavība līdz augļu koku gatavošanās miera periodam (AS 87-90).
Uz augļiem ražas novākšanas laikā konstatētas ābeļu kraupja un parastās augļu puves pazīmes. Parastās augļu puves bojāti āboli atrodami arī augļu koku zaros. Ja tie savītīs (mumificēsies) un paliks kokā, nākamgad būs kā puves pirmās infekcijas avots.
Vairākos gadījumos konstatēti ābolu tinēja kāpuru bojāti augļi.

28.10.-29.11.
Ābelēm sācies miera periods, augļiem uzglabāšanas gatavība (AS 99-00).
Noliktavās uz augļiem konstatētas ābeļu kraupja, parastās un rūgtās augļu puves pazīmes.