Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Informācija sabiedrībai > Oficiālā statistika

Valsts augu aizsardzības dienests ir nacionālā statistikas iestāde, kura, veicot augu aizsardzības līdzekļu izplatītāju pilnu apsekojumu par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļu apjomiem, nodrošina oficiālo statistiku par izplatīto augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu apjomiem.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1185/2009 (2009. gada 25. novembris), dalībvalstis apkopo un līdz 30. decembrim iesniedz Eiropas Savienības Statistikas birojam (Eurostat) datus par iepriekšējā kalendārajā gadā gala lietotājiem izplatītajiem AAL darbīgo vielu apjomiem, kā arī nodrošina  šīs informācijas publisku pieejamību. Eurostat validē dalībvalstu sniegtos datus un publicē oficiālo statistiku tīmekļa vietnē. Statistikas dati tiek izmantoti, lai aprēķinātu saskaņotos riska indikatorus augu aizsardzības līdzekļu lietošanas ilgtspējas novērtēšanai.  

Valsts augu aizsardzības dienests informē, ka Latvijā 2018. gadā kopā izplatītas 1587,324 tonnas augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu, tai skaitā 965,291 tonnas - herbicīdu, 212,984 tonnas – fungicīdu, 35,683 tonnas – insekticīdu, 4,928 tonnas – baktericīdu, 354,600 tonnas – augšanas regulatoru, 13,839 tonnas – citu augu aizsardzības līdzekļu. Eiropas Savienības oficiālā statistika ir pieejama tīmekļa vietnē.

Lai nodrošinātu Latvijas, Eiropas un starptautisko lietotāju vajadzībām atbilstošu oficiālo statistiku, ievērojot oficiālo statistiku reglamentējošos normatīvos aktus, Centrālā statistikas pārvalde (CSP) un statistikas iestādes ir noslēgušas saprašanās memorandu par sadarbību Oficiālās statistikas sistēmas Kvalitātes politikas ieviešanā. Statistikas iestāžu kvalitātes politika un citi vispārīgo kvalitātes prasību dokumenti ir publicēti Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.