Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1185/2009 (2009. gada 25. novembris), dalībvalstis apkopo un līdz 30. decembrim iesniedz Eiropas Savienības Statistikas birojam (Eurostat) datus par iepriekšējā kalendārajā gadā gala lietotājiem izplatītajiem AAL darbīgo vielu apjomiem, kā arī nodrošina  šīs informācijas publisku pieejamību. Eurostat validē dalībvalstu sniegtos datus un publicē oficiālo statistiku tīmekļa vietnē.  

Valsts augu aizsardzības dienests informē, ka Latvijā 2017.gadā kopā izplatītas 1478,448 tonnas augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu, tai skaitā 801,179 tonnas - herbicīdu, 266,549 tonnas – fungicīdu, 32,989 tonnas – insekticīdu, 3,495 tonnas – bakterocīdi, 367,561 tonnas – augšanas regulatori, 6,675 tonnas – citi augu aizsardzības līdzekļi. Eiropas Savienības oficiālā statistika ir pieejama tīmekļa vietnē.