Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Budžets
  • Valsts augu aizsardzības dienesta amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriji un darba samaksas apmērs sadalījumā pa amatu grupām
  • Budžeta apakšprogrammas 65.20.00. „Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020) resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2017.gadam (aktualizēta 04.10.2017.)
  • Budžeta apakšprogrammas 70.06.00. „Izdevumi citu Eiropas Savienības politikas instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai” pasākumam „Kaitīgo organismu un augiem bīstamo organismu apsekojumu klātbūtnes programma” resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2017.gadam (aktualizēta 04.10.2017.)
  • Budžeta programmas 27.00.00. „Augu veselība un augu aprites uzraudzība” resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2017.gadam (aktualizēta 04.10.2017.)
  • Budžeta apakšprogrammas 21.01.00 „Valsts atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai (subsīdijas)” resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2017.gadam (aktualizēta 04.10.2017.)
  • 70.06.00 budžeta apakšprogrammas “Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana”, projekta „Azerbaidžānas Republikas Karantīnas ekspertīžu centru ekspertu mācības” resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2017.gadam (ārvalstu finanšu palīdzība)
  • 70.06.00 budžeta apakšprogrammas “Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana”, projekta „Azerbaidžānas Republikas Karantīnas ekspertīžu centru ekspertu mācības” resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2017.gadam (valsts dotācija)
  • 27.00.00 budžeta programma “Augu veselība un augu aprites uzraudzība” Twinning projekts "Atbalsts Kosovas augkopības produkcijas ražošanas un augu aizsardzības sistēmas kapacitātes stiprināšanai” resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2017.gadam
  • 27.00.00 budžeta programma “Augu veselība un augu aprites uzraudzība” Twinning projekts "Ukrainas tiesību aktu augu aizsardzības un augu veselību jomā tuvināšana ar ES tiesību aktiem un ar tām saistīto kontroļu un laboratorijas pakalpojumu stiprināšana" resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2017.gadam
  • Informācija par dienesta amatpersonām izmaksāto atalgojumu