Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Budžets
  • Budžeta apakšprogrammas 65.20.00. „Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020) resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2016.gadam (aktualizēta 04.10.2016.)
  • Budžeta apakšprogrammas 21.01.00 „Valsts atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai (subsīdijas)” resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2016.gadam (aktualizēta 04.07.2016.)
  • Budžeta programmas 27.00.00. „Augu veselība un augu aprites uzraudzība” resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2016.gadam (aktualizēta 04.10.2016.)
  • Budžeta apakšprogrammas 70.06.00. „Izdevumi citu Eiropas Savienības politikas instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai” pasākumam „Kaitīgo organismu un augiem bīstamo organismu apsekojumu klātbūtnes programma” resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2016.gadam (aktualizēta 04.10.2016.)
  • Valsts augu aizsardzības dienesta amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriji un darba samaksas apmērs sadalījumā pa amatu grupām
  • Informācija par dienesta amatpersonām izmaksāto atalgojumu