Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Pakalpojumi > Pakalpojumu saraksts

Augšņu agroķīmiskā izpēte

Fitosanitārais sertifikāts

Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkums 

Pārskats par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem

Apliecība darbībām ar augu aizsardzības līdzekļiem 

Atļauja augu aizsardzības līdzekļa paralēlajai tirdzniecībai

Atļauja augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, lietošanas operatoru, pārdevēju un konsultantu apmācības veikšanai

Atļauja augu pases un/vai etiķetes lietošanai

Atļauja augu pases un/vai etiķetes sagatavošanai

Atļauja koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes procesa sertifikācijas veikšanai

Atļauja koksnes un koksnes iepakojamā materiāla marķēšanai pirms termiskās apstrādes

Atļauja konvencionālas izcelsmes sēklu un pavairošanas materiālu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā

Atļauja mēslošanas līdzekļa ievešanai testēšanai un reģistrācijai

Atļauja nereģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietošanai pētījumos un eksperimentos

Atļauja nereģistrēta mēslošanas līdzekļa ievešanai efektivitātes izmēģinājumiem un pētījumiem

Atļauja normatīvajos aktos neminēta mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai

Atļauja reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietojuma jomas paplašinājumam

Atļauja registrēta augu aizsardzības līdzekļa lietošanai pētījumos un eksperimentos nereģistrētam lietojumam

Atļauja reģistrēta mēslošanas līdzekļa konkrētas partijas ievešanai un tirdzniecībai

Atļauja reģistrēta mēslošanas līdzekļa tirdzniecībai, ja tā kvalitāte neatbilst reģistrā deklarētajiem rādītājiem

Atļauja testēšanai un reģistrācijai ievesta mēslošanas līdzekļa attiecīgās partijas tirdzniecībai

Augsnes analīze laboratorijā

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudi apliecinošu uzlīmju izsniegšana

Augu, augu produktu, augsnes un augu kaitēkļu paraugu analīze laboratorijā

Augu pases un/vai etiķetes izgatavošana

Augu šķirnes licences līguma reģistrācija

Deklarācija fitosanitārajai kontrolei

Grozījumu izdarīšana Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā

Iesniegums par mēslošanas līdzekļa ar marķējumu "EK mēslošanas līdzeklis" uzskaiti

Latvijā sagatavota mēslošanas līdzekļu mehāniska maisījuma reģistrācija

Lēmums par citā Eiropas Savienības dalībvalstī veiktas augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas pārbaudes atzīšanu

Lēmums par izplatīšanas termiņa pagarināšanu augu aizsardzības līdzeklim, kam beidzies derīguma termiņš

Mēslošanas līdzekļa analīze laboratorijā

Mēslošanas līdzekļa paziņošana

Mēslošanas līdzekļa reģistrācija

Parauga ņemšana no augsnes, augiem un augu produktiem augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu klātbūtnes noteikšanai

Reģistrācija Dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā

Reģistrācija Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā

Reģistrācija Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā vai svītrošana no reģistra

Reģistrācija Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā, grozījumu izdarīšana vai svītrošana no reģistra

Sertifikāts augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu veikšanai

Sēklaudzēšanas lauka apskate

Sēklu kvalitātes novērtēšana laboratorijā

Speciālā atļauja (licence) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai

Svītrošana no Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistra

Vidējā sēklu parauga ņemšana, analīžu veikšana un etiķešu izgatavošana

Ziņu iesniegšana par pieejamām bioloģiskās lauksaimniecības sēklām un veģetatīvās pavairošanas materiāliem

Ziņu iesniegšana par Sosnovska latvāņa izplatību savā zemes īpašumā

Ziņu iesniegšana par tirdzniecībai ražotajiem un ievestajiem mēslošanas līdzekļiem