Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Pakalpojumi > Pakalpojumu saraksts (alfabētiski)

Augšņu agroķīmiskā izpēte

Fitosanitārais sertifikāts

Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkums 

Paziņošana par teritorijām, kur aug Sosnovska latvānis

Pārskats par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem

Apliecība darbībām ar augu aizsardzības līdzekļiem 

Atļauja augu aizsardzības līdzekļa laišanai tirgū un lietošanai

Atļauja augu aizsardzības līdzekļa paralēlajai tirdzniecībai

Atļauja augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, lietošanas operatoru, pārdevēju un konsultantu apmācības veikšanai

Atļauja augu pases drukāšanai

Atļauja augu pases lietošanai

Atļauja izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijai paredzēto kaitīgo organismu, augu un augu produktu ievešanai vai pārvietošanai

Atļauja koksnes un koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes procesa sertifikācijas veikšanai

Atļauja koksnes un koksnes iepakojamā materiāla marķēšanai pirms termiskās apstrādes

Atļauja konvencionālas izcelsmes sēklu un pavairošanas materiālu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā

Atļauja mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai testēšanai un reģistrācijai

Atļauja nereģistrēta augu aizsardzības līdzekļa ierobežotai un kontrolētai lietošanai

Atļauja nereģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietošanai pētījumos un eksperimentos

Atļauja nereģistrēta mēslošanas līdzekļa ievešanai efektivitātes izmēģinājumiem un pētījumiem

Atļauja normatīvajos aktos neminēta mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai

Atļauja reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietojuma jomas paplašinājumam

Atļauja reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietošanai pētījumos un eksperimentos nereģistrētam lietojumam

Atļauja reģistrēta mēslošanas līdzekļa konkrētas partijas ievešanai un tirdzniecībai

Atļauja reģistrēta mēslošanas līdzekļa un substrāta tirdzniecībai, ja tā kvalitāte neatbilst reģistrā deklarētajiem rādītājiem

Atļauja tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā

Atļauja testēšanai un reģistrācijai ievesta mēslošanas līdzekļa un substrāta attiecīgās partijas tirdzniecībai

Atļaujas atjaunošana augu aizsardzības līdzekļa laišanai tirgū un lietošanai

Augsnes agroķīmiskā analīze laboratorijā

Augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas anulēšana

Augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas apliecības īpašnieka maiņa

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudi apliecinošu uzlīmju izsniegšana pārbaužu veicējam

Augu, augu produktu, augsnes un augu kaitēkļu paraugu analīze laboratorijā

Augu šķirnes licences līguma reģistrācija

Citā Eiropas Savienības dalībvalstī veiktas augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas pārbaudes atzīšana

Deklarācija fitosanitārajai kontrolei

Dzīvā organisma atkārtota iekļaušana Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

Dzīvā organisma iekļaušana Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

Grozījumu izdarīšana Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā par adreses un/vai darbības veida maiņu operatoram, kas nodarbojas ar koksnes iepakojamā materiāla marķēšanu

Grozījumu izdarīšana reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa dokumentācijā un/vai lietošanas nosacījumos

Iesniegums par mēslošanas līdzekļa ar marķējumu "EK mēslošanas līdzeklis" uzskaiti

Iesniegums selekcionāra tiesību piešķiršanai

Iesniegums šķirnes iekļaušanai Latvijas augu šķirņu katalogā

Izplatīšanas termiņa pagarināšana augu aizsardzības līdzeklim, kam beidzies derīguma termiņš

Latvijā sagatavota mēslošanas līdzekļu mehāniska maisījuma reģistrācija

Mēslošanas līdzekļa un substrāta iekļaušana bioloģiskajā lauksaimniecībā izmantojamo mēslošanas līdzekļu sarakstā

Mēslošanas līdzekļa un substrāta analīze laboratorijā

Mēslošanas līdzekļa un substrāta paziņošana

Mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrācija

Parauga ņemšana no augsnes, augiem un augu produktiem augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu klātbūtnes noteikšanai

Pieteikums de minimis atbalsta saņemšanai pasākumā “Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai”

Pirmseksporta sertifikāts

Reģistrācija Dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā, grozījumu izdarīšana vai svītrošana no reģistra

Reģistrācija Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā vai svītrošana no reģistra

Reģistrācija Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā vai svītrošana no reģistra

Reģistrācija Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā, grozījumu izdarīšana vai svītrošana no reģistra

Sertifikāts augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudes izmēģinājumu veikšanai

Sertifikāts augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu veikšanai

Sēklaudzēšanas lauka apskate

Speciālā atļauja (licence) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai

Šķirnes iekļaušana Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā vai svītrošana no saraksta

Vidējā sēklu parauga ņemšana, analīžu veikšana un etiķešu izgatavošana

Ziņu iesniegšana par mēslošanas līdzekļu (sprāgstvielu prekursoru) tirdzniecības vietām

Ziņu iesniegšana par pārdotajiem mēslošanas līdzekļiem (sprāgstvielu prekursoriem)

Ziņu iesniegšana par pieejamām bioloģiskās lauksaimniecības sēklām un veģetatīvās pavairošanas materiālu

Ziņu iesniegšana par Sosnovska latvāņa izplatību savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā zemē

Ziņu iesniegšana par tirdzniecībai ražotajiem un ievestajiem mēslošanas līdzekļiem un substrātiem