Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Pakalpojumi > Mēslošanas līdzekļi, substrāti un mēslošanas plāni > ML un SB iekļaušana bioloģiskajā lauksaimniecībā izmantojamo ML sarakstā

Mēslošanas līdzeklis un substrāts tiek iekļauts mēslošanas līdzekļu un substrātu sarakstā “Atļauts lietot bioloģiskajā lauksamniecībā”, lai bioloģiskajiem lauksaimniekiem būtu pieejama informācija par to, kurus mēslošanas līdzekļus un substrātus drīkst izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Valsts augu aizsardzības dienests:
  • izskata iesniegtos dokumentus;
  • izvērtē mēslošanas līdzekļa vai substrāta atbilstību regulas Nr. 889/2008 I pielikumā noteiktajām prasībām;
  • pieņem lēmumu par mēslošanas līdzekļa vai substrāta atbilstību regulas Nr. 889/2008 I pielikumā noteiktajām prasībām un attiecīgi par iekļaušanu vai neiekļaušanu bioloģiskajā lauksaimniecībā izmantojamo mēslošanas līdzekļu sarakstā;
  • ja mēslošanas līdzeklis vai substrāts atbilst regulas Nr. 889/2008 I pielikumā noteiktajām prasībām, iekļauj informāciju par mēslošanas līdzekli vai substrātu savā tīmekļvietnē – mēslošanas līdzekļu un substrātu sarakstā “Atļauts lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā”.
Iesniedzamo dokumentu veidlapas

Iesniegums par mēslošanas līdzekļa un substrāta iekļaušanu bioloģiskajā lauksaimniecībā izmantojamo mēslošanas līdzekļu sarakstā DOC, PDF

Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:
  • ražotājvalsts atzinums par ievestā mēslošanas līdzekļa vai substrāta atbilstību regulas Nr. 889/2008 I pielikumā noteiktajām prasībām vai attiecīgi atzinums par paziņotā mēslošanas līdzekļa vai substrāta atbilstību, ko izsniegusi tās valsts bioloģiskās lauksaimniecības kompetentā iestāde, kontroles institūcija vai organizācija, kura to ir atzinusi (ja šāds atzinums ir);
  • informācija par izejvielām, ja nepieciešams, norādot to izcelsmi un iegūšanas metodi.

Samaksa par pakalpojumu

Par pakalpojumu (novērtējuma sagatavošanu) jāmaksā 50 EUR saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 12. jūlija noteikumu Nr. 493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2. pielikuma 113. punktu.