Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Pakalpojumi > Mēslošanas līdzekļi, substrāti un mēslošanas plāni > iesniegums par ML ar markejumu EK uzskaiti

Pakalpojums attiecas uz mēslošanas līdzekļu ar marķējumu "EK mēslošanas līdzeklis" ražotājiem vai ievedējiem, un iepakotājiem.

Valsts augu aizsardzības dienests pieņem un izskata mēslošanas līdzekļa ražotāja, ievedēja vai iepakotāja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumu Nr.76 3.punktu un mēneša laikā pēc Mēslošanas līdzekļu aprites likuma 5.panta pirmās daļas 1.punktā minētā iesnieguma saņemšanas informāciju par mēslošanas līdzekli ievada Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā.
 
Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:
-    izziņa vai tās kopija, kur ražotājs apliecina, ka mēslošanas līdzeklis atbilst regulas Nr.2003/2003 prasībām;
-    mēslošanas līdzekļa identifikācijas marķējuma teksts oriģinālvalodā un latviešu valodā saskaņā ar regulu Nr.2003/2003.

Iesniedzamo dokumentu veidlapas:

Iesniegums par mēslošanas līdzekļa ar marķējumu „EK mēslošanas līdzeklis” uzskaiti DOC, PDF