Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Pakalpojumi > Mēslošanas līdzekļi, substrāti un mēslošanas plāni > Atlauja neregistreta ML ievesanai izmeginajumiem

Pakalpojums attiecas uz izmēģinājumu un pētījumu veikšanai paredzēta nereģistrēta mēslošanas līdzekļa ražotāju vai ievedēju.

Valsts augu aizsardzības dienests pieņem un izvērtē iesniegumu un tam pievienotos dokumentus atļaujas saņemšanai nereģistrēta mēslošanas līdzekļa ievešanai efektivitātes izmēģinājumiem un pētījumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 1.septembra noteikumu Nr.506 (turpmāk – noteikumi) 73.punktu un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu, ja ir ievēroti noteikumu 72.punktā minētie nosacījumi, vai par atteikumu izsniegt atļauju, ja nav ievēroti noteikumu 72.punktā minētie nosacījumi.

Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:

  • ražotāja izsniegts testēšanas pārskats (ja mēslošanas līdzeklis un substrāts ražots Eiropas Savienības dalībvalstī un Eiropas Ekonomikas zonas valstī) vai akreditētas laboratorijas izsniegts testēšanas pārskats, kurā norādīts  deklarējamo rādītāju saturs atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 1.septembra noteikumu Nr.506 1.pielikumam un nevēlamo piemaisījumu saturs atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam;
  • testēšanas pārskata kopija par detonācijas drošību amonija nitrāta mēslošanas līdzeklim ar slāpekļa saturu, kas pārsniedz 28%;
  • informācija par izmēģinājumu un pētījumu vietu, laiku, veicēju, mēslošanas līdzekļa daudzumu, izmēģinājumu un pētījumu mērķi.
Iesniedzamo dokumentu veidlapas:

Iesniegums atļaujas saņemšanai mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai un tirdzniecībai DOC, PDF

Valsts nodevas samaksa

Pirms pakalpojuma saņemšanas personai jāsamaksā valsts nodeva saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumiem Nr.83 "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību".

Valsts nodevas apmērs:
• atļauja nereģistrēta mēslošanas līdzekļa ievešanai efektivitātes izmēģinājumiem un pētījumiem – 142,29 EUR.

Valsts nodeva jāiemaksā šādā valsts budžeta kontā:

Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr.90000050138
Konta Nr.LV37TREL1060160919900
Saņēmēja BIC: TRELLV22
Ieņēmumu klasifikācijas kods: 9.1.9.9., norādot mēslošanas līdzekļa nosaukumu un aprites posmu, piemēram: par NPK 6-10-20 reģistrāciju