Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Pakalpojumi > Mēslošanas līdzekļi, substrāti un mēslošanas plāni

MĒSLOŠANAS LĪDZEKĻU UN SUBSTRĀTU REĢISTRS

Mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrācija

Latvijā sagatavota mēslošanas līdzekļu mehāniska maisījuma reģistrācija

Mēslošanas līdzekļa un substrāta paziņošana

Mēslošanas līdzekļa un substrāta iekļaušana bioloģiskajā lauksaimniecībā izmantojamo mēslošanas līdzekļu sarakstā

Iesniegums par mēslošanas līdzekļa ar marķējumu "EK mēslošanas līdzeklis” uzskaiti

Atļauja mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai testēšanai un reģistrācijai

Atļauja testēšanai un reģistrācijai ievesta mēslošanas līdzekļa un substrāta attiecīgās partijas tirdzniecībai


Atļauja reģistrēta mēslošanas līdzekļa konkrētas partijas ievešanai un tirdzniecībai


Atļauja reģistrēta mēslošanas līdzekļa un substrāta tirdzniecībai, ja tā kvalitāte neatbilst reģistrā deklarētajiem rādītājiem

Atļauja nereģistrēta mēslošanas līdzekļa ievešanai efektivitātes izmēģinājumiem un pētījumiem

Atļauja normatīvajos aktos neminēta mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai

Ziņu iesniegšana par tirdzniecībai ražotajiem un ievestajiem mēslošanas līdzekļiem un substrātiem

Ziņu iesniegšana par mēslošanas līdzekļu (sprāgstvielu prekursoru) tirdzniecības vietām

Ziņu iesniegšana par pārdotajiem mēslošanas līdzekļiem (sprāgstvielu prekursoriem)

VEIDLAPAS

DOKUMENTU PARAUGI

Mēslošanas līdzekļa reģistrācijas apliecība (jaunā parauga)

Mēslošanas līdzekļa reģistrācijas apliecība (vecā parauga, izsniegta līdz 20.01.2015.)

Mikrobioloģiskā preparāta reģistrācijas apliecība (jaunā parauga)

Mikrobioloģiskā preparāta reģistrācijas apliecība (vecā parauga, izsniegta līdz 20.01.2015.)

Atļauja mēslošanas līdzekļa ievešanai un tirdzniecībai (vecā parauga)

Normatīvie akti mēslošanas līdzekļu un substrātu uzraudzības jomā

Normatīvie akti mēslošanas plānu uzraudzības jomā

Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkuma iesniegšana

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.834 "Prasības ūdens, augsnes un gaisa aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma” (turpmāk – noteikumi) lauksaimniekiem īpaši jutīgajās teritorijās, t.i., Dobeles, Auces, Tērvetes, Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas, Vecumnieku, Iecavas, Rundāles, Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Baldones, Salaspils, Stopiņu, Ropažu, Garkalnes, Carnikavas, Saulkrastu, Sējas, Ādažu, Inčukalna, Siguldas, Krimuldas un Mālpils novada administratīvās teritorijas robežās, izņemot Vecumnieku novada Valles pagastu un Kurmenes pagastu, Krimuldas novada Lēdurgas pagastu, kā arī Jelgavas, Rīgas un Jūrmalas pilsētas administratīvās teritorijas robežu, apsaimniekojot lauksaimniecībā izmantojamo zemi 20 hektāru un lielākā platībā, kā arī audzējot dārzeņus, kartupeļus, augļu kokus vai ogulājus trīs hektāru un lielākā platībā, ir jādokumentē lauku vēsture par katru lauku un, lietojot mēslošanas līdzekļus, katru gadu līdz 30.novembrim elektroniski jāiesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkums par kārtējo gadu.

Kopsavilkumu var iesniegt, izmantojot e-pakalpojumu "Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkums” Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).

Lai to izdarītu, reģistrējas LAD Klientu reģistrā. Reģistrējoties par LAD klientu, pieeja EPS tiek piešķirta automātiski. Sīkāka informācija par aizpildāmajiem dokumentiem un to iesniegšanas kārtību pieejama LAD tīmekļvietnē.
 
Ja persona jau ir reģistrēta LAD Klientu reģistrā, tad autorizējas LAD EPS un galvenās izvēlnes sadaļā "Valsts augu aizsardzības dienests” izvēlas pakalpojumu "Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkums”.
 
 
Ja neizmanto e-pakalpojumu, tad var aizpildīt veidlapu, parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv.

VEIDLAPA
  • Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkums DOC, PDF

Brošūra "Lauku kultūraugu mēslošanas normatīvi", A.Kārkliņš un A.Ruža, 2013.gads, Jelgava
Izdevumā iekļautā informācija sniedz rekomendācijas lauku kultūraugu mēslošanas plānošanai. Tajā apkopoti  dati  par  galveno  Latvijā  audzēto  kultūraugu  vajadzību  pēc  barības  elementiem,  dota  aprēķinu metodika šīs vajadzības korekcijai, kā arī skaidroti pamatprincipi mēslošanas līdzekļu izvēlei.