Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Pakalpojumi > Integrētā audzēšana > Augu aizsardzības līdzekļi, kurus ieteicams lietot integrētajā lauksaimniecības produktu audzēšanā

Augu aizsardzības līdzekļi, kurus ieteicams lietot integrētajā lauksaimniecības produktu audzēšanā (PDF)

Sākotnēji izvēlas lietot selektīvu augu aizsardzības līdzekli ar vismazāko iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi

Atjaunots 22.07.2014. (tabula tiks papildināta)

AUGĻU DĀRZI UN OGULĀJI

Kultūraugs Augu aizsardzības līdzeklis Lietošanas kategorija Bīstamības paskaidrojums / signālvārds AAL marķējumā noteiktie riska ierobežošanas pasākumi
Augļu dārzi Amega š.k. H Bīstams videi -
Ažils 100 e.k. H Kairinošs; Bīstams videi Var izraisīta alerģisku reakciju
Dalgis š.k. H Kairinošs; Bīstams videi -
Dominators š.k. H Bīstams videi -
Dzelzs vitriols k.v. F/L/M Kaitīgs -
Glifogans 360 š.k. H Kairinošs; Bīstams videi -
Glifomaks Plus š.k. H - -
Glifomaks š.k. H Bīstams videi -
Glifoss š.k. H Bīstams videi -
Glifoss Suprīm š.k. H Bīstams videi -
Jablo š.k. H Kairinošs; Bīstams videi -
Kernels 480 š.k. H Bīstams videi -
Kliniks 360 š.k. H Bīstams videi -
MAC-glifosāts 360 š.k. H Kairinošs; Bīstams videi -
Raundaps Eko š.k. H - -
Raundaps Klasiks š.k. H Kairinošs; Bīstams videi -
Reindžers š.k. H Kairinošs; Bīstams videi -
Rodeo š.k. H Kairinošs; Bīstams videi -
Roundup ACE H - -
Roundup FL 540 H Kairinošs; Bīstams videi -
Taifūns B š.k. H - -
Uragāns Sistem 4 š.k. H - -
Vara vitriols k.v. F Kairinošs; Bīstams videi -
 Ābeles
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actara 25 WG I Bīstams videi SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību un kultūraugos, kas izdala medus rasu.
Activus 330 EC H Kaitīgs; Bīstams videi Var izraisīt alerģisku reakciju.
AlfaStop 50 EC I Kaitīgs; Bīstams videi SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietšs, kur bites aktīvi meklē barību.
Barbarian 360 š.k. H Kairinošs; Bīstams videi  -
Barbarian Biograde 360 š.k. H -  -
Barbarian Hi-Aktiv š.k. H -  -
Basta H Briesmas  -
Bordo maisījums (0227) F -  -
Bordo maisījums (0257) F Kaitīgs; Bīstams videi  -
Bulldoks 025 e.k. I Kaitīgs; Bīstams videi Var izsaukt parestēziju (īslaicīga tirpuma vai dūriena sajūta, ko nav radījis ārējs kairinājums).
SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.
Chorus 50 WG F Bīstams videi Var izraisīt alerģisku reakciju.
Lai aizsargātu ūdens organismus, nelietot tuvāk par 15 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
Čempions 50 p.s. F Kaitīgs; Bīstams videi  -
Decis 2.5 e.k. I Kaitīgs; Bīstams videi Ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm
Bites. Nesmidziniet ziedošus augus bišu lidošanas laikā. Ja nepieciešams smidzināt ziedošu rapsi, zirņus vai citas kultūras, apstrādi drīkst veikt pēc bišu ikdienas lidojuma beigām (no plkst. 22.00 līdz 5.00). Šis piesardzības pasākums jāievēro arī tad, ja apstrādājamā platībā ir ziedošas nezāles.
Decis Mega I Kaitīgs; Bīstams videi  SPe 3 Lai aizsargātu ūdens organismus, augļu dārzos ievērot 40m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, lietotājam jāievēro sekojoši ierobežojumi Decis Mega lietošanai:
Augļudārzos:
  • Ja apstādes deva ir 0,15 – 0,2 l prep./ha (7,5 – 10 g d.v./ha): SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 15 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.
  • Ja apstrāde deva ir 0,2 – 0,25 l prep./ha (10 – 12,5 g d.v./ha): SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.
SPe 8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00/ vietās, kur bites aktīvi meklē barību. 
Difo 250 EC F Kairinošs; Bīstams videi  Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
Dithane NT F Bīstams videi;  Kaitīgs Lai aizsargātu ūdens organismus ievērot augļu dārzā, ogulāju un dekoratīvo kokaugu stādījumos 40 m aizsargjoslu un vīnogu stādījumos  12 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdedenstecēm.
Effector F Kaitīgs; Bīstams videi  Nelietot tuvāk par 10 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
Fastac 50 I Kaitīgs; Bīstams videi  Var izraisīt jušanas traucējumus.                                                        
SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.
Fibro I/A Briesmas SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm ābeļu, bumbieru, ķiršu un plūmju stādījumos.
Fungurāns OH 300 s.k. F Kaitīgs; Bīstams videi   -
Fusilade Forte 150 EC H Bīstams videi;  Kaitīgs  Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.
Glyphomax 480 H  -  -
Golden Alpha 50 EC I Kaitīgs; Bīstams videi Var izraisīt jušanas traucējumus.
SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kuItūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.
Kandits d.g. F Kaitīgs; Bīstams videi  -
Karate Zeon 5 CS I Bīstams videi;  Kaitīgs  SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. 
Kestac 50 I Kaitīgs; Bīstams videi  Var izraisīt jušanas traucējumus.                                                        
SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.
Kyleo H Kairinošs; Bīstams videi   -
Litagra Decis Mega 50 e.ū. I Kaitīgs; Bīstams videi  Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.
Manfil 75 WG F Kaitīgs; Bīstams videi  SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot ābeļu stādījumos 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
Manfil 80 WP F Kaitīgs; Bīstams videi  SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot ābeļu stādījumos 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
Nīmazals e.k. I/A - Var izraisīt vieglu acu un ādas kairinājumu.
Lai aizsargātu ūdens organismus, nelietot tuvāk par 10 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
Raundaps Eko š.k. H -  -
Raundaps FL 360 š.k. H Bīstams videi    -
Raundaps Gold ST š.k. H Bīstams videi    -
Raundaps Maks d.g. H Kairinošs; Bīstams videi   -
Rosate 36 š.k. H Bīstams videi    -
Score 250 EC F Briesmas SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ābeļu, bum,bieru, plūmju un ķiršu stādījumos ievērot 25 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm
Symbol H Kaitīgs; Bīstams videi   -
Tiovits 80 d.g. F/A -  -
Topas 100 EC F Kairinošs; Bīstams videi  -
Trihogramma      Dz -  -
Vara vitriols k.v.     f Kaitīgs; Bīstams videi   -
Aprikozes 
Čempions 50 p.s.  F                  Kaitīgs; Bīstams videi  -
Bumbieres Actara 25 WG                   I                     Bīstams videi                        SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību un kultūraugos, kas izdala medus rasu.
Activus 330 EC I Kaitīgs; Bīstams videi Var izraisīt alerģisku reakciju.
AlfaStop 50 EC H Kaitīgs; Bīstams videi  SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietšs, kur bites aktīvi meklē barību.
Barbarian 360 š.k. I Kairinošs; Bīstams videi   -
Barbarian Biograde 360 š.k. H  -  -
Barbarian Hi-Aktiv š.k. H  -  -
Basta H  Briesmas  -
Bordo maisījums (0227) H  -  -
Bordo maisījums (0257) F Kaitīgs; Bīstams videi  -
Chorus 50 WG F Bīstams videi  Var izraisīt alerģisku reakciju.
Lai aizsargātu ūdens organismus, nelietot tuvāk par 15 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
Čempions 50 p.s. F Kaitīgs; Bīstams videi   -
Decis 2.5 e.k. I Kaitīgs; Bīstams videi  Ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm
Bites. Nesmidziniet ziedošus augus bišu lidošanas laikā. Ja nepieciešams smidzināt ziedošu rapsi, zirņus vai citas kultūras, apstrādi drīkst veikt pēc bišu ikdienas lidojuma beigām (no plkst. 22.00 līdz 5.00). Šis piesardzības pasākums jāievēro arī tad, ja apstrādājamā platībā ir ziedošas nezāles.
Decis Mega I

Kaitīgs; Bīstams videi

SPe 3 Lai aizsargātu ūdens organismus, augļu dārzos ievērot 40m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, lietotājam jāievēro sekojoši ierobežojumi Decis Mega lietošanai:
Augļudārzos:
  • Ja apstādes deva ir 0,15 – 0,2 l prep./ha (7,5 – 10 g d.v./ha): SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 15 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.
  • Ja apstrāde deva ir 0,2 – 0,25 l prep./ha (10 – 12,5 g d.v./ha): SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.
SPe 8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00/ vietās, kur bites aktīvi meklē barību.
Dithane NT F Bīstams videi ; Kaitīgs Lai aizsargātu ūdens organismus ievērot augļu dārzā, ogulāju un dekoratīvo kokaugu stādījumos 40 m aizsargjoslu un vīnogu stādījumos 12 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdedenstecēm.
Effector F Kaitīgs; Bīstams videi  Nelietot tuvāk par 10 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
Fastac 50 I Kaitīgs; Bīstams videi  Var izraisīt jušanas traucējumus.                                                        
SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.
Fibro I/A Briesmas SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm ābeļu, bumbieru, ķiršu un plūmju stādījumos.
Fungurāns OH 300 s.k. F Kaitīgs; Bīstams videi   -
Fusilade Forte 150 EC H Bīstams videi; Kaitīgs Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.
Glyphomax 480 H -  -
Golden Alpha 50 EC I Kaitīgs; Bīstams videi  Var izraisīt jušanas traucējumus.
SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kuItūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.
Kandits d.g. F Kaitīgs; Bīstams videi   -
Karate Zeon 5 CS I Bīstams videi; Kaitīgs

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. 

Kestac 50 I Kaitīgs; Bīstams videi  Var izraisīt jušanas traucējumus.                                                        
SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.
Kyleo H Kairinošs; Bīstams videi  -
Litagra Decis Mega 50 e.ū. I Kaitīgs; Bīstams videi  Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.
Raundaps Eko š.k. H  -
Raundaps FL 360 š.k. H Bīstams videi   -
Raundaps Gold ST š.k. H Bīstams videi   -
Raundaps Maks d.g. H Kairinošs; Bīstams videi   -
Rosate 36 š.k. H Bīstams videi   -
Score 250 EC F Briesmas SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ābeļu, bum,bieru, plūmju un ķiršu stādījumos ievērot 25 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm
Symbol H Kaitīgs; Bīstams videi   -
Tiovits 80 d.g. F/A -  -
Topas 100 EC F Kairinošs; Bīstams videi   -
Vara vitriols k.v. F Kaitīgs; Bīstams videi   -
Ķirši
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actara 25 WG I Bīstams videi SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību un kultūraugos, kas izdala medus rasu.
Activus 330 EC H Kaitīgs; Bīstams videi Var izraisīt alerģisku reakciju.
AlfaStop 50 EC I Kaitīgs; Bīstams videi SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietšs, kur bites aktīvi meklē barību.
Basta H Briesmas  -
Bordo maisījums (0227) F  -  -
Chorus 50 WG F Bīstams videi Var izraisīt alerģisku reakciju.
Lai aizsargātu ūdens organismus, nelietot tuvāk par 15 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
Čempions 50 p.s. F Kaitīgs; Bīstams videi  -
Decis 2.5 e.k. I Kaitīgs; Bīstams videi Ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm
Bites. Nesmidziniet ziedošus augus bišu lidošanas laikā. Ja nepieciešams smidzināt ziedošu rapsi, zirņus vai citas kultūras, apstrādi drīkst veikt pēc bišu ikdienas lidojuma beigām (no plkst. 22.00 līdz 5.00). Šis piesardzības pasākums jāievēro arī tad, ja apstrādājamā platībā ir ziedošas nezāles.
Dithane NT F Bīstams videi; Kaitīgs Lai aizsargātu ūdens organismus ievērot augļu dārzā, ogulāju un dekoratīvo kokaugu stādījumos 40 m aizsargjoslu un vīnogu stādījumos 12 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdedenstecēm.
Effector F Kaitīgs; Bīstams videi Nelietot tuvāk par 10 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
Fastac 50 F Kaitīgs; Bīstams videi Var izraisīt jušanas traucējumus.                                                        
SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.
Fibro I/A Briesmas SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm ābeļu, bumbieru, ķiršu un plūmju stādījumos.
Fusilade Forte 150 EC H Bīstams videi; Kaitīgs Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.
Glyphomax 480 H  -  -
Golden Alpha 50 EC I Bīstams videi; Kaitīgs Var izraisīt jušanas traucējumus.
SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kuItūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.
Karate Zeon 5 CS I Bīstams videi; kaitīgs SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. 
Kestac 50 I Kaitīgs; Bīstams videi Var izraisīt jušanas traucējumus.                                                        
SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.
Kyleo H Kairinošs; Bīstams videi  -
Raundaps Eko š.k. H -  -
Raundaps FL 360 š.k. H Bīstams videi  -
Raundaps Gold ST š.k. H Bīstams videi  -
Raundaps Maks d.g. H Kairinošs; Bīstams videi  -
Rosate 36 š.k. H Bīstams videi  -
Score 250 EC F Briesmas SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ābeļu, bum,bieru, plūmju un ķiršu stādījumos ievērot 25 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm
Signum d.g. F Kaitīgs; Bīstams videi SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ķiršu un plūmju stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm
Symbol H Kaitīgs; Bīstams videi  -
Tiovits 80 d.g. F/A -  -
Topas 100 EC F Kairinošs; Bīstams videi  -
Lazdas Čempions 50 p.s. F Kaitīgs; Bīstams videi  -
Melnais plūškoks Trico R -  -
 Plūmes Actara 25 WG I Bīstams videi SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību un kultūraugos, kas izdala medus rasu.
Activus 330 EC H Kaitīgs; Bīstams videi Var izraisīt alerģisku reakciju.
AlfaStop 50 EC I Kaitīgs; Bīstams videi SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietšs, kur bites aktīvi meklē barību.
Basta H Briesmas  -
Bordo maisījums (0227) F  -  -
Chorus 50 WG F Bīstams videi Var izraisīt alerģisku reakciju.
Lai aizsargātu ūdens organismus, nelietot tuvāk par 15 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
Čempions 50 p.s. F Kaitīgs; Bīstams videi  -
Danadims 40 e.k. I/A Kaitīgs; Bīstams videi SPe8 Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, aizliegts apsmidzināt ziedošus augus. Aizliegts apstrādāt ziedošus zirņus, ābeles, bumbieres, plūmes vai krāšņumaugus.
Decis 2.5 e.k. I Kaitīgs; Bīstams videi Ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm
Bites. Nesmidziniet ziedošus augus bišu lidošanas laikā. Ja nepieciešams smidzināt ziedošu rapsi, zirņus vai citas kultūras, apstrādi drīkst veikt pēc bišu ikdienas lidojuma beigām (no plkst. 22.00 līdz 5.00). Šis piesardzības pasākums jāievēro arī tad, ja apstrādājamā platībā ir ziedošas nezāles.
Dithane NT F Bīstams videi; Kaitīgs Lai aizsargātu ūdens organismus ievērot augļu dārzā, ogulāju un dekoratīvo kokaugu stādījumos 40 m aizsargjoslu un vīnogu stādījumos 12 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdedenstecēm.
Effector F Kaitīgs; Bīstams videi Nelietot tuvāk par 10 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
Fastac 50 I Kaitīgs; Bīstams videi Var izraisīt jušanas traucējumus.                                                        
SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.
Fibro I/A Briesmas SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm ābeļu, bumbieru, ķiršu un plūmju stādījumos.
Fusilade Forte 150 EC H Bīstams videi; Kaitīgs Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.
Glyphomax 480 H  -  -
Golden Alpha 50 EC I Kaitīgs; Bīstams videi

Var izraisīt jušanas traucējumus.

SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kuItūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.

Karate Zeon 5 CS I Bīstams videi; kaitīgs

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.

Kestac 50 I Kaitīgs; Bīstams videi Var izraisīt jušanas traucējumus.                                                        
SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.
Kyleo H Kairinošs; Bīstams videi  -
Raundaps Eko š.k. H -  -
Raundaps FL 360 š.k. H Bīstams videi  -
Raundaps Gold ST š.k. H Bīstams videi  -
Raundaps Maks d.g. H Kairinošs; Bīstams videi  -
Rosate 36 š.k. H Bīstams videi  -
Score 250 EC F Briesmas SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ābeļu, bum,bieru, plūmju un ķiršu stādījumos ievērot 25 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm
Signum d.g. F Kaitīgs; Bīstams videi SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ķiršu un plūmju stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm
Symbol H Kaitīgs; Bīstams videi  -
Tiovits 80 d.g. F/A  -  -
Ogulāji Ažils 100 r.k. H Kairinošs; Bīstams videi Var izraisīt alerģisku reakciju.
Fitoekols IF F/I  -  -
Fitoekols IF 40 s.k. F/I - -
Vara vitriols k.v. F Kaitīgs; Bīstams videi -
Avenes Activus 330 EC H Kaitīgs; Bīstams videi Var izraisīt alerģisku reakciju.
AlfaStop 50 EC I Briesmas SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietšs, kur bites aktīvi meklē barību.
Basta H  -  -
Bordo maisījums (0227) F Kaitīgs; Bīstams videi  -
Bordo maisījums (0257) F Kaitīgs; Bīstams videi  -
Čempions 50 p.s. F Kaitīgs; Bīstams videi  -
Decis 2.5 e.k. I Kaitīgs; Bīstams videi SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizIevērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm
Bites. Nesmidziniet ziedošus augus bišu lidošanas laikā. Ja nepieciešams smidzināt ziedošu rapsi, zirņus vai citas kultūras, apstrādi drīkst veikt pēc bišu ikdienas lidojuma beigām (no plkst. 22.00 līdz 5.00). Šis piesardzības pasākums jāievēro arī tad, ja apstrādājamā platībā ir ziedošas nezāles.
Effector F Kaitīgs; Bīstams videi Nelietot tuvāk par 10 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
Fastac 50 I Kaitīgs; Bīstams videi Var izraisīt jušanas traucējumus.                                                        
SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.
Fusilade Forte 150 EC H Bīstams videi; kaitīgs Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.
Golden Alpha 50 EC I Kaitīgs; Bīstams videi Var izraisīt jušanas traucējumus.
SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kuItūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.
Kestac 50 I Kaitīgs; Bīstams videi Var izraisīt jušanas traucējumus.                                                        
SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.
sargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietšs, kur bites aktīvi meklē barību.
Skuju pulveris SM 87 R  - -
Svičs 62.5 d.g. F Bīstams videi -
Dzērvenes Čempions 50 p.s. F Kaitīgs; Bīstams videi  -
Signum d.g. F Kaitīgs; Bīstams videi SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ķiršu un plūmju stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm
Ērkšķogas Activus 330 EC H Kaitīgs; Bīstams videi Var izraisīt alerģisku reakciju.
Basta H Briesmas  -
Bordo maisījums (0227) F  -  -
Bordo maisījums (0257) F Kaitīgs; Bīstams videi  -
Čempions 50 p.s. F Kaitīgs; Bīstams videi  -
Decis 2.5 e.k. I Kaitīgs; Bīstams videi Ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm
Bites. Nesmidziniet ziedošus augus bišu lidošanas laikā. Ja nepieciešams smidzināt ziedošu rapsi, zirņus vai citas kultūras, apstrādi drīkst veikt pēc bišu ikdienas lidojuma beigām (no plkst. 22.00 līdz 5.00). Šis piesardzības pasākums jāievēro arī tad, ja apstrādājamā platībā ir ziedošas nezāles.
Dithane NT F Bīstams videi; Kaitīgs Lai aizsargātu ūdens organismus ievērot augļu dārzā, ogulāju un dekoratīvo kokaugu stādījumos 40 m aizsargjoslu un vīnogu stādījumos 12 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdedenstecēm.
Effector F Kaitīgs; Bīstams videi Nelietot tuvāk par 10 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
Kandits d.g. F Kaitīgs; Bīstams videi  -
Topas 100 EC F Kairinošs; Bīstams videi  -
 Jāņogas Activus 330 EC H Kaitīgs; Bīstams videi Var izraisīt alerģisku reakciju.
AlfaStop 50 EC I Kaitīgs; Bīstams videi SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietšs, kur bites aktīvi meklē barību.
Basta H Briesmas  -
Bordo maisījums (0227) F  -  -
Bordo maisījums (0257) F Kaitīgs; Bīstams videi  -
Čempions 50 p.s. F Kaitīgs; Bīstams videi  -
Decis 2.5 e.k. I Kaitīgs; Bīstams videi Ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm
Bites. Nesmidziniet ziedošus augus bišu lidošanas laikā. Ja nepieciešams smidzināt ziedošu rapsi, zirņus vai citas kultūras, apstrādi drīkst veikt pēc bišu ikdienas lidojuma beigām (no plkst. 22.00 līdz 5.00). Šis piesardzības pasākums jāievēro arī tad, ja apstrādājamā platībā ir ziedošas nezāles.
Dithane NT F Bīstams videi; Kaitīgs Lai aizsargātu ūdens organismus ievērot augļu dārzā, ogulāju un dekoratīvo kokaugu stādījumos 40 m aizsargjoslu un vīnogu stādījumos 12 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdedenstecēm.
Effector F Kaitīgs; Bīstams videi Nelietot tuvāk par 10 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
Fastac 50 I Kaitīgs; Bīstams videi Var izraisīt jušanas traucējumus.                                                        
SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.
Fusilade Forte 150 EC H Bīstams videi; Kaitīgs Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.
Golden Alpha 50 EC I Kaitīgs; Bīstams videi Var izraisīt jušanas traucējumus.
SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kuItūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.
Kandits d.g. F Kaitīgs; Bīstams videi  -
Kestac 50 I Kairinošs; Bīstams videi Var izraisīt jušanas traucējumus.                                                        
SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.
Topas 100 EC F Kaitīgs; Bīstams videi  -
 Kazenes Activus 330 EC H Kaitīgs; Bīstams videi Var izraisīt alerģisku reakciju.
Čempions 50 p.s. F Kaitīgs; Bīstams videi  -
Krūmcidonijas Basta H Briesmas -
Krummellenes Basta  H Briesmas -
Čempions 50 p.s. F Kaitīgs; Bīstams videi -
Signum d.g. F Kaitīgs; Bīstams videi SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ķiršu un plūmju stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm
Upenes Basta H Briesmas -
Bordo maisījums (0227) F - -
Bordo maisījums (0257) F Kaitīgs; Bīstams videi -
Čempions 50 p.s. F Kaitīgs; Bīstams videi -
Decis 2.5 e.k. I Kaitīgs; Bīstams videi Ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm
Bites. Nesmidziniet ziedošus augus bišu lidošanas laikā. Ja nepieciešams smidzināt ziedošu rapsi, zirņus vai citas kultūras, apstrādi drīkst veikt pēc bišu ikdienas lidojuma beigām (no plkst. 22.00 līdz 5.00). Šis piesardzības pasākums jāievēro arī tad, ja apstrādājamā platībā ir ziedošas nezāles.
Dithane NT F Bīstams videi; Kaitīgs Lai aizsargātu ūdens organismus ievērot augļu dārzā, ogulāju un dekoratīvo kokaugu stādījumos 40 m aizsargjoslu un vīnogu stādījumos 12 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdedenstecēm.
Effector F Kaitīgs; Bīstams videi Nelietot tuvāk par 10 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
Fusilade Forte 150 EC H Bīstams videi; Kaitīgs Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.
Kandits d.g. F Kaitīgs; Bīstams videi  -
Tiovits 80 d.g. F/A -  -
Topas 100 EC F Kairinošs; Bīstams videi  -
Vīnogas Čempions 50 p.s.  F Kaitīgs; Bīstams videi  -
Dithane NT F Bīstams videi; Kaitīgs Lai aizsargātu ūdens organismus ievērot augļu dārzā, ogulāju un dekoratīvo kokaugu stādījumos 40 m aizsargjoslu un vīnogu stādījumos 12 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdedenstecēm.
Manfil 75 WG F Kaitīgs; Bīstams videi SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot ābeļu stādījumos 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
Manfil 80 WP F Kaitīgs; Bīstams videi SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot ābeļu stādījumos 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
Topas 100 EC F Kirinošs; Bīstams videi -
Trico R - -
Zemenes Activus 330 EC H Kaitīgs; Bīstams videi Var izraisīt alerģisku reakciju.
AlfaStop 50 EC I Kaitīgs; Bīstams videi SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietšs, kur bites aktīvi meklē barību.
Ažils 100 e.k. H Kairinošs; Bīstams videi Var izraisīt alerģisku reakciju.
Basta H Briesmas -
Betanal H Bīstams videi  -
Biscaya OD I Uzmanību SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.
Bordo maisījums (0227) F  -  -
Bordo maisījums (0257) F Kaitīgs; Bīstams videi  -
Danadims 40 e.k. I/A Kaitīgs; Bīstams videi SPe8 Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, aizliegts apsmidzināt ziedošus augus. Aizliegts apstrādāt ziedošus zirņus, ābeles, bumbieres, plūmes vai krāšņumaugus.
Decis 2.5 e.k. I Kaitīgs; Bīstams videi Ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm
Bites. Nesmidziniet ziedošus augus bišu lidošanas laikā. Ja nepieciešams smidzināt ziedošu rapsi, zirņus vai citas kultūras, apstrādi drīkst veikt pēc bišu ikdienas lidojuma beigām (no plkst. 22.00 līdz 5.00). Šis piesardzības pasākums jāievēro arī tad, ja apstrādājamā platībā ir ziedošas nezāles.
Fastac 50 I Kaitīgs; Bīstams videi Var izraisīt jušanas traucējumus.                                                        
SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.
Fokuss Ultra e.k. H Kaitīgs; Bīstams videi  -
Golden Alpha 50 EC I Kaitīgs; Bīstams videi Var izraisīt jušanas traucējumus.
SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kuItūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.
Goltiks 70 p.s. H Kaitīgs; Bīstams videi  -
Hoder 720 SG H  -  -
Kandits d.g. F Kaitīgs; Bīstams videi  -
Kestac 50 I Kaitīgs; Bīstams videi Var izraisīt jušanas traucējumus.                                                        
SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.
Lontrel 72 SG H  -  -
Perfekts 500 S e.k. I/A Kaitīgs; Toksisks bitēm SPe8 Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, aizliegts apsmidzināt ziedošus augus. Aizliegts apstrādāt ziedošus zirņus.
Rovral Aqua Flo K Kaitīgs; Bīstams videi  -
Signum d.g. F Kaitīgs; Bīstams videi SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ķiršu un plūmju stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm
Svičs 62.5 d.g. F Bīstams videi  -
Tiovits 80 d.g. F/A -  -
Topas 100 EC F Kairinošs; Bīstams videi  -
Zemenes segtās platībās ABS sistēma Dz  -  -
Afidius sistēma Dz  -  -
Afidoletes sistēma Dz  -  -
Biscaya OD I Uzmanību SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.
Enkarsijas sistēma Dz  -  -
Fitoseiulus sistēma Dz  -  -
Prolectus F Uzmanību  -
Svičs 62.5 d.g. F Bīstams videi  -
Svirski sistēma    -  -
Topas 100 EC F Kairinošs; Bīstams videi  -
Vertimec 018 EC I/A Uzmanību SPe8 Bīstams bitēm. Ja siltumnīcā kamenes vai bites tiek lietotas kā apputeksnētāji, tās uz apstrādes laiku un vēl 96 stundas pēc apstrādes ar Vertimec 018 EC nedrīkst ielaist siltumnīcā. Ielaist citus lauksaimniecībai labvēlīgos posmkājus ne agrāk kā 15 dienas pēc apstrādes ar Vertimec 018 EC.

 

Informācija šobrīd tiek papildināta