Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Pakalpojumi > Integrētā audzēšana > Pieteikšanās Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistram

Iesniegumu, lai personu iekļautu Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, var iesniegt Valsts augu aizsardzības dienesta tuvākajā reģionālajā nodaļā.

Iesniegumu var iesniegt personīgi, sūtīt pa pastu vai sūtīt elektroniski, ja tas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 
Iesniegums tiks pārbaudīts, vai tas ir pilnībā aizpildīts. Ja iesniegumā norādītā informācija nebūs pilnīga vai neatbildīs noteikumu prasībām, atbildīgā amatpersona septiņu darba dienu laikā personīgi, rakstiski vai elektroniski (ja norādīta elektroniskā pasta adrese) lūgs iesniegt iesniegumā trūkstošo informāciju.
 
Ja iesniegumā norādītā informācija būs atbilstoša noteikumu prasībām, atbildīgā amatpersona desmit darba dienu laikā nodos personīgi vai nosūtīs pa pastu lēmumu par personas iekļaušanu vai neiekļaušanu Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā.
 
Ja persona iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegs pēc noteikumos norādītā termiņa,  dienesta atbildīgā amatpersona rakstiski informēs personu par iesnieguma atstāšanu bez izskatīšanas, to pamatojot.

Veidlapas

  • Iesniegums personas iekļaušanai Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā