Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Pakalpojumi > Augu aizsardzība > Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšana

Dokumentu paraugi

  • Licence par tiesībām ievest un izplatīt augu aizsardzības līdzekli

Rokasgrāmata augu aizsardzības līdzekļu izplatītājiem

Pārskata par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem iesniegšana

Komersants, kas laiž tirgū augu aizsardzības līdzekli, nodrošina tā apriti un uzskaiti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un katru gadu līdz 1.aprīlim iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestam (VAAD) informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, norādot, kuri augu aizsardzības līdzekļi un kādā daudzumā realizēti lietotājiem.

Pārskatu var iesniegt, izmantojot e-pakalpojumu "Pārskats par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem” Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).

Lai to izdarītu, reģistrējas LAD Klientu reģistrā. Reģistrējoties par LAD klientu, pieeja EPS tiek piešķirta automātiski. Sīkāka informācija par aizpildāmajiem dokumentiem un to iesniegšanas kārtību pieejama LAD tīmekļvietnē.

Ja komersants jau ir reģistrēts LAD Klientu reģistrā, tad autorizējas LAD EPS un galvenās izvēlnes sadaļā "Valsts augu aizsardzības dienests” izvēlas pakalpojumu "Pārskats par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem”.

Rokasgrāmata "Pārskata par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem" aizpildīšanai un iesniegšanai elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS)

Neatkarīgi no komersanta izplatīšanas vietu skaita jāiesniedz viens kopīgs pārskats.

Ja komersantam aizvadītajā gadā bijusi spēkā esoša speciālā atļauja (licence) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai, bet darbības ar augu aizsardzības līdzekļiem nav notikušas, tas iesniedz iesniegumu brīvā formā, kurā informē par šo faktu. Iesniegumu var iesniegt klātienē jebkurā VAAD reģionālajā nodaļā, nosūtīt pa pastu  vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv