Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Pakalpojumi > Augu aizsardzība > Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšana

Dokumentu paraugi

  • Licence par tiesībām ievest un izplatīt augu aizsardzības līdzekli

Rokasgrāmata augu aizsardzības līdzekļu izplatītājiem

Pārskata par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem iesniegšana

Komersants, kas laiž tirgū augu aizsardzības līdzekli, nodrošina tā apriti un uzskaiti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un katru gadu līdz 1.aprīlim iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestam (VAAD) informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, norādot, kuri augu aizsardzības līdzekļi un kādā daudzumā realizēti lietotājiem.

Pārskatu var iesniegt, izmantojot e-pakalpojumu „Pārskats par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem” Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).

Lai to izdarītu, ir jāpiereģistrējas LAD klientu reģistrā un jāparaksta LAD EPS līgums. Sīkāka informācija par aizpildāmajiem dokumentiem un to iesniegšanas kārtību pieejama LAD mājaslapā.

Ja ir parakstīts līgums ar LAD par EPS izmantošanu, autorizējoties LAD EPS un uzklikšķinot uz „VAAD E-pakalpojumi”, tiek piedāvāts e-pakalpojums  „Pārskats par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem”.

Ja neizmanto e-pakalpojumu, tad var aizpildīt VAAD izstrādāto pārskata veidlapu un nosūtīt to pa pastu, parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt elektroniski vai arī iesniegt klātienē jebkurā VAAD reģionālajā nodaļā (vēlams tajā, kuras teritorijā reģistrēta komersanta juridiskā adrese).

Neatkarīgi no komersanta izplatīšanas vietu skaita jāiesniedz viens kopīgs pārskats.

Ja komersantam aizvadītajā gadā bijusi spēkā esoša speciālā atļauja (licence) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai, bet darbība ar augu aizsardzības līdzekļiem nav notikusi, tam jebkurā VAAD reģionālajā nodaļā jāiesniedz (pa pastu, elektroniski ar drošu elektronisko parakstu vai klātienē) iesniegums brīvā formā, kurā norādīts šis fakts. Var izmantot arī VAAD izstrādāto pārskata veidlapu, tajā izdarot attiecīgo atzīmi.

VEIDLAPA

  • Pārskats par 2015.gadā gala lietotājam izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem DOC, ODT, PDF