Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Pakalpojumi

Valsts augu aizsardzības dienests sniedz plašu pakalpojumu klāstu. VAAD pakalpojumu saņēmēji ir visi lauksaimniecības produkcijas ražotāji, speciālisti, ieinteresētie zemes lietotāji, liela daļa lauksaimniecības produkcijas izplatītāju, visi augu aizsardzības līdzekļu un mēslošanas līdzekļu, un substrātu izplatītāji un lietotāji, augu audzētāji un fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu ražotāji, eksportētāji un importētāji, sēklas materiāla audzētāji un izplatītāji, selekcionāri, mazdārziņu īpašnieki, kā arī valsts pārvaldes iestādes un asociācijas.
 
Samaksa par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegtajiem pakalpojumiem jāveic saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto cenrādi, bet par dažām darbībām jāmaksā valsts nodeva saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Klientu apkalpošanas STANDARTS

Līgums par maksas pakalpojumu sniegšanu un samaksas kārtību
(lūdzam parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai aizpildīt divos eksemplāros un nosūtīt pa pastu vai nogādāt klātienē) DOC, PDF

Līgums par Valsts augu aizsardzības dienesta pakalpojumu izmantošanu, lietojot Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmu (KUVIS) (lūdzam parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai aizpildīt divos eksemplāros un nosūtīt pa pastu vai nogādāt klātienē) DOC, PDF                                                                               

Valsts nodevas

  • Darbības, par kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem jāmaksā valsts nodeva