Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Pakalpojumi

Valsts augu aizsardzības dienests sniedz plašu pakalpojumu klāstu. VAAD pakalpojumu saņēmēji ir visi lauksaimniecības produkcijas ražotāji, speciālisti, ieinteresētie zemes lietotāji, liela daļa lauksaimniecības produkcijas izplatītāju, visi augu aizsardzības līdzekļu, mēslošanas līdzekļu un substrātu izplatītāji un lietotāji, augu audzētāji un fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu ražotāji, eksportētāji un importētāji, sēklas materiāla audzētāji un izplatītāji, selekcionāri, mazdārziņu īpašnieki, kā arī valsts pārvaldes iestādes un nevalstiskās organizācijas.
 
Samaksa par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegtajiem pakalpojumiem jāveic saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto cenrādi, bet par dažām darbībām jāmaksā valsts nodeva saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Klientu apkalpošanas STANDARTS

Līgums par maksas pakalpojumu sniegšanu un samaksas kārtību DOC, PDF
Lūdzam parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt uz jebkuras VAAD reģionālās nodaļas e-pasta adresi:
vai VAAD centrālo e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv,
vai aizpildīt divos eksemplāros papīra formā, parakstīt un nosūtīt pa pastu vai nogādāt klātienē tuvākajā reģionālajā nodaļā.
 
Juridiskas personas (uzņēmuma) pieteikums Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas (KUVIS) lietošanai DOC, PDF 
Lūdzam parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt uz jebkuras VAAD reģionālās nodaļas e-pasta adresi:
vai VAAD centrālo e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv,
vai aizpildīt papīra formā, parakstīt un nosūtīt pa pastu vai nogādāt klātienē tuvākajā reģionālajā nodaļā.
 
Fiziskas personas (privātpersonas) pieteikums Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas (KUVIS) lietošanai DOC, PDF 
Lūdzam parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt uz jebkuras VAAD reģionālās nodaļas e-pasta adresi:
vai VAAD centrālo e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv,
vai aizpildīt papīra formā, parakstīt un nosūtīt pa pastu vai nogādāt klātienē tuvākajā reģionālajā nodaļā.
                                                                             

Valsts nodevas

  • Darbības, par kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem jāmaksā valsts nodeva