Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Valsts augu aizsardzības dienesta 2008.gada izpilde mēslošanas līdzekļu kontroles jomā

Nr.p.k. Uzdevums Gada izpilde

6.3.Tiek veikta mēslošanas līdzekļu izplatīšanas uzraudzība un kontrole

6.3.1. Kontrolēt mēslošanas līdzekļu aprites vietas (pārbaudes) Pārbaudes kopā t.sk. atkārtotās t.sk. operatīvās
297 25 37
6.3.2. Ņemt mēslošanas līdzekļu kontroles paraugus 150