Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Valsts augu aizsardzības dienesta 2008.gada izpilde augu aizsardzības jomā

Nr.p.k. Uzdevums Gada izpilde
6. Ar kvalitatīvu augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu lietošanu aizsargāti un audzēti kultūraugi 
6.1.Tiek veikta augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas un lietošanas uzraudzība un kontrole 
6.1.1. Apmācīt augu aizsardzības līdzekļu lietotājus apliecības par augu aizsardzības zināšanu minimuma apguvi saņemšanai 1633
6.1.2. Kontrolēt normatīvo aktu, kas regulē augu aizsardzību, ievērošanu pie augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem (pārbaudes) 2463
6.1.3. Noņemt augu produktu paraugus augu aizsardzības līdzekļu lietojuma kontrolei 33
6.1.4. Piedalīties augu aizsardzības līdzekļu parauga ņemšanā, kam beidzies derīguma termiņš 35
6.1.5. Ņemt augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu paraugus to atbilstības pārbaudei 24
6.1.6. Kontrolēt normatīvo aktu, kas regulē augu aizsardzību, ievērošanu augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas vietās Pārbaudes kopā t.sk.pārbaudes licencētās vietās+atbilstības pārbaudes t.sk. operatīv. pārb. licenc. vietās (marķējuma)+ operat. nelicenc. vietās t.sk. atkārtotās
  629 8 115 56
6.1.7. Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasību pārbaudes (agrovide) 95
6.1.8. Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasību pārbaudes (subsīdijas) 16
6.2. Tiek prognozēta augu kaitēkļu un slimību izplatība
6.2.1. Operatīvās iknedēļas maršrutu   informācijas sagatavošana un iesniegšana 161
6.2.2. Veikt nozīmīgāko lauksaimniecības kūltūraugu nekarantīnas 25 kaitīgo organismu izplatības un attīstības monitorings maršruta izbraukumos un to bojājumu paraugu mikroskopiska identificēšana Lauki Paraugi
    3918 102
6.2.3. Aktuālās informācijas sagatavošana un ievietošana telefona automātiskajā atbildētājā 1
6.2.4. Aktuālās informācijas sagatavošana un ievietošana dienesta mājas lapā (raksti) 142
6.2.5. Aktuālās un izglītojošās informācijas sagatavošana vietējai presei, radio, TV, par augu kaitēkļu un slimību izplatību un postīgumu (raksti) 113