Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Ierosinātās administratīvo pārkāpumu lietas VAAD kontrolējošās jomās 2008.gadā

  

 
Joma
Ierosināto Administratīvo pārkāpumu lietu skaits
Augu aizsardzība
78
Augu karantīna
37
Sēklu kontrole
25
Mēslošanas līdzekļu uzraudzība
19
Cits ( lieta pārsūtīta Valsts Vides dienestam)
1
 
KOPĀ
 
160
 
Pārkāpuma būtība
 
Pārkāpumu skaits
Augu aizsardzības līdzekļi ir izplatīti bez Zemkopības ministrijas izdotas speciālas atļaujas (licences).
20
Izplatīti un lietoti augu aizsardzības līdzekļi, kas nav iekļauti Latvijas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā
14
Augu aizsardzības līdzekļi ir izplatīti izstādēs
1
Augu aizsardzības līdzekļi ir izplatīti ar kļūdām marķējumā vai neoriģinālā iepakojumā
14
Augu aizsardzības līdzekļi lietoti neievērojot marķējuma tekstā un normatīvajos aktos noteiktās prasības
15
Augu aizsardzības līdzekļiem pie izplatītāja nav kvalitāti apliecinoša dokumenta
1
Augu aizsardzības līdzekļi ir izplatīti pēc derīguma termiņa beigām
7
Augu aizsardzības līdzekļi ir izplatīti personām, kurām nav apliecība paraugu aizsardzības zināšanu minimuma apguvi vai tai beidzies derīguma termiņš
2
Iegādājas un lieto augu aizsardzības līdzekļus bez apliecības par augu aizsardzības minimuma apguvi
2
Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas vietā nav darbinieks ar VAAD izsniegtu augu aizsardzības konsultanta apliecību.
3
Nav veikta augu aizsardzības līdzekļu uzskaite (vai tā veikta nepilnīgi) pie augu aizsardzības līdzekļu izplatītājiem un lietotājiem, nav dokumentācijas par iepriekšējiem gadiem
9
Pārkāpuma būtība
Pārkāpumu skaits
Izplatīti fitosanitārajai kontrolei pakļautie augļu koku un dekoratīvo augu stādi bez augu pasēm, kas apliecina augu atbilstību fitosanitārajām prasībām (t.sk. lietotas tādas augu pases, kas neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām).
15
Izplatīti kartupeļi, bet uz kartupeļu iesaiņojuma un pavaddokumentos nav norādīts kartupeļu audzētāju reģistrācijas numurs Fitosanitārai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā.
3
Pēc kartupeļu gaišās gredzenpuves konstatēšanas iestādīts nesertificēts sēklas materiāls (t.sk. nav veikti dezinfekcijas pasākumi kartupeļu pagrabos un inventāra tīrīšana).
9
Netiek veikti latvāņu ierobežošanas pasākumi.
10
Tirgo ES Kopējos katalogos neiekļautas dārzeņu šķirņu sēklas
10
t.sk. no Krievijas ievestas.
 7
Tirgo nesertificētas lopbarības augu sēklas.
6
Tirgo sēklas bez marķējuma vai VAAD etiķetes, nav sēklu kvalitāti apliecinošu dokumentu, marķējumā nav norādīta visa nepieciešamā informācija
5
Tirgo sēklas no vaļējiem iesaiņojumiem.
4
Izplatīti Mēslošanas līdzekļu valsts reģistrā nereģistrēti mēslošanas līdzekļi.
17
Izplatīti mēslošanas līdzekļi ar kļūdām marķējumā.
4