Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Informācija sabiedrībai > Par augu karantīnu Latvijā > Bakteriālās iedegas buferzonas

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.575 „Bakteriālās iedegas apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtība”, Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) pieņem lēmumus par fitosanitāro pasākumu piemērošanu. Lēmumos tiek noteikts, ka vieta, kurā šis kaitīgais organisms ir konstatēts, tiek atzīta par bakteriālās iedegas perēkli un teritorija 3 km rādiusā ap perēkli – par buferzonu.

Lēmumos noteikts, ka bakteriālo iedegu saimniekaugu (bumbieres (Pyrus L.), ābeles (Malus Mill.), pīlādžu (Sorbus L.), klintenes (Cotoneaster Ehrh.) u.c.) ziedēšanas periodā un vismaz divas nedēļas pēc augu ziedēšanas beigām, aizliegts pārvietot bišu stropus no bakteriālo iedegu buferzonas un vest bišu stropus bakteriālo iedegu buferzonā.

Valsts augu aizsardzības dienesta Zemgales reģionālās nodaļas vadītāja p.i. 2017.gada 1.augusta lēmums Nr. 30-7.3.4.1/10  par fitosanitāro pasākumu piemērošanu z/s "Klīves", Elejas pagastā, Jelgavas novadā  un tajā noteiktā buferzona.  Informācija publicēta: Latvijas Vēstnesis >  10.08.2017., Nr. 158 (5985)