Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Informācija sabiedrībai > Augu karantīna Latvijā > Augļu koku un dekoratīvo augu izplatīšana

AUGĻU KOKU UN DEKORATĪVO AUGU IZPLATĪŠANA

AUGU PASES UN AIZSARGĀJAMĀS ZONAS

Tas ir jāzina audzētājiem, izplatītājiem un pircējiem

BĪSTAMAS AUGĻU KOKU UN DEKORATĪVO AUGU SLIMĪBAS

BAKTERIĀLĀ IEDEGA (Erwinia amylovora) 

pazīmes saimniekaugi (augi, ko slimība var inficēt)
 • ziedi novīst, nomelnē un iet bojā, parasti paliekot pie auga
 • pumpuri un jaunie dzinumi novīst, nobrūnē un deformējas
 • augļi nobrūnē, sačokurojas un iet bojā, bet nenokrīt no auga
 • slimo zaru miza izžūst un nedaudz nosēžas, izveidojot izteiktu robežlīniju starp veselajiem un slimajiem audiem
 • izveidojas ķīļveida čūlas
 • kopā ar putekšņiem pārnēsā bites

  

• korintes Amelanchier Med.
• klintenes Cotoneaster Ehrh.
• vilkābeles Crataegus L.
• cidonijas Cydonia Mill.
• eriobotrijas Eriobotrya Lindl.
• ābeles Malus Mill.
• mespili Mespilus L.
• pirakantas Pyracantha Roem.
• bumbieres Pyrus L.
• pīlādži Sorbus L.,
• stranvēzijas Stranvaesia Lindl.

 

 PLŪMJU VIRĀLĀS BAKAS (Plum pox potyvirus)

pazīmes saimniekaugi (augi, ko slimība var inficēt)
 • uz lapām – lapu dzīslu hloroze
 • hlorotiski gredzenveida plankumi uz jauno dzinumu lapām
 • aprikožu un plūmju augļu deformācija ar iegrimušām joslām vai gredzeniem
 • uz kauliņu virsmas gaiši gredzenveida plankumi
 • inficētajiem kokiem priekšlaicīgi nobirst augļi
 • uzņēmīgākajām šķirnēm novēro mizas plaisāšanu
 • pārnēsā laputis

• plūmes Prunus
• saldie un skābie ķirši P. avium un P. cerasus L.
• persiki P. persica ( L.) Batch
• aprikozes P. armeniaca L.

 

 

!!!! Apkarošana– slimo un apkārtesošo augu iznīcināšana
!!!! Ātra infekcijas izplatība ar kukaiņiem, lietu, vēju, inficētiem instrumentiem un stādiem

 Augu pasu sistēma samazina nedroša un nepārbaudīta stādāmā materiāla izplatīšanu un augu karantīnas slimību izplatīšanās risku

 KAS IR AUGU PASE?

Augu pase ir dokuments (etiķetes formā), kas apliecina, ka:

 • stādi ir izaudzēti audzētavā, kas reģistrēta savā nacionālajā valsts augu aizsardzības dienestā un tiek regulāri pārbaudīta,
 • stādu audzētavā un tās apkārtnē augi ir brīvi no karantīnas organismiem,
 • no trešajām (ne ES) valstīm importētie augi ir pārbaudīti un brīvi no augu karantīnas organismiem,
 • ja iegādātajos augos tomēr ir konstatēts kāds no karantīnas organismiem, audzētāju ir iespējams identificēt un pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu. 

KAS IR AIZSARGĀJAMĀ ZONA?

Eiropas Savienības (ES) teritorijas, kur nav sastopams kāds noteikts karantīnas organisms, tiek atzītas par aizsargājamajām zonām attiecībā uz šo organismu. Augus no tām var bez ierobežojumiem izplatīt ES, savukārt augu ievešanai aizsargājamā zonā ir papildu prasības, kā arī tiek veiktas regulāras pārbaudes un dažādi pasākumi, lai konkrētais organisms neieviestos. Latvija ir ieguvusi aizsargājamās zonas statusu attiecībā uz bakteriālo iedegu (Erwinia amylovora).

BAKTERIĀLĀS IEDEGAS UN PLŪMJU VIRĀLO BAKU SAIMNIEKAUGU IZPLATĪŠANA 

Saimniekaugi Īpaši teritoriālie nosacījumi Izplatīšana mazumtirdzniecībā Izplatīšana nedalāmās partijās (komercdārzu ierīkošanai) Papildu prasības

Latvijā audzēto un ievesto no citām ES valstīm stādu izplatīšana Latvijas teritorijā:

bakteriālās iedegas un plūmju virālo baku saimniekaugi  - augu pase pievienota katram stādam augu pase pievienota katrai augu partijai *  bakteriālās iedegas saimniekaugiem augu pasē jābūt ZP apzīmējumam **
 !!! bakteriālās iedegas saimniekaugus atļauts ievest tikai no:
 • aizsargājamām zonām-Spānija (E), Igaunija (EE) Francija (Korsika) (F), Somija (FI), Itālijas atsevišķas teritorijas (IT), Īrija (IRL), Lietuva (LT), Latvija (LV), Portugāle (PT), Slovēnija (SI), Slovākija (SK), Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas (UK)
 • buferzonām citās valstīs. Lai uzzinātu, vai stādaudzētava atrodas buferzonas teritorijā, lūdzam interesēties VAAD Augu karantīnas departamentā.    

 Stādu izplatīšana citās ES valstīs:

bakteriālās iedegas saimniekaugi
 • bakteriālās iedegas aizsargājamās zonās
augu pase pievienota katram stādam  augu pase pievienota katrai augu partijai bakteriālās iedegas saimniekaugiem augu pasē jābūt norādītam ZP apzīmējumam
 
 •  citās valstīs
augu pase pievienota katrai augu partijai  augu pase pievienota katrai augu partijai
plūmju virālo baku saimniekaugi  -  augu pase pievienota katram stādam  augu pase pievienota katrai augu partijai  nav

Stādu ievešana no trešajām valstīm (valstis, kas nav ES dalībvalstis):    

bakteriālās iedegas saimniekaugi no valstīm, par kurām nav Eiropas Komisijas vai Padomes lēmums  aizliegts  aizliegts  -
plūmju virālo baku saimniekaugi no visām valstīm   fitosanitārais sertifikāts  fitosanitārais sertifikāts  papildu deklarācija

 * partijā iekļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu sastāvs un izcelsme ir viendabīga, katrai partijai ir viens nosūtītājs un partijas numurs.
** Par to, ka augi paredzēti izplatīšanai aizsargzonā, liecina ”ZP” (zona protecta) atzīme augu pasē
Uz augu pasēm, kas izsniegtas ES, var būt 3 veidu ZP apzīmējumi bakteriālās iedegas aizsargzonai:

 • ZP –E, EE, F, FI, IT, IRL, LT, LV, PT, SI, SK, UK
 • ZP – b2
 • ZP – LV (šajā gadījumā augus drīkst izplatīt tikai Latvijā)

KAS VAR SAGATAVOT UN IZSNIEGT AUGU PASES?

VAAD Augu karantīnas departaments, pamatojoties uz:

 • VAAD pārbaudes aktu par veikto stādu atbilstības pārbaudi noteiktajām fitosanitārajam un kvalitātes prasībām
 • reģistrētās personas pieteikumu VAAD augu pases izgatavošanai

VAAD reģistrētā persona, ja VAAD pieņēmis lēmumu:

 • par atļauju lietot augu pasi fitosanitārajai kontrolei pakļautajam augu stādāmajam materiālam;
 • par atļaujas izsniegšanu piegādātājam sagatavot augu pasi un: piešķīris augu pasu sagatavotāja kodu; apstiprinājis augu pases paraugu.

KĀDU INFORMĀCIJU SATUR AUGU PASE?

Augu pases var būt dažādu formātu un dažādās valodās. VAAD sagatavo augu pases latviešu valodā. Augu botāniskos nosaukumus norāda latīņu valodā. Partijas numura veidošanas principi valstīm var atšķirties.