Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Informācija sabiedrībai > Par augu karantīnu Latvijā > Latvijā sastopamie karantīnas organismi

Latvijā sastopamie karantīnas organismi

Augu kaitīgie organismi ir augiem un augu produktiem kaitīgie dzīvnieku vai augu valsts organismi, vīrusi, mikoplazmas un citi patogēni. Savukārt karantīnas organismi ir tie augiem kaitīgie organismi, kuri patlaban valstī nav sastopami vai ir izplatīti ierobežotās platībās un tiek aktīvi apkaroti, un kuri var radīt lielus ekonomiskos zaudējumus. Karantīnas organismu izplatību veicina tas, ka tiem bieži ir plašs saimniekaugu spektrs un jaunajā teritorijā nav to dabīgo ienaidnieku.

2017.gadā Nacionālajā fitosanitārajā laboratorijā identificētie augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamie organismi, kas konstatēti veicot apsekojumus Latvijas teritorijā

Nr. p.k.
 
Nosaukums Pirmo reizi identificēts laboratorijā Saimniekaugi Izplatība, statuss (ISPM Nr.8) Konstatēts
Latīņu val. Latviešu val.
 1. Ditylenchus destructor Kartupeļu bumbuļu nematode 2004.gadā Solanum tuberosum, Iris spp., Tulipa spp., Gladiolus spp., Trigridia spp., Hyacinthus spp., Crocus spp. stādīšanai paredzētie augi Sastopams tikai dažās teritorijās, kur audzē saimniekaugus Pārtikai paredzētie kartupeļi
2. Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus Kartupeļu gaišā gredzenpuve 1998.gads Solanum tuberosum, Lycopersicon spp., Solanum melongena, Capsicum spp. augi    Sastopams visās teritorijas daļās, kur audzē saimniekaugus, noteikti iznīcināšanas pasākumi Pārtikai paredzētie kartupeļi
3. Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis Tomātu bakteriālais vēzis 2004.gads Lycopersicon esculentum stādīšanai paredzētie augi Sastopams tikai segtā audzēšanas vietā     Tomātu ražojošie stādījumi Tomātu ražojošie stādījumi
 4. Globodera rostochiensis Zeltainā kartupeļu  cistu nematode 1949. gadā Solanum tuberosum, Lycopersicon esculentum, Solanum melongena Sastopams visās teritorijas daļās, kur audzē saimniekaugus, noteikti iznīcināšanas pasākumi Lauks, kurā paredzēts stādīt kartupeļus, sēklaudzēšanas saimniecības lauks
5. Scirrhia pini (Mycosphaerella pini) - 2009.gads Pinus spp. stādīšanai paredzētie augi Sastopams tikai dažās teritorijās, noteikti iznīcināšanas pasākumi Stādīšanai paredzētie augi, apstādījumi, dendroloģiskais dārzs
6. Scirrhia acicola (Mycosphaerella dearnessii) - 2012.gads Pinus spp. augi Sastopams tikai dažās teritorijās, noteikti iznīcināšanas pasākumi Stādīšanai paredzētie augi
7. Erwinia amylovora Bakteriālās iedegas 2007.gads Amelanchier spp., Chaenomeles spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Cydonia spp., Eriobotrya spp., Malus spp.,
Mespilus spp., Photinia davidiana, Pyracantha spp., Pyrus spp. un Sorbus spp. augi
Sastopams tikai dažās teritorijās, noteikti iznīcināšanas pasākumi Bumbieru komercdārzs