Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Informācija sabiedrībai > Par augu karantīnu Latvijā > Latvijā sastopamie karantīnas organismi

Latvijā sastopamie karantīnas organismi

Augu kaitīgie organismi ir augiem un augu produktiem kaitīgie dzīvnieku vai augu valsts organismi, vīrusi, mikoplazmas un citi patogēni. Savukārt karantīnas organismi ir tie augiem kaitīgie organismi, kuri patlaban valstī nav sastopami vai ir izplatīti ierobežotās platībās un tiek aktīvi apkaroti, un kuri var radīt lielus ekonomiskos zaudējumus. Karantīnas organismu izplatību veicina tas, ka tiem bieži ir plašs saimniekaugu spektrs un jaunajā teritorijā nav to dabīgo ienaidnieku.

Latvijā konstatētie augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamie organismi, kas līdz 2015.gada 31.decembrim identificēti Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālajā fitosanitārajā laboratorijā

Nr. p.k.
 
Nosaukums Pirmo reizi identificēts laboratorijā Pēdējo reizi identificēts laboratorijā Saimniekaugs, kam skaitās karantīnas organisms Izplatība, statuss (ISPM Nr.8) Konstatēts
Latīņu val. Latviešu val.
 1. Ditylenchus destructor Kartupeļu bumbuļu nematode 2004.gadā 2015.gadā Solanum tuberosum, Iris spp., Tulipa spp., Gladiolus spp., Trigridia spp., Hyacinthus spp., Crocus spp. stādīšanai paredzētie augi  Sastopams ierobežotās teritorijās Pārtikas, pārstrādes kartupeļi
 2. Ditylenchus dipsaci Stublāja nematode 2010.gadā 2010.gadā Allium ascalonicum, Allium cepa, Allium schoenoprasum stādīšanai paredzētas sēklas un sīpoli, Allium porrum stādīšanai paredzētie augi, Camassia spp., Chionodoxa spp., Crocus flavus, Galanthus spp., Galtonia candicans, Hyacinthus spp., Ismene spp., Muscari spp., Narcissus spp., Ornithogalum spp.,
Puschkinia spp., Scilla spp., Tulipa spp.
stādīšanai paredzētie sīpoli un bumbuļsīpoli un Medicago sativa sēklas
Sastopams ierobežotās teritorijās Stādīšanai paredzētie augi
 3. Globodera rostochiensis Kartupeļu zeltainā cistu nematode 1949. gadā 2015. gadā Solanum tuberosum, Lycopersicon esculentum, Solanum melongena Sastopams Latvijā Laukā, kurā paredzēts stādīt kartupeļus, sēklaudzēšanas saimniecības lauks
 4. Puccinia horiana Krizantēmu baltā rūsa 2000.gadā 2015.gadā Dendranthema spp. stādīšanai paredzētie augi Sastopams ierobežotās teritorijās, kur aug saimniekaugi (ražojošajos stādījumos) Ražojošajās platībās
 5. Diaporthe vaccinii Dzinumu vēzis 2002.gadā 2011.gadā Vaccinium spp. stādīšanai paredzētie augi Sastopams ierobežotās teritorijās, kur aug saimniekaugi Ražojošajās platībās
 6. Synchytrium endobioticum Kartupeļu vēzis 1948.gadā 2005.gadā Solanum tuberosum Sastopams Latvijā; noteikti iznīcināšanas pasākumi Laukā, kurā paredzēts stādīt kartupeļus
 7. Scirrhia pini (Mycosphaerella pini) - 2009.gadā 2014.gadā Pinus spp. stādīšanai paredzētie augi Sastopams ierobežotās teritorijās Stādīšanai paredzētie augi
 8. Scirrhia acicola (Mycosphaerella dearnessii) - 2012.gadā 2012.gadā Pinus spp. augi Sastopams ierobežotās teritorijās Apstādījumi
 9. Erwinia amylovora Bakteriālā iedega 2007.gadā 2015.gadā Amelanchier spp., Chaenomeles spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Cydonia spp., Eriobotrya spp., Malus spp., Mespilus spp., Photinia davidiana, Pyracantha spp., Pyrus spp. un Sorbus spp. augi Sastopams ierobežotās platībās; noteikti iznīcināšanas pasākumi Komercdārzs, Nīderlandes izcelsmes augi podos
 10. Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis - 2004.gadā 2015.gadā Lycopersicon esculentum stādīšanai paredzētie augi Sastopami tikai segtās platībās Stādīšanai paredzētie tomātu stādi
 11. Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus Kartupeļu gaišā gredzenpuve 1998.gadā 2015.gadā Solanum tuberosum, Lycopersicon spp., Solanum melongena, Capsicum spp. augi Sastopams Latvijā; noteikti iznīcināšanas pasākumi Pārtikai paredzētie kartupeļi
 12. Plum pox potyvirus Plūmju virālas bakas 2008.gadā 2009.gadā Prunus spp. stādīšanai paredzētie augi Sastopams ierobežotās teritorijās; noteikti iznīcināšanas pasākumi Plūmju augļu dārzs
 13. Pepino mosaic virus - 2012.gadā 2014.gadā Lycopersicon esculentum stādīšanai paredzētie augi un sēklas Sastopams ierobežotās teritorijās; noteikti iznīcināšanas pasākumi Ražojošās platībās