Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Informācija sabiedrībai > Par augu karantīnu Latvijā > Latvijā sastopamie karantīnas organismi

Latvijā sastopamie karantīnas organismi

Augu kaitīgie organismi ir augiem un augu produktiem kaitīgie dzīvnieku vai augu valsts organismi, vīrusi, mikoplazmas un citi patogēni. Savukārt karantīnas organismi ir tie augiem kaitīgie organismi, kuri patlaban valstī nav sastopami vai ir izplatīti ierobežotās platībās un tiek aktīvi apkaroti, un kuri var radīt lielus ekonomiskos zaudējumus. Karantīnas organismu izplatību veicina tas, ka tiem bieži ir plašs saimniekaugu spektrs un jaunajā teritorijā nav to dabīgo ienaidnieku.

2016.gadā Nacionālajā fitosanitārajā laboratorijā identificētie augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamie organismi, kas konstatēti veicot apsekojumus Latvijas teritorijā

Nr. p.k.
 
Nosaukums Pirmo reizi identificēts laboratorijā Saimniekaugi Izplatība, statuss (ISPM Nr.8) Konstatēts
Latīņu val. Latviešu val.
 1. Ditylenchus destructor Kartupeļu bumbuļu nematode 2004.gadā Solanum tuberosum, Iris spp., Tulipa spp., Gladiolus spp., Trigridia spp., Hyacinthus spp., Crocus spp. stādīšanai paredzētie augi Sastopams ierobežotās teritorijās Pārtikas kartupeļi
 2. Globodera rostochiensis Zeltainā kartupeļu  cistu nematode 1949. gadā Solanum tuberosum, Lycopersicon esculentum, Solanum melongena Sastopams Latvijā Laukā, kurā paredzēts stādīt kartupeļus, sēklaudzēšanas saimniecības lauks
3. Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus Kartupeļu gaišā gredzenpuve 1998.gads Solanum tuberosum, Lycopersicon spp., Solanum melongena, Capsicum spp. augi    Sastopams Latvijā; noteikti iznīcināšanas pasākumi Pārtikai paredzētie kartupeļi
4. Scirrhia pini (Mycosphaerella pini) - 2009.gads Pinus spp. stādīšanai paredzētie augi Sastopams ierobežotās teritorijās Stādīšanai paredzētie augi
5. Scirrhia acicola (Mycosphaerella dearnessii) - 2012.gads Pinus spp. augi Sastopams ierobežotās teritorijās Stādīšanai paredzētie augi
6. Diaporthe vaccinii Vertikālo dzinumu atmiršana un viskozā ogu puve  2002.gads Vaccinium spp. stādīšanai paredzētie augi Sastopams ierobežotās teritorijās, kur aug saimniekaugi Ražojošie stādījumi
7. Tomato spotted wilt virus Tomātu plankumainais vītes vīruss (sin. tomātu virālā plankumainība, tomātu lapu bronzplankumainība) 2005.gads Apium graveolens, Capsicum annuum, Cucumis melo, Dendranthema spp., , Lactuca sativa, Solanum lycopersicum, Nicotiana tabacum augi, visas Jaungvinejas Impatiens  un Solanum melongena, Solanum tuberosum stādīšanai paredzētie augi Sastopams ierobežotās teritorijās Siltumnīca (kallas)