Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

 


 

Aptauja

Nobalsojuši: 15
Kur jūs meklējiet informāciju par konkrētu AAL lietošanas nosacījumiem?

Meklēšana

VAAD pieņem ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus, kas izstrādāti un noformēti saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskām un juridiskām personām”, sūtot uz e-pasta adresi info@vaad.gov.lv.

Priekšlikumiem par mājaslapu e-pasts: webmaster@vaad.gov.lv

Sākums

noverojumi.vaad.gov.lv

Ziņas

 • Līdz 22.maijam VAAD pieņem iesniegumus personu iekļaušanai Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā

  Lauksaimniekiem, kuri vēlas uzsākt lauksaimniecības produktu (t.i. dārzeņu, kartupeļu, ogu un augļu) integrēto audzēšanu un reģistrēties Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, līdz 22. maijam jāiesniedz iesniegums VAAD .
  24.03.2017
 • Augsnes minerālā slāpekļa monitoringa rezultāti 2017. gada pavasarī (I daļa)

  No 14.-21.martam Īpaši jutīgajā (Nitrātu jutīgajā) teritorijā 48 laukos ņemti paraugi slāpekļa monitoringam. 0-30 cm pārsvarā konstatēts zems nodrošinājums ar nitrātu slāpekli, bet 0-60 cm dziļumā netika konstatēts zems nodrošinājums ar minerālo slāpekli
  23.03.2017
 • Izdots "Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts 2017"

  „Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu sarakstu 2017” var iegādāties VAAD Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļā Rīgā, Lielvārdes ielā 36, kā arī tas pieejams elektroniski šajā mājaslapā
  21.03.2017
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Reģistrā iekļauti jauni ķīmiskie AAL, lietošanas jomas paplašinājums lauka pupu un zirņu sējumiem, atjaunota viena AAL atļauja laišanai tirgū, noteikti reģistrācijas pagarinājumi
  17.03.2017
 • Informācija AAL tirgotājiem

  2017.gada 10.martā VAAD organizēja semināru Rīgas reģiona augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas vietu pārstāvjiem. Publicējam semināra prezentācijas un informatīvos materiālus
  14.03.2017
 • Informācija apzaļumotājiem

  Semināra „Prasības augu ievešanai tirdzniecībai un apzaļumošanai, aktuāli augu karantīnas un kaitīgie organismi, augu aizsardzības līdzekļu lietošana sabiedriskajās vietās” prezentācijas un informatīvie materiāli
  01.03.2017
 • Izmaiņas Latvijas augu šķirņu katalogā

  Katalogā iekļautas piecas jaunas šķirnes, kā arī miežu šķirnei "Quench" pagarināts uzturēšanās termiņš, bet no kataloga svītrota ziemas rudzu šķirne "Brasetto"
  28.02.2017
 • Mēslošanas līdzekļus nedrīkst izkliedēt pa sasalušu augsni

  Pavasarī vienas diennakts laikā augsnes virskārta var būt te sasalusi, te atkususi. Lai spriestu par patieso situāciju uz lauka, jāvadās pēc LVĢMC datiem no saimniecībai tuvākā meteoroloģisko novērojumu stacijas
  24.02.2017
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Reģistrā iekļauti seši jauni AAL, četriem AAL pagarināts reģistrācijas termiņš, kā arī veiktas citas izmaiņas
  20.02.2017
 • Ēnu dienā VAAD šogad apmeklē 13 jaunieši

  Pirmo reizi VAAD apmeklē topošie lauksaimniecības speciālisti no Malnavas tehnikuma.
  16.02.2017
 • Precizētas prasības augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla apritei

  Nosaka augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla un augļaugu atbilstības kritērijus un aprites kārtību. Ieviestas sertificēšanas prasības pirmsbāzes, bāzes un sertificētam materiālam, precizēti nosacījumi augļu koku un ogulāju standarta materiālam
  14.02.2017
 • Cer atjaunot Latvijas seno augu šķirņu audzēšanu

  Grozījumi noteikumos nosaka LV izcelsmes laukaugu un dārzeņu ģenētisko resursu saglabājamo šķirņu atzīšanas un sēklu aprites kārtību. Izmaiņas nosacījumos paredz noteikt maksimālos seno šķirņu sēklu tirdzniecības apjomus kaņepēm, lauku pupām un sojai
  14.02.2017
 • Izmaiņas Latvijas augu šķirņu katalogā

  Katalogā iekļauta jauna Agroresursu un ekonomikas institūtā selekcionēta auzu šķirne, kā arī vairākām šķirnēm pagarināts šķirņu uzturēšanas termiņš
  02.02.2017
 • Pārskats par komersanta izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem 2016.gadā jāiesniedz līdz 1.aprīlim

  LAD EPS e-pakalpojumā „Pārskats par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem” datus iespējams ievadīt gan manuāli, gan lielāku datu apjoma ievadei izmantot CSV faila ielādi
  20.01.2017
 • Ziņas par 2016.gadā saražotajiem un ievestajiem mēslošanas līdzekļiem un substrātiem jāiesniedz līdz 31.janvārim

  Mēslošanas līdzekļu un substrātu ražotājam un ievedējam, kā arī mēslošanas līdzekļu maisījumu gatavotājam līdz 31.01. VAAD jāiesniedz ziņas par iepriekšējā gadā tirdzniecībai ražotajiem vai ievestajiem mēslošanas līdzekļiem
  13.01.2017
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Reģistrā anulēti šādi AAL: "Sumi-alfa 5 e.k.", "DMA 6 2.4-D Retro š.k.", "Axial One 50 EC", AAL "Nīmazals e.k." mainīts nosaukums uz "NeemAzal-T/S" un mainīts atļautais lietojums, veiktas citas izmaiņas
  13.01.2017
Arhīvs