Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook


 

 

Aptauja

Nobalsojuši: 132
Ja esiet izmantojis VAAD pakalpojumu "Fitosanitārā sertifikāta saņemšana", lūdzu novērtējiet tā kvalitāti:

Meklēšana

VAAD pieņem ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus, kas izstrādāti un noformēti saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskām un juridiskām personām”, sūtot uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai uz VAAD oficiālo elektronisko adresi.

Priekšlikumiem par mājaslapu e-pasts: webmaster@vaad.gov.lv

Sākums

noverojumi.vaad.gov.lv

Ziņas

 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Reģistrēts herbicīds "Rexade 440" un dzīvo organisma Eupeodes corollae saturošs AAL "Eupiods sistēma", no reģistra izņemti AAL "Fastac 50", "Kestac 50", "Biscaya OD", "Proteus OD" un veiktas citas izmaiņas
  26.03.2020
 • VAAD pārceļ starptautisku konferenci un citus pavasarī plānotos pasākumus uz rudeni

  VAAD pārceļ 27. martā plānoto starptautisko konferenci “Augu veselība – nākotnes izaicinājumi” uz 2. oktobri, bet sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku 28. martā plānoto ģimenes dienu - uz 3. oktobri
  24.03.2020
 • VAAD nepārtrauc darbību, bet aicina klientus rūpīgi izvērtēt klātienes apmeklējumu nepieciešamību

  13.03.2020
 • Izmaiņas Latvijas augu šķirņu katalogā

  Katalogā iekļauta sējas kaņepju šķirne "Pūriņi", pagarināts uzturēšanas termiņš vasaras miežu šķirnēm "Rubiola" un "Irbe", vasaras kviešu šķirnei "Robijs", pļavas timotiņam "Teicis" u.c. šķirnēm
  13.03.2020
 • Augsnes minerālā slāpekļa monitoringa rezultāti 2020. gada pavasarī

  Šoogad paraugi monitoringam ņemti 25. un 26. februārī, kas ir par trīs nedēļām ātrāk nekā pērn. Paraugi paņemti 47 monitoringa laukos Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Krimuldas, Mārupes, Olaines un Tērvetes novados
  09.03.2020
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrēti 13 ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi, AAL "Lentagran 45 WP" mainīts nosaukums uz "Lentagran WP", veiktas izmaiņas atsevišķu AAL lietojumos, kā arī veiktas citas izmaiņas
  28.02.2020
 • Valsts augu aizsardzības dienestam mainījusies oficiālā e-pasta adrese

  Ar 2020.gada 2.martu Valsts augu aizsardzības dienesta oficiālā elektroniskā pasta adrese ir pasts@vaad.gov.lv.
  28.02.2020
 • VAAD viesojas jaunieši no Bulduru Dārzkopības vidusskolas

  Šodien (25.02.2020.) Valsts augu aizsardzības dienestu apmeklēja 25 Bulduru Dārzkopības vidusskola audzēkņi. Jaunieši iepazinās ar VAAD darbības jomām un uzdevumiem,apmeklēja Nacionālo fitosanitāro laboratoriju
  25.02.2020
 • Starptautiskais augu veselības gads - pasākumi Latvijā

  Lai uzsvērtu augu veselības nozīmi, šajā gadā Valsts augu aizsardzības dienests sadarbībā ar citām valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām rīko dažādus pasākumus plašai publikai
  25.02.2020
 • Ēnu dienā VAAD apmeklēja jaunieši no Rīgas un Jelgavas

  13.02.2020
 • Precizētas prasības apstrādātiem organiskajiem mēslošanas līdzekļiem un jaunajām prasībām neatbilstošu mēslošanas līdzekļu pārreģistrācija

  06.02.2020
 • Līdz 1.aprīlim jāiesniedz pārskats par 2019.gadā izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem

  Izmantojot LAD EPS e-pakalpojumu "Pārskats par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem”, datus iespējams ievadīt gan manuāli, gan lielāka datu apjoma ievadei izmantot CSV faila ielādi
  06.01.2020
 • Mēslošanas līdzekļu tirgotājam pirms noteiktu mēslošanas līdzekļu tirdzniecības jāsniedz informācija VAAD

  2020.gada 1.janvārī stājās spēkā Mēslošanas līdzekļu aprites likuma prasība informēt VAAD par mēslošanas līdzekļu (sprāgstvielu prekursoru) tirdzniecības vietām un iesniegt atskaiti par gada laikā iztirgotajiem apjomiem
  06.01.2020
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  30.12.2019
 • Šogad noslēdzies ES starptautiskās mērķsadarbības Twinning projekts ar Ukrainu

  Sadarbojoties Latvijas, Lietuvas un Vācijas ekspertiem ES mērķsadarbības projekts „Ukrainas tiesību aktu augu aizsardzības un augu veselības jomā tuvināšana ES tiesību aktiem un ar to saistīto kontroļu un laboratorijas pakalpojumu stiprināšana”
  30.12.2019
 • 14. decembrī stājās spēkā jaunais ES augu veselības regulējums

  Turpmāk uzņēmumiem, kas nodarbojas ar augu audzēšanu, izplatīšanu, eksportu, importu un tirdzniecību būs jānodrošina augu izsekojamība, bet ceļotājiem būs aizliegts ES ievest augus, augļus, dārzeņus, ziedus vai sēklas bez fitosanitārā sertifikāta
  12.12.2019
 • INTERREG projekta par kūtsmēslu apsaimniekošanu noslēguma posms - rezultātu novērtēšana

  03.12.2019
 • Īpaši jutīgo teritoriju saimniecības mēslošanas plānu kopsavilkumus šogad varēs iesniegt līdz 20.decembrim

  Ņemot vērā, ka Elektronisko pakalpojumu sistēmā konstatētas tehniskas problēmas, Īpaši jutīgo teritoriju saimniecības mēslošanas plānu kopsavilkumus varēs iesniegt līdz 20.decembrim
  29.11.2019
 • Izmaiņas augu karantīnas jomā eksportētājiem

  Ar 2019. gada 14. decembri eksportētājiem, kas saņem fitosanitāros sertifikātus, jāreģistrējas profesionālo operatoru reģistrā
  25.11.2019
Arhīvs