Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

 


 

Aptauja

Nobalsojuši: 28
Kur jūs meklējiet informāciju par konkrētu AAL lietošanas nosacījumiem?

Meklēšana

VAAD pieņem ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus, kas izstrādāti un noformēti saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskām un juridiskām personām”, sūtot uz e-pasta adresi info@vaad.gov.lv.

Priekšlikumiem par mājaslapu e-pasts: webmaster@vaad.gov.lv

Sākums

noverojumi.vaad.gov.lv

Ziņas

 • Topošie lauksaimnieki iepazīst VAAD laboratorijas

  24.aprīlī 10 topošie lauku īpašumu apsaimniekotāji no Priekuļu tehnikuma 1.kursa mācību vizītē apmeklēja Valsts augu aizsardzības dienestu
  25.04.2017
 • 25. un 26.aprīlī Latvijā tiekas Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sēklu jomas eksperti

  Padomē piedalās 15 eksperti no septiņām padomes dalībvalstīm - Norvēģijas, Zviedrijas, Dānijas, Somijas, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
  25.04.2017
 • Aicinām lauksaimniekus 28.aprīlī Dagdā uz augu aizsardzības jomas semināru

  Seminārā uzzināsiet aktualitātes un informāciju par obligātajām prasībām darbā ar augu aizsardzības līdzekļiem (AAL), kā arī būs iespēja vērot praktisko AAL Lietošanas iekārtas pārbaudi
  21.04.2017
 • VAAD īsteno mērķsadarbības projektu Ukrainā

  Šā gada 24.aprīlī Kijevā notiks Twinning projekta "Ukrainas tiesību aktu augu aizsardzības un augu veselības jomā tuvināšana ES tiesību aktiem un ar to saistīto kontroļu un laboratorijas pakalpojumu stiprināšana" atklāšanas konference.
  21.04.2017
 • Pagarināts iesnieguma iesniegšanas termiņš individuālās atļaujas saņemšanai sēklas materiālam un sēklas kartupeļiem

  Turpmāk iesniegumu individuālās atļaujas saņemšanai varēs iesniegt: vasarāju labībai, kartupeļiem, lopbarības augiem – līdz 15.jūnijam (bija - līdz 15.aprīlim); ziemāju labībai – līdz 15.oktobrim (bija - līdz 15.septembrim)
  19.04.2017
 • Latvijas augu šķirņu katalogā iekļautas jaunas šķirnes

  Katalogā iekļauta Vācijā selekcionēta ziemas rapša šķirne "Safer" un vasaras kviešu šķirne "KWS Sharki"
  19.04.2017
 • VAAD aicina lauksaimniekus saimniekot atbildīgi, nenodarot kaitējumu Latvijas dabai un cilvēka veselībai

  Atsākoties lauku darbiem, lietojiet augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļus atbildīgi, mazinot to radīto risku apkārtējai videi un cilvēka veselībai!
  11.04.2017
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Reģistrēti divi fungicīdi, viens no viņiem mikrobioloģiskais augu aizsardzības līdzeklis (AAL), septiņiem AAL pagarināts reģistrācijas termiņš, kā arī reģistrā anulēts fungicīds "Zantara"
  10.04.2017
 • Latvijas augu šķirņu katalogā iekļautas jaunas šķirnes

  Katalogā iekļautas Vācijā selekcionētas ziemas rapšu, vasaras miežu, ziemas miežu, ziemas kviešu šķirnes, kā arī viena Latvijas selekcionēta sējas kaņepju šķirne
  05.04.2017
 • Pagarināts iesnieguma iesniegšanas termiņš individuālās atļaujas saņemšanai sēklas materiālam un sēklas kartupeļiem

  Turpmāk bioloģiskie lauksaimnieki iesniegumu individuālās atļaujas saņemšanai vasarāju labībai, kartupeļiem, lopbarības augiem VAAD varēs iesniegt līdz 15.06, bet ziemāju labībai - 15.10.
  03.04.2017
 • Augsnes minerālā slāpekļa monitoringa rezultāti 2017. gada pavasarī (II daļa)

  Informācija par augsnes minerālā slāpekļa monitoringa rezultātiem 20 monitoringa laukos, kuros paraugi ņemti no 17. līdz 21. martam.
  31.03.2017
 • Līdz 22.maijam VAAD pieņem iesniegumus personu iekļaušanai Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā

  Lauksaimniekiem, kuri vēlas uzsākt lauksaimniecības produktu (t.i. dārzeņu, kartupeļu, ogu un augļu) integrēto audzēšanu un reģistrēties Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, līdz 22. maijam jāiesniedz iesniegums VAAD .
  24.03.2017
 • Augsnes minerālā slāpekļa monitoringa rezultāti 2017. gada pavasarī (I daļa)

  No 14.-21.martam Īpaši jutīgajā (Nitrātu jutīgajā) teritorijā 48 laukos ņemti paraugi slāpekļa monitoringam. 0-30 cm pārsvarā konstatēts zems nodrošinājums ar nitrātu slāpekli, bet 0-60 cm dziļumā netika konstatēts zems nodrošinājums ar minerālo slāpekli
  23.03.2017
 • Izdots "Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts 2017"

  „Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu sarakstu 2017” var iegādāties VAAD Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļā Rīgā, Lielvārdes ielā 36, kā arī tas pieejams elektroniski šajā mājaslapā
  21.03.2017
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Reģistrā iekļauti jauni ķīmiskie AAL, lietošanas jomas paplašinājums lauka pupu un zirņu sējumiem, atjaunota viena AAL atļauja laišanai tirgū, noteikti reģistrācijas pagarinājumi
  17.03.2017
 • Informācija AAL tirgotājiem

  2017.gada 10.martā VAAD organizēja semināru Rīgas reģiona augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas vietu pārstāvjiem. Publicējam semināra prezentācijas un informatīvos materiālus
  14.03.2017
Arhīvs