Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Par VAAD > Vēsture > Augu šķirņu salīdzināšanas vēsture Latvijā

Augu šķirņu salīdzināšanas vēsture Latvijā

Par šķirņu salīdzināšanas vēstures sākumu varam uzskatīt laiku, kad tika izveidotas pirmās augu šķirnes, kā rezultātā radās nepieciešamība šīs šķirnes identificēt un atšķirt no citām līdzīgām šķirnēm.

Šķirņu salīdzināšanai valsts izmēģinājumos 1945.gadā tika izveidota Valsts graudaugu šķirņu salīdzināšanas inspektūra ar 9 šķirņu salīdzināšanas iecirkņiem. Inspektūra atradās tiešā PSRS Valsts komisijas graudaugu šķirņu izmēģināšanas inspektūras pakļautībā. Gadu vēlāk sāka veidot piecus valsts punktus tehnisko kultūraugu šķirņu salīdzināšanai, kas atradās Baltijas republiku tehnisko kultūraugu šķirņu izmēģināšanas inspektūras pakļautībā. 

1947. gadā Valsts graudaugu šķirņu salīdzināšanas inspektūru pārdēvēja par Valsts graudaugu, eļļas augu un zālaugu šķirņu salīdzināšanas inspektūru, paplašinot tās funkcijas. Rezultātā šķirņu salīdzināšanas iecirkņu uzdevumos tika iekļauta arī eļļas augu un zālaugu šķirņu salīdzināšana. Kartupeļu, sakņaugu, dārzeņu un augļu-ogu kultūraugu šķirņu salīdzināšana šajā laikā bija Latvijas PSR Lauksaimniecības ministrijas uzdevumos.
 
1953.gadā tika veikta reorganizācija, apvienojot un nododot dažādo kultūraugu šķirņu salīdzināšanu Latvijas PSR Lauksaimniecības kultūraugu šķirņu salīdzināšanas inspektūras pakļautībā, taču kartupeļu, sakņaugu, dārzeņu un augļu-ogu kultūraugu šķirņu salīdzināšana vēl aizvien palika Latvijas PSR Lauksaimniecības ministrijas pienākumos. Šo kultūraugu šķirņu salīdzināšanu Latvijas PSR Lauksaimniecības kultūraugu šķirņu salīdzināšanas inspektūra pārņēma tikai1956.gadā.
 
Visu šo reorganizāciju rezultātā Latvijas PSR Lauksaimniecības kultūraugu šķirņu salīdzināšanas inspektūras pakļautībā 1960.gadā bija jau 10 graudaugu, eļļas augu, un zālaugu šķirņu salīdzināšanas iecirkņi, 3 kompleksie dārzeņu un augļu-ogu šķirņu salīdzināšanas iecirkņi un 4 specializētie iecirkņi; tai skaitā 1 dārzeņu, 2 augļu-ogu un 1 šķirņu izturības pret kaitēkļiem un slimībām pētīšanai. To funkcijas bija:
  • lauksaimniecības kultūraugu šķirņu salīdzināšana Latvijas PSR teritorijā,
  • agrotehnisko izmēģinājumu veikšana,
  • lauksaimniecības kultūraugu sēklu pavairošana,
  • jauno labāko rajonēto šķirņu un jauno agrotehnisko paņēmienu propaganda.
Nākošais reorganizāciju vilnis sākās 1987.gadā. Tā rezultātā Latvijas Lauksaimniecības kultūraugu šķirņu salīdzināšanas valsts inspektūru pārdēvēja par Latvijas Valsts augu šķirņu salīdzināšanas centru, kas savukārt tika iekļauts Zemkopības ministrijas sastāvā. Turpmāk šķirņu salīdzināšanas izmēģinājumus organizēja 5 augu šķirņu salīdzināšanas stacijās, divos iecirkņos un divās laboratorijās - Entomofitopatoloģiskajā laboratorijā un Ķīmiski – tehnoloģisko analīžu laboratorijā. Šķirņu salīdzināšanu veica labībām, šķiedraugiem un eļļas augiem, kartupeļiem, sakņaugiem, zālaugiem, zaļmasas augiem, augļu kokiem un ogulājiem, dārzeņiem un dekoratīvajiem kultūraugiem.
 
1997.gadā tika likvidēta Valsts Rīgas augu šķirņu salīdzināšanas stacija un Valsts Valmieras augu šķirņu salīdzināšanas stacija, savukārt Valmieras rajonā uz līguma pamata sāka strādāt SIA ”Ruģēni”. 1998.gadā likvidē Valsts Bauskas augu šķirņu salīdzināšanas staciju, bet 1999.gadā - Valsts Cēsu augu šķirņu salīdzināšanas staciju un Rīgas Dārzeņu iecirkni. Līdz ar to beidzas valsts pārbaude jaunajām augļu koku un ogulāju šķirnēm, bet dārzeņu šķirņu salīdzināšana vēl gadu turpinās Valsts Daugavpils augu šķirņu salīdzināšanas stacijā, kā arī uz līguma pamata Bulduru Dārzkopības vidusskolā.
 
2000.gada 1.janvārī Latvijas Valsts šķirņu salīdzināšanas centru pievienoja Valsts augu aizsardzības dienestam, nodēvējot to par Augu šķirņu salīdzināšanas departamentu. Tā paša gada sākumā tika likvidēts Augu šķirņu salīdzināšanas sektors dekoratīvajiem kultūraugiem, bet gada beigās Entomofitopatoloģiskā laboratorija.
 
2001.gadā tiek likvidēta Valsts Jelgavas augu šķirņu salīdzināšanas stacija un Valsts Daugavpils augu šķirņu salīdzināšanas stacija. Taču šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanu uz līgumu pamata sāk Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk LLU), Višķu profesionālā vidusskola un LLU Skrīveru zinātnes centrs. Saimniecisko īpašību novērtēšana turpinās Valsts Saldus augu šķirņu salīdzināšanas stacijā un SIA ”Ruģēni”. Izmēģinājumos vērtē labību, šķiedraugu un eļļas augu, kartupeļu, sakņaugu, zālaugu un zaļmasas augu šķirņu saimnieciskās īpašības.
 
2003.gadā 1.aprīlī likvidēja departamenta laboratoriju un kopš tā laika ķīmiski tehnoloģisko analīžu veikšanai VAAD slēdz līgumu ar sertificētu laboratoriju.

Ar 2004.gadu uzsākta augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšana bioloģiskajā lauksaimniecībā.