Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Par VAAD > Vēsture > Sēklu kontroles vēsture Latvijā

Sēklu kontroles vēsture Latvijā

Sēklu kvalitātes kontrole Latvijā pastāv kopš 1875. gada, kad pie tolaik esošās Rīgas politehnikuma Lauksaimniecības nodaļas izveidoja pirmo sēklu kontroles staciju. Sākumā sēklu kvalitātes analīzes tika veiktas galvenokārt mācību un pētījumu nolūkos. Pirmās neoficiālās tirdzniecībā esošās sēklu kontroles veica Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departaments 1923. gadā un pārbaudēs atklāja, ka vairāk nekā puse sēklu bija pilnīgi nederīgas sēšanai. Gadu vēlāk departamenta agronoms J. Lūke izdeva brošūru "Sēklkopības izredzes un uzdevumi lauksaimniecības kultūras pacelšanā”.

1924.gadā Zemkopības departaments nolēma organizēt sēklu tirdzniecības kontroli pēc Dānijas parauga - t.i., uz brīvprātības principiem - kad sēklu tirdzniecības firmas labprātīgi noslēdz līgumus ar valsts iestādēm par sēklu kontroli un apņemas tirgoties tikai ar pārbaudītām sēklām, turklāt analīžu rezultātus izliekot redzamā vietā pircēju zināšanai. 1924.gada analīžu dati rādīja, ka kontroles iespaidā sēklu kvalitāte ir nedaudz uzlabojusies, tādēļ departaments nolēma tādā veidā darbu turpināt. Tomēr strādājot pēc šīs sistēmas, darbs nedeva gaidītos rezultātus. Ar katru gadu samazinājās to firmu skaits, kuras labprātīgi slēdza līgumus par sēklu kontroli, un sēklu tirdzniecība joprojām nebija sakārtota, tādēļ 1929./1930.gadā Zemkopības ministrija kontroli pār sēklu tirdzniecību radikāli grozīja, ieviešot obligātu sēklu kontroli visām tirdzniecības firmām un kontroli par eksportējamo un importējamo āboliņa sēklu un eksportējamām linsēklām. 1927.gadā Finansu ministrija sēklu kontroles stacijai ierādīja telpas Rīgā, Dzirnavu ielā 31, jo līdz tam visi sēklu kontroles tehniskie darbi tika veikti Stendes selekcijas stacijā. Otrā pasaules kara laikā sēklkopība cieta ievērojamus zaudējumus. 1949. gadā izdeva pirmos sēklu kvalitātes standartus, kas pilnveidoja kvalitātes pārbaudes sistēmu. Lai palīdzētu lauksaimniekiem pārtīrīt esošos sēklu krājumus, valsts ik gadu piešķīra neatmaksājamus pabalstus sēklu šķirojamo punktu ierīkošanai. Sēklu kvalitātes kontroles dienests ir reorganizēts vairākkārt:
  • 1944. gadā nodibināja Latvijas PSR Zemkopības Tautas komisariāta Centrālo sēklu kontroles laboratoriju;
  • 1945. gadā to apvienoja ar Augu karantīnas valsts inspekciju;
  • 1947. gadā izveidoja Latvijas Republikānisko sēklu kontroles laboratoriju, nosaukums mainīts vairākkārt - Latvijas PSR LM Republikāniskā valsts sēklu inspekcija, tad Latvijas Valsts Sēklu inspekcija, kā arī Sēklu valsts inspekcija.
  • 1999./2000. gadā reorganizācijas rezultātā Sēklu valsts inspekcija tika pārveidota par Sēklu kontroles departamentu un pievienota Valsts augu aizsardzības dienestam.
1996. gadā tiek uzsākts darbs pie Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas izveidošanas Rīgā, Lubānas ielā 49. 1996.gada 1.oktobrī Nacionālā sēklu kontroles laboratorija pievienojās Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas ISTA (International Seed Testing Association) laboratoriju skaitam.
 
2003.gada beigās Latvija pievienojās OECD (Starptautiskās Ekonomikas sadarbības un attīstības organizācijas) labības un lopbarības augu sēklu shēmām.
 
Pēc reorganizācijas, kad 2000.gadā Valsts sēklu inspekciju pievieno Valsts augu aizsardzības dienestam, Sēklu kontroles departaments un Nacionālā sēklu kontroles laboratorija turpina strādāt Rīgā, Lubānas ielā 49.
 
2008.gada 21.februārī Sēklu kontroles departaments un Nacionālā sēklu kontroles laboratorija sāk darbu jaunajās telpās Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38.
 
2008.gada 21.jūlijā Augu šķirņu salīdzināšanas departaments pievienojas Sēklu kontroles departamentam.