Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Par VAAD > Vēsture > Augu aizsardzības vēsture Latvijā

"Augu slimību un kaitēkļu apkarošana katrā ziņā piederas lauksaimniecības pacelšanas plānā. Ja mēs gribam ražu pacelt par 50%, tad pirmais un neatliekamais solis būtu augu kaitēkļu un slimību apkarošana un iznīdēšana" 

Kārlis Ulmanis, Valsts un Ministru prezidents, © "Lauku pastnieks",  Nr.22/23, 1938.gada maijs.


Augu aizsardzības vēsture Latvijā

Augu aizsardzības sākotne Latvijā meklējama 1913.gadā agronoma Jāņa Bicka Priekuļos dibinātajā Baltijas kultūraugu kaitēkļu un slimību apkarošanas stacijā, kas no 1914. līdz 1923.gadam darbojās kā Baltijas bioentomoloģiskā stacija. 1923.gadā to pārcēla uz Rīgu un izveidoja Latvijas Augu aizsardzības institūtu. 1948.gadā tā tika pārdēvēta par Baltijas Augu aizsardzības staciju, bet kopš 1963.gada tā ir Vissavienības Augu aizsardzības Institūta Baltijas filiāle.

1930.gadā Baltijas filiāle tiek pārveidota par Valsts augu aizsardzības centru. Vēl augu aizsardzības zinātniskās pētniecības darbu veica Latvijas Zemkopības un ekonomikas zinātniskās pētniecības institūta Augu aizsardzības nodaļa ar tās laboratorijām izmēģinājumu selekcijas stacijās, Lauksaimniecības akadēmijas Augu aizsardzības katedra ar Augu vīrusu problēmu laboratoriju.  


1958.gadā, ieviešot obligātos pasākumus augu aizsardzībā, pie RTS (Remonta tehniskajām stacijām) tika izveidotas specializētas augu slimību un kaitēkļu apkarošanas grupas, ko vadīja augu aizsardzības agronomi. Tika izveidota LM Augu aizsardzības inspekcija un Republikāniskais kultūraugu kaitēkļu un slimību parādīšanās un izplatīšanās uzskaites un prognožu sektors ar signalizācijas un prognožu punktiem. 1961.gadā tika izveidota Republikāniskā augu aizsardzības stacija ar vecākajiem augu aizsardzības agronomiem rajonos.
Latvijas PSR Lauksaimniecības ministrijas Republikāniskās augu aizsardzības stacijas kompetencē bija:

  • vadīt augu aizsardzības darbu republikā;
  • izstrādāt pasākumu kompleksu cīņai ar nezālēm, augu kaitēkļiem un slimībām;
  •  kontrolēt augu aizsardzības pasākumus visās zemes lietotājiem piederošajās zemēs.
Augu aizsardzības darbu organizēšanai un veikšanai vairākās republikas lielākajās padomju saimniecībās un kolhozos strādāja augu aizsardzības agronomi vai tehniķi, kuru pienākumos ietilpa augu aizsardzības darbu plānošana, pesticīdu pieprasījumu sastādīšana, augu kaitēkļu un slimību uzskaite un to novērošana, ziemojošo kaitēkļu un slimību uzskaite ziemošanas vietās, kā arī citi pienākumi.  
 
1975.gadā Republikāniskais kaitēkļu un slimību parādīšanās un izplatīšanās uzskaites un prognožu sektors pārdēvēts par Republikānisko lauksaimniecības augu kaitēkļu un slimību prognožu un diagnostikas laboratoriju.
 
Augu kaitēkļu un slimību izplatības signalizācijas jomā valsītī šajā laikā darbojās septiņi augu kaitēkļu un slimību izplatības signalizācijas un prognožu punkti: Bauskā, Aizputē, Viļānos, Gulbenē, Valmierā, Ogrē un Daugavpilī. To uzdevums bija uzskaitīt augu kaitēkļu sugas un slimības, sistemātiski novērot to parādīšanos, attīstību un izplatību, noteikt to izdarītos bojājumus. Laika gaitā signalizācijas un prognožu punktu atrašanās vietas un skaits mainījās.
 
Ar Valsts neatkarības iegūšanu 1991.gadā Republikāniskā augu aizsardzības stacija tika pārdēvēta par Valsts augu aizsardzības staciju. Tai pievienoja Republikānisko prognožu un diagnostikas laboratoriju. Prognožu un diagnostikas punkti tika pārdēvēti par Starprajonu fitosanitārās diagnostikas punktiem.
 
1995.gadā Augu kaitēkļu un slimību prognožu daļa iesaistījās starptautiskajā zviedru projektā par laputu Rotamstedas sūcējslazdiem melnās stiebrmušas un graudaugu slimību uzskaites metodiku un prognozēšanas modeļu adaptēšanu Latvijas apstākļos. Plaša mēroga sadarbība tiek attīstīta ar Dānijas kolēģiem.
 
Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas (ZM) 12.07.1995. rīkojumu Nr.75 Valsts augu aizsardzības stacijai no 1995.gada 1.augusta tika piešķirta jauna funkcija – speciālo atļauju (licenču) izsniegšana tirdzniecībai ar augu aizsardzības līdzekļiem.
 
Pamatojoties uz 1994.gada 5.oktobrī pieņemto Augu aizsardzības likumu, likumu „Par uzņēmējdarbību” un Latvijas Republikas Ministru Padomes 1993.gada 27.maija lēmumu Nr.266 „Par kārtību, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai” tika apstiprināta instrukcija par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību tirdzniecībai ar augu aizsardzības līdzekļiem un izveidota licencēšanas komisija trīs cilvēku sastāvā.
 
1995.gadā tika izveidota Augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības un lietošanas kontroles grupa. Savukārt pēc gada, palielinoties izsniegto speciālo atļauju (licenču) skaitam, tika uzsākta augu aizsardzības normatīvo aktu ievērošanas kontrole.
 
2000.gada 3.janvārī tika izveidota Augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības un lietošanas kontroles daļa, kas kopš 2002.gada 1.februāra tiek saukta par Augu aizsardzības līdzekļu aprites kontroles organizācijas daļu.
 
2000.gadā izveidotā Valsts augu aizsardzības dienesta prognožu un diagnostikas laboratorija tika pārveidota par Augu kaitēkļu un slimību prognožu daļu, kurā, 2001.gadā dienestu reorganizējot, izveidotas 7 reģionālās nodaļas.
 
Lai aizsargātu mēslošanas līdzekļu patērētājus no nekvalitatīvu, cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi bīstamu mēslošanas līdzekļu lietošanas, 2001.gada 1.novembrī valstī tika pieņemts Mēslošanas līdzekļu aprites likums. Ar šo likumu Valsts augu aizsardzības dienestam tika deleģēta virkne funkciju un tiesību mēslošanas līdzekļu aprites jomā: uzraudzīt un kontrolēt mēslošanas līdzekļu apriti, pieņemt, izskatīt un izvērtēt mēslošanas līdzekļu reģistrācijas pieteikumus u.c. ar tiem saistītos dokumentus, izsniegt un anulēt mēslošanas līdzekļu reģistrācijas apliecības, kārtot reģistru un nodrošināt tā datu aktualizēšanu u.c.
 
Lai pildītu likumā deleģētās funkcijas, 2002. gada oktobrī dienestā izveidoja Mēslošanas līdzekļu uzraudzības daļu un iekļāva to Augu aizsardzības departamenta sastāvā.