Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Jautājumi un atbildes

Citi

Lapa 1 no 7 1 2 3 4 5 6 7 Nākošā Pēdējā

Dāvis, 2018.07.23. 10:18:19
Sveiki. Vai ir vienota forma kādām jābūt novērojumu žurnālam augļu koku stādījumiem?

Atbilde:


Ravis, 2018.06.19. 23:34:11
Labdien. Ko darīt ja redz kad kaimiņi miglo lauku ar smidzinātāju kuram nav skates?

Atbilde:


Una, 2018.05.22. 16:29:23
Labdien! Pirms 8 gadiem dārzā starp ābelēm iestādīju 2 saldos ķiršus, diemžēl, vienu noēda meža zvēri. Ķirsis katru gadu bagātīgi zied, aizmetas arī daudz ogu, bet tās visas pēc tam zaļas nobirst. Kā tikt pie ogām? Piebildīšu, ka dārza otrā pusē patālāk ir skābie ķirši, arī šim blakus nesen iestādīju vienu jaunu skābo ķirsīti, nu jau zied, tikai nedaudz vēlāk par saldo. Saldajam jau šobrīd ir daudz aizmetušos ogu. Bail, ka atkal nobirs.

Atbilde:


Marta, 2018.01.02. 17:46:39
Vai iespējams iziet augstskolas praksi VAAD Valmieras filiālē?

Atbilde:

Labdien! Lūdzu piezvaniet VAAD Personāla daļai, tālr. 67027219, 26421549
Einàrs, 2017.06.01. 17:22:34
Vēlos stādīt dārza pīlādžus 1.5 ha (stādi no stādaudzētavas ar pasēm), kad būs ogas- tās pārstrādāt. Kurā brīdī man jāreģistrejas VAAD un kas vēl vajadzīgs lai nebūtu kautk?di sodi, jo likumus pārlasot diezgan sarežgīti saprast vispār kas jādara.

Atbilde:

Pīlādžu Sorbus L. ģints stādīšanai paredzētie augi ir potenciāli augu karantīnas organismu pārnēsātāji, tāpēc ir pakļauti fitosanitārai kontrolei un tiem obligāti ir jāpievieno augu pase. Jūsu gadījumā, ierīkojot komercdārzu ogu ieguvei (pārstrādei), nav nepieciešams reģistrēties Valsts augu aizsardzības dienesta Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā.
polimer, 2017.05.20. 11:21:38
Vai ievedot kokus no trešajām valstīm un izvedot uz ES mums ir vajadzīgs Fito sertifikāts? Kā to iegūt?

Atbilde:

Valsts augu aizsardzības dienestam (VAAD) jāzina kāda veida kokus vai koksnes izstrādājumus (zāģmateriāli, apaļkoks) Jūs vēlaties ievest Latvijā. Ievedot produkciju no lielākās daļas trešajām valstī gan uz Latviju, gan uz citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti nepieciešams fitosanitārais sertifikāts. Tomēr ir atsevišķi augi un augu produkti, kuru ievešana ES (t.sk. Latvija) ir aizliegta. Informāciju par aizliegtajām produkcijām ir atrodama Ministru kabineta noteikumu Nr.218 “Augu karantīnas noteikumi” 5.pielikumā (https://likumi.lv/doc.php?id=87577). Papildus, lai ievestu augus un augu produkciju, kas minēta Ministru kabineta noteikumu Nr.218 “Augu karantīnas noteikumi” 1.pielikumā, no trešajām valstīm Jums jābūt reģistrētam VAAD Fitosanitārajai kontrolei pakļautu augu un augu produktu personu reģistrā. Informācija par reģistrēšanai nepieciešamajiem dokumentiem atrodama šeit http://www.vaad.gov.lv/sakums/veidlapas/-augu-karantina.aspx. Aizpildītie dokumenti jāiesniedz kādā no VAAD reģionālajām nodaļā http://www.vaad.gov.lv/sakums/persons/regionalas-nodalas.aspx Pārvadājot produkciju Eiropas Savienības teritorijā nav nepieciešams fitosanitārais sertifikāts, bet atsevišķiem augiem un to produktiem, ir nepieciešams saņemt augi pasi (http://www.vaad.gov.lv/sakums/aktualittes/noderigi-par-augu-karantinu-latvija/augu-pases-un-aizsargajamas-zonas.aspx). Ar augiem un augu produktiem, kuriem ir nepieciešams saņemt augi pasi, ir iespējamas iepazīties Ministru kabineta noteikumu Nr.218 “Augu karantīnas noteikumi” 1.pielikuma A daļā un 6.pielikuma B daļā (https://likumi.lv/doc.php?id=87577). Fitosanitāro sertifikātu vai augu pasi gan Latvijā, gan trešajās valstīs ir iespējams iegūt griežoties attiecīgās valsts Nacionālās augu aizsardzības organizācijā. Latvijā, lai iegūtu fitosanitāro sertifikātu vai augu pasi Jums jāgriežas kādā no Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālajām nodaļām un jāaizpilda attiecīgie dokumenti (http://www.vaad.gov.lv/sakums/veidlapas/-augu-karantina.aspx).
Dairis, 2017.03.27. 10:13:50
Vai tirgojot rožu stādus (piem., angļu rozes) ir jāmaksā autortiesības? Ja jā, tad kur tās var samaksāt?

Atbilde:

Aizsargāto šķirņu tirdzniecību regulē Augu šķirņu likuma 23. pants “Selekcionāra tiesību darbības joma”, kas nosaka: (1) Neviena cita persona bez selekcionāra tiesību īpašnieka atļaujas (licences līguma) nedrīkst pārvērst šķirni par ienākumu avotu. Ievērojot šā likuma 24.panta noteikumus, selekcionāra tiesību īpašnieka atļauja nepieciešama šādu ar aizsargātās šķirnes pavairošanas materiālu saistītu darbību veikšanai: 1) ražošana un pavairošana; 2) sagatavošana atbilstoši izsējas prasībām, lai pavairotu šķirni; 3) piedāvāšana pārdošanai; 4) pārdošana vai cita veida realizācija; 5) eksportēšana un importēšana; 6) uzglabāšana 1., 2., 3., 4. un 5.punktā minētajiem nolūkiem. (2) Ievērojot šā likuma 24.panta noteikumus, šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētajām darbībām ar ražas produktu (ieskaitot visu augu un auga daļas), kas iegūts, neatļauti izmantojot aizsargātās šķirnes pavairošanas materiālu, ir nepieciešama selekcionāra tiesību īpašnieka atļauja, ja vien viņam nav bijusi iespēja izmantot savas tiesības attiecībā uz minētās šķirnes pavairošanas materiālu. Pārbaudīt, vai šķirnei selekcionāra tiesības piešķirtas Latvijā var mūsu mājas lapā: http://www.vaad.gov.lv/sakums/registri/augu-skirnes.aspx, izvēloties “Latvijas aizsargāto augu šķirņu valsts reģistrā iekļauto šķirņu saraksts”; Pārbaudīt, vai šķirne aizsargāta ar Eiropas Savienības selekcionāru tiesībām var šajā vietnē: http://www.cpvo.europa.eu/main/en/home/databases/applications-and-titles-in-force Lūdzu, ja rodat papildus jautājumi, sazināties ar mums! Tālr.: +371 67550928, E-pasts:
Jānis, 2017.02.20. 22:01:13
Sveiki! Vai pastāv kādi ierobežojumi zemes īpašniekam, ja tā īpašumā esošā teritorijā aug aizsargājami augi? Konkrētajā situācijā saimnieks plāno teritoriju ar krūmiem pārveidot par lauku, kurā tiks audzēts rapsis, notiks miglošana u.t.t., taču šajā teritorijā šobrīd ir novērots un arī aug aizsargājamais augs - naktsvijole. Vai ap vietu, kur novērots šis augs, ir jāveido kāda aizsardzības zona vai kā līdzīgi? Ar cieņu, Jānis Kalniņš.

Atbilde:

Labdien! Jautājums nav Valsts augu aizsardzības dienesta kompetencē, Jums jājautā Dabas aizsardzības pārvaldei: https://www.daba.gov.lv/public/lat/par_mums/jautajiet_mums1/
Uva, 2016.07.16. 21:56:59
Vai sētnieks drīkst izmantot raundapu pie daudzdzīvokļu mājas? Tas pats sētnieks to arī izmantoja Siguldā pie Baltā Flīģeļa apsmidzinot gar visām taciņām apmēram 20cm platumā, izskatījās kā pēc atomkara.Atbildīgā persona atbildēja ,ka neviens bērns nekrītot zemē un pēc tam nelaizot rokas,un sētniece neesot neko zinājusi par raundapa lietošanu.Nezināšana neatbrīvo no atbildības, tā pati sētniece turpina stādātkā gan pie Flīģeļa ,gan pie daudzdzīvokļa mājas.Raundapa reklāmā bija rakstīts,ka tas ir indīgs 24 stundas cilvēkiem un dzīvniekiem.vai tā lietošana nebūtu jāapspriež visiem mājas iedzīvotājiem.Man ir bērni un mazbērni un sunītis un es negribu,lai kāds ciestu, un ne jau man vienai.

Atbilde:

Augu aizsardzības līdzekļi ir jālieto atbilstoši norādēm marķējumā un saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumu Nr.950 „Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi” prasībām. Teritorijās, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai arī mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas, augu aizsardzības līdzekļus drīkst lietot tikai situācijās, ja citādi nav iespējams ierobežot augiem kaitīgo organismu izplatību un ir atļauts šāds konkrētā augu aizsardzības līdzekļa lietojums. Smidzināšanas darbi jāplāno pēc iespējas tādā laikā, kad teritorijā neuzturas cilvēki, un tā ir jānorobežo ar brīdinājuma zīmēm, kurās norādīta informācija par lietoto augu aizsardzības līdzekli, kā arī laiks, kad atkal drīkst apmeklēt apstrādāto teritoriju. Lai saņemtu konsultāciju situācijā, kad pastāv aizdomas par saindēšanos ar augu aizsardzības līdzekli, jāsazinās ar Saindēšanās un zāļu informācijas centru pa tālruni 67042473. Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) aicina iedzīvotājus, ja viņu rīcībā ir informācija par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas pārkāpumiem, nekavējoties zvanīt uz uzticības tālruni 67550944 vai vērsties tuvākajā VAAD reģionālajā nodaļā.
Olita, 2016.03.11. 9:03:07
Vai sava komercdārza platības palielināšanai pati varu pavairot stādus no komercdārzā esošajiem mātes augiem ar augu pasēm?

Atbilde:

Pamatojoties uz 2009.gada 4.augusta MK noteikumu Nr. 861 „Noteikumi par augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritērijiem, apriti un kārtību, kādā atzīst personas, kas veic vīrustestēšanu” 33.punktu nav atļauts iegūt standarta dēstus ražojošā stādījumā Ribes, Rubus ģints augiem un zemenēm. Augļu koku šķirņu mātesaugus ražojošā dārzā marķē un augu izvietojuma shēmu norāda stādījumu plānā. Ja tiek pavairotas šķirnes, kurām ir piešķirta šķirņu aizsardzība Latvijā vai ES, tad ir nepieciešams noslēgt licenču līgumu un to reģistrēt VAAD, par to var uzzināt sīkāk mūsu mājas lapā http://www.vaad.gov.lv/sakums/registri/augu-skirnes.aspx Ja Jums ir nepieciešams kādai institūcijai uzrādīt dokumentu – augu pasi, tad stādiem ir nepieciešams veikt pārbaudes veģetācijas periodā un pirms izplatīšanas, lai inspektors pieņemtu lēmumu atļaut lietot augu pasi. Parasti, ja pats audzētājs iestāda savā dārzā pašizaudzētus stādus, augu pasi nedrukā, bet var uzrādīt pārbaudes aktu ar pieņemto lēmumu.

Uzdot jautājumu

Vārds:

E-pasts:

Jautājums: