Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Jautājumi un atbildes

Augu šķirnes

Lapa 1 no 7 1 2 3 4 5 6 7 Nākošā Pēdējā

inese, 2020.01.26. 16:34:40
sakiet lūdzu vai ir vajadzīga augu pase lillijam ,ja es tirgoju lilliju grieztos ziedus tirgū?lilliju sīpoli pirkti ONAVĀ ar augu pasi.

Atbilde:


inese, 2020.01.26. 16:33:54
sakiet lūdzu vai ir vajadzīga augu pase lillijam ,ja es tirgoju lilliju grieztos ziedus tirgū?lilliju sīpoli pirkti ONAVĀ ar augu pasi.

Atbilde:


Santa, 2019.04.08. 19:25:32
Labdien! Mums tiek realizēts projekts LAD par ilggadīgajiem stādījumiem. Smiltērkšķus iegādājamies no VAAD reģistrētas saimniecības. Sakiet kā uz šo brīdi ir ar smiltērkšķu augu pasēm vai tās ir obligāti nepieciešamas pie katra stāda? Kādi dokumenti nepieciešami no šīs saimniecības? Paldies!

Atbilde:


guntis lielais, 2018.05.10. 20:30:46
Labdien! velos audzet cidonijas , mani vecaki astondesmito gadu beigas devindesmito sakums sastadija cidonijas , un no so cidoniju seklam man ir viengadigs sasets lauks, kur griesties lai iegutu auga pasi, ( principa velos but cidoniju audzetajs un stadu audzetajs)

Atbilde:

Vispirms, personai (audzētājam) ir jāreģistrējas Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) uzturētajā Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā. Reģistrācijai nepieciešams iesniegt šādus dokumentus – iesniegumu reģistrācijai, deklarāciju fitosanitārajai kontrolei, zemju plāni, kā arī nepieciešams samaksāt valsts nodevu par reģistrāciju – 7,11 EUR. Dokumentu veidlapas varat atrast dienesta mājas lapā www.vaad.gov.lv / Veidlapas, iesniegumi / Augu karantīna / Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrs (pirmie divi dokumenti). Aizpildītus dokumentus varat iesniegt tuvākajā VAAD reģionālajā nodaļā. Informāciju par VAAD reģionālajām nodaļām, to adresēm un darba laikiem varat atrast mājās lapā: http://www.vaad.gov.lv/sakums/persons/regionalas-nodalas.aspx Valsts nodevas maksāšanai, izmantot šādus rekvizītus: Saņēmējs: Valsts kase, reģistrācijas Nr. 90000050138 Konta Nr.LV37TREL1060160919900 Saņēmēja BIC:TRELLV22 Ieņēmumu klasifikācijas kods: 9.1.9.9. Kad persona ir piereģistrējusies reģistrā, VAAD inspektors attiecīgajā veģetācijas periodā veic visas nepieciešamās pārbaudes krūmcidoniju stādāmajam materiālam. Pārbaudes tiek veiktas divas reizes sezonā – veģetācijas periodā un pirms stādu izplatīšanas. Tā kā krūmcidonijas ir bīstamās slimības Erwinia amylovora saimniekaugi, veģetācijas periodā no stādiņiem tiek noņemti paraugi laboratoriskai testēšanai. Lai paņemtu paraugu, nākas diezgan lielu daļu no auga nogriezt. Ja stādos netiek konstatēta bīstamā slimība, VAAD inspektors veic otru pārbaudi - pirms izplatīšanas, kurā pieņem lēmumu par atļauju izsniegt augu pasi šim pārbaudītajam materiālam. Pēc veiktās pārbaudes, lai persona saņemtu augu pases, tai ir jāraksta iesniegums par augu saņemšanu Augu karantīnas departamentā: www.vaad.gov.lv / Veidlapas, iesniegumi / Augu karantīna / Augu un augu produktu izplatīšana Eiropas Savienībā (augu pases un sertifikācija) / Pieteikums VAAD augu pases vai etiķetes izgatavošanai. Katru gadu reģistrētajai fitosanitārajai personai ir jāiesniedz dienestā deklarācija fitosanitārajai kontrolei līdz tekošā gada 1.aprīlim, lai informētu par plānotajām darbībām saistībā ar fitosanitārajai kontrolei pakļautajiem augiem.
Māris, 2016.05.15. 12:56:42
Labdien! Ir purvaina tipa augsne dārzā (kādreiz senāk bija purvs, tagad izveidots kooperatīva ciemats Kļavas). Pirmie divi metri sastāv no kūdras, melnzemes, smilts, bet nākamie divi metri sastāv no virsējā gruntslānis. Pēc tam ir grants un smilts/māls. Vai ir kādi sēkleņaugi, kauleņaugi, ko var stādīt dārzā, un kas varētu veselīgi tajā augt?

Atbilde:

Jautājums nav VAAD kompetencē. Iesakām vērsties pie Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra vai Dāzkopības institūta speciālistiem. APP “Dārzkopības institūts” Juridiskā adrese: Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV- 3701 Tālruņi: 63722294, 28650011 (mob.) e-pasts: darzkopibas.instituts llu.lv Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Augkopības nodaļas vadītājs Oskars Balodis, 63007557, 28661751,
Olita, 2016.03.16. 9:28:44
Labdien,vai sava komercdārza platības palielināšanai pati varu pavairot stādus no komercdārzā esošajiem mātes augiem ar augu pasēm?

Atbilde:

Pamatojoties uz 2009.gada 4.augusta MK noteikumu Nr.861 „Noteikumi par augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritērijiem, apriti un kārtību, kādā atzīst personas, kas veic vīrustestēšanu” 33.punktu nav atļauts iegūt standarta dēstus ražojošā stādījumā Ribes, Rubus ģints augiem un zemenēm. Augļu koku šķirņu mātesaugus ražojošā dārzā marķē un augu izvietojuma shēmu norāda stādījumu plānā. Ja tiek pavairotas šķirnes, kurām ir piešķirta šķirņu aizsardzība Latvijā vai ES, tad nepieciešams noslēgt licenču līgumu un to reģistrēt VAAD, par to var uzzināt mūsu mājaslapā http://www.vaad.gov.lv/sakums/registri/augu-skirnes.aspx Ja Jums nepieciešams kādai institūcijai uzrādīt dokumentu – augu pasi, tad stādiem nepieciešams veikt pārbaudes veģetācijas periodā un pirms izplatīšanas, lai inspektors pieņemtu lēmumu atļaut lietot augu pasi. Parasti, ja pats audzētājs iestāda savā dārzā pašizaudzētus stādus, augu pasi nedrukā, bet var uzrādīt pārbaudes aktu ar pieņemto lēmumu.
Jolanta, 2015.10.16. 13:40:43
Vai var brīvi audzēt kaņepes un no to lapām gatavot tēju un to realizēt. Šķirne ir sena un pati ir izsējusies jau daudzus gadus.

Atbilde:

Šis jautājums nav Valsts augu aizsardzības dienesta kompetencē
regina, 2014.09.08. 13:34:12
Kur var nopirkt kartupelu seklas skirne borodinskij rozovij, vai ukrainskij rozovij?

Atbilde:

Valsts augu aizsardzības dienesta rīcībā nav informācijas par sēklas kartupeļu tirgotājiem. Par šķirni ‘Borodjanskij Rozovij’ varam ieteikt interesēties pie šķirnes uzturētāja APP Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts: Zinātnes iela 1a, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126, Tālr.: 64130162, fakss: 64107217, e-pasts: vai Latvijas sēklaudzētāju asociācijā, mājaslapas adrese: www.seklaudzetaji.lv. Kartupeļu šķirne ‘Ukrainskij rozovij”nav reģistrēta ne Latvijas, ne citu ES valstu katalogos, līdz ar to šīs šķirnes sertificētu materiālu iegādāties nav iespējams.
Ērika, 2013.04.30. 14:37:54
"Krapes Cukuriņš" un "Cukuriņš" - kura no minētām šķirnēm ir pundurābelīte? Paldies!

Atbilde:

Nav iespējams viennozīmīgi pateikt auga izmēru pēc šķirnes nosaukuma. Konkrētā auga augums būs atkarīgs no tā uz kāda potcelma tas ir acots. Potcelmi var būt dažādi sākot no liela auguma, līdz pundurpotcelmiem. Informāciju par to uz kāda veida potcelma ir acots konkrētais augs var iegūt apskatot augu pasi, kurā šī informācija ir norādīta.
inga, 2013.04.22. 14:06:57
gribetos vairak uzzinat par Borodjanskas roza kartupelu skirni pret kadam slimibam izturiga, kada raziba un visu parejo ko var pateikt pa so skirni!

Atbilde:

VAAD rīcībā jaunākie pieejamie dati par šķirnes ‘Borodjanskij rozovij’ saimniecisko īpašību novērtēšanas rezultātiem atrodami dienesta mājas lapā http://www.vaad.gov.lv/sakums/aktualittes/iespieddarbi/augu-skirnu-saimniecisko-ipasibu-novertesanas-rezultati-2007-gada.aspx sadaļā SĪN Bioloģiskajā lauksaimniecībā- kartupeļi. Lai noskaidrotu sīkāku informāciju par šķirnes aprakstu iesakām griezties pie šķirnes pārstāvja Latvijā – Priekuļu laukaugu selekcijas institūta, tālrunis +371 64130162; e-pasts . Kā arī informējam ka šķirnes ‘Borodjanskij rozovij’ populārzinātniskais apraksts ir atrodams Latvijas lauksaimniecības konsultācijas un izglītības atbalsta centra izdotajā grāmatā Augu šķirņu apraksti. (1998.gads).

Uzdot jautājumu

Vārds:

E-pasts:

Jautājums: