Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Jautājumi un atbildes

Sēklas

Lapa 1 no 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nākošā Pēdējā

Svetlana, 2020.04.21. 13:25:27
Labdien! Situācijas apraksts: saimniecība nodarbojas ar biškopību un audzē tādus nektāraugus kā facēlija, bišu amoliņš un zilā ežziede. Līdz šim pašu iegūto sēklas materiālu izmantoja savā saimniecībā. Vai saimniecība drīkst tirgot iegūto sēklas materiālu citiem? Vai, lai tirgotu nektāraugu sēklas, ir nepieciešams reģistrēties kā sēklaudzētājam, saņemt atzinumu no VAAD par sēklas materiāla kvalitāti?

Atbilde:


Māris, 2020.02.15. 10:08:41
Labdien! Vēlētos no Baltkrievijas vai Krievijas ievest Lavandas sēklas personīgai izmantošanai nelielā apjomā. Vai ir kādi ierobežojumi attiecībā uz šo augu sēklu ievešanu Latvijā?

Atbilde:


Agris, 2020.01.22. 18:50:39
Sveiki!Ļoti vēlētos no Krievijas internetveikaliem iegādāties liliju sīpolus,bet laikam dabūšana uz Latviju ir neiespējama.Vai tas kādreiz būs iespējams?Paldies!

Atbilde:

Labdien! Stādīšanai paredzētus augus un sēklas ir iespējams saņemt, ja internet veikals var sagādāt sūtījumam fitosanitāro sertifikātu. Liliju sīpoli ir veģetatīvs stādāmais materiāls un nav paredzēts, ka tuvākajā laikā tam būs mazāk stingras prasības ievešanai no valstīm ārpus Eiropas Savienības.
Dace, 2019.12.30. 7:39:25
Labdien! Vēlos ievest no Baltkrievijas un Krievijas sēklas (puķes, dārzeņi) savam pašpatēriņam. Cik daudz (gramos vai kg.) es varu ievest bez sertifikācijas, ņemot vērā jaunos MK noteikumus.

Atbilde:

Lūgums precizēt jautājuma būtību, jo attiecībā uz sēklu ievešanu no Baltkrievijas un Krievijas nekas nav mainījies – atbilstoši Sēklu un šķirņu aprites likuma 17.panta otrajai daļai no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, drīkst ievest: 8) tādu augu sugu sēklas, kuras nav minētas normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību; (piemēram - dekoratīvie augi, puķes, atsevišķi dārzeņi, garšaugi) 9) sēklas personiskām vajadzībām nelielā daudzumā, kuru saskaņā ar normatīvajiem aktiem par muitu neapliek ar muitas nodokli;”
Raviv, 2019.06.02. 16:53:23
Hello, What laws and regulations should be observed if you wish to import into Latvia clover seeds (particularly trifulim alexandruim) from third country?

Atbilde:

Sēklu ievešanu no trešajām valstīm regulē Padomes 2002.gada 16.decembra Lēmums 2003/17/EK par tādu lauka apskašu atbilstību, ko veic attiecībā uz sēklu ražošanai paredzētiem augiem trešās valstīs un par trešajās valstīs ražotu sēklu līdzvērtīgumu, (turpmāk – Lēmums 2003/17/EK) un Padomes 2005.gada 8.novembra Lēmums 2005/834//EK par šķirņu uzturēšanas prakses pārbaužu līdzvērtību dažās trešās valstīs (turpmāk – Lēmums 2005/834/EK) 2003/17/EC: Council Decision of 16 December 2002 on the equivalence of field inspections carried out in third countries on seed-producing crops and on the equivalence of seed produced in third countries https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1579775160325&uri=CELEX:32003D0017 2005/834/EC: Council Decision of 8 November 2005 on the equivalence of checks on practices for the maintenance of varieties carried out in certain third countries and amending Decision 2003/17/EC https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1579775196229&uri=CELEX:32005D0834 Šie ES normatīvie akti Latvijā ieviesti ar Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumi Nr.668 “Noteikumi par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm”
Anete, 2019.05.28. 11:49:31
Labdien, Esmu ainavu arhitekte un vēlos sākt biznesu fitoremediācijas augu un pļavas augu sēklu ievākšanā, pārdošanā. Īpašumā ir arī vairākas pļavu teritorijas, kur šīs sēklas ievākt un arī audzēt. Kādi dokumenti nepieciešami, lai iegūtu VAAD atļaujas šādai darbībai? Paldies.

Atbilde:

Atbilstoši Ministru kabineta 22.11.2011. noteikumos Nr.899 “Noteikumi par lopbarības augu sēklu maisījumiem, kas paredzēti dabiskās vides saglabāšanai” paredzētajai kārtībai, lai saņemtu atļauju sēklu maisījumu dabiskās vides saglabāšanai tirdzniecībai, persona līdz kārtējā gada 1.maijam iesniedz dienestā iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu (https://likumi.lv/ta/id/240468#piel1). Iesniegumam pievieno: 1. sertificēta eksperta atzinumu, kurā papildus norāda: 1.1. to augu ģinšu un sugu (attiecīgajā gadījumā – arī pasugu) procentuālo sastāvu, kuras ir tipiskas ievākšanas vietas biotopa veidam un kuras kā maisījuma sastāvdaļa ir nozīmīgas dabiskās vides saglabāšanai no ģenētisko resursu saglabāšanas viedokļa; 1.2. nevēlamo sugu klātbūtni sēklu ievākšanas vietas biotopā; 1.3. informāciju par sēklu maisījumu pieļaujamo ievākšanas biežumu; 1.4. informāciju par biotopa nozīmīgumu no ģenētisko resursu saglabāšanas viedokļa; 2. Dabas aizsardzības pārvaldes lēmumu par to, ka sēklu ievākšana sēklu maisījumiem dabiskās vides saglabāšanai atbilst sugu, biotopu un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām. Ja persona neiesniedz minēto Dabas aizsardzības pārvaldes lēmumu, dienests informāciju par personai izsniegto lēmumu iegūst Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Svetlana, 2019.02.05. 18:59:44
Labdien! Kādi normatīvie akti ir jāievēro, ja ir vēlēšanās ievest Latvijā un arī tirgot Eiropas Savienības koptirgū iekavās uzskaitīto augu sēklu (Dracocephalum moldavica - moldāvu pūķgalve, Echium vulgare- parastais daglītis, Silphium perfoliatum, Echinops ritro - Augstā ežziede, Louphantus tibeticus (Agastachys rugosa), austrumu galegas (Galega orientalis Lam.), facēlijas (Phacelia tanacetifolia Benth.)) ievešanai Latvijā no Baltkrievijas (arī no citām trešajām valstīm (Krievijas, Ukrainas)? Vai tās drīkst ievest un izplatīt bez ierobežojumiem? Vai šo augu sēklas pirms to ievešanas Latvijā ir pakļautas fitosanitārai kontrolei? Paldies!

Atbilde:

Pašlaik neviena no šīm sugām nav pakļauta fitosanitārajai kontrolei. Uz austrumu galegas (Galega orientalis Lam.) un facēlijas (Phacelia tanacetifolia Benth.) attiecas Eiropas Savienības sēklu tirdzniecības direktīvās ietvertais regulējums. Tās drīkst ievest tikai no tām valstīm, kurām Eiropas Savienība ir piešķīrusi ekvivalenci lauku apskatē, sēklu ražošanā un šķirņu uzturēšanā – skat: 2014.gada 28.oktobra noteikumi Nr.668 "Noteikumi par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm” – diemžēl, ne Baltkrievija, ne Krievija, ne Ukraina nav ieguvušas minēto ekvivalenci. Parējām sarakstā minētajām sugā nepastāv nekādi ievešanas ierobežojumi.
Kristīne, 2019.02.04. 15:55:12
Labdien. Sakiet lūdzu, vai Latvijā drīkst ievest sēklas no trešajām valstīm talākai tirdzniecībai Latvijā un ES? Kādi dokumenti būtu nepieciešami? Vai ir jāiet fitosanitārā kontrole? Vai ir jāreģistrējas kā sēklu tirgotājiem?

Atbilde:

Jautājums ir ļoti plašs – ir jāprecizē: 1.sugas – jo ir sugas, kurām nepastav enkadi ierobežojumi, bet ir sugas, kuru sēklas drīkst ievest no atsevišķām valstīm, kā arī ir sugas, kuru ieviešana un izplatīšana var radīt fitosanitāro risku un tāpec pakļaujas fitosanitārās kontroles prasībām; 2. valstis, no kurām paredzēts ievest – sēklas materiālu reguletajām sugām drīskt ievest tikai no valstī, kurām Eiropas Savienība ir piešķirusi ekvivalenci lauku apskatē, sēklu ražošanā un šķirņu uzturēšanā – skat: 2014.gada 28.oktobra noteikumi Nr.668 "Noteikumi par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm”
Kristīne, 2019.01.29. 14:47:06
Labdien! Sakiet lūdzu, vai ievedot zemeņu sēklas no Eiropas savienības dalībvalstīm, tās drīkst pārdot tālāk gala patērētājam ES valstīs? Kādi dokumenti (juridiskai personai) būtu jānoformē? Paldies.

Atbilde:

Zemeņu sēklu tirzniecība ES koptirgus ietvaros netiek regulēta
Ainārs, 2019.01.10. 13:55:42
Labdien!Krievijā iegādājos dažādas puķu,dārzeņu sēklas,100-200 gramus. uz mājām bija jābrauc caur igaunijas robežpunktu Luhama. igauņi man visu konfiscēja,un uzlika sodu maksāt 40.eiro. to arī samaksāju. Bet ir jautājums vai Igauņi nav eiropas sav.v.? Un,vai tad caur viņiem nevar vest sēklas?

Atbilde:

Jautājums, iespējams, saistīts ar muitas likumdošanas nosacījumu piemērošanu attiecībā uz sēklu apjomu, ko drīkst ievest personiskām vajadzībām un ko neapliek ar muitas nodokli. Lai gūtu precīzāku informāciju par pārkāpuma būtību, iesakām interesēties institūcijā, kas pieņēma lēmumus par sēklu konfiskāciju, administratīvā soda piemērošanu Igaunijas Republikā.

Uzdot jautājumu

Vārds:

E-pasts:

Jautājums: