Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Jautājumi un atbildes

Mēslošanas līdzekļi

Lapa 1 no 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākošā Pēdējā

Ģirts, 2020.09.10. 8:46:29
Labdien! Likumdošanā īsti neatradu atbildi par to, kas skaitās (klasificējas) minerālmēslu mehānisks maisījums. Man jautājums ir, vai šķīdinot cietu, birstošu vien-komponentes minerālmēslojumu ūdeni, iegūstot vienkomponentes šķidro minerālmēslojumu, vai tas skaitās kā mehānisks maisījums vai nē? Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mums 3. punktā apgalvo: 3. Ja mehāniskā maisījuma gatavotājs Latvijā ir izmantojis reģistrētus mēslošanas līdzekļus vai mēslošanas līdzekļus ar norādi "EK marķējums" un iepakotājs ir iepakojis reģistrētu mēslošanas līdzekli, par kuru samaksāta valsts nodeva, valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju nemaksā. Vai šķīdinot jau reģistrētu vienkomponentes minerālmēslojumu ūdenī, iegūstot šķīdumu, vai man ir jāmaksā valsts nodeva vai nē?

Atbilde:


Ģirts, 2020.04.21. 9:14:24
Labdien. Vēlos uzzināt,vai likumā ir noteikts kādam jābūt attālumam starp miglojamo lauku un mājsaimniecību kas robežojās ar šo lauku? Ja tāds ir,vēlētos zināt kādam jābūt minimālajam attālumam lai varētu droši miglot neapdraudot cilvēkus un dzīvniekus kuri atrodas šajā mājsaimniecībā? Paldies!

Atbilde:


Sintija, 2020.02.02. 15:40:58
Labdien. Vēlējos uzzināt vai Jūs veicat arī ogulāju mēslošanas plāna izveidi?

Atbilde:

Mēslošanas plānu izstrāde nav Valsts augu aizsardzības dienesta kompetence. Šādu pakalpojumu sniedz Latvijas lauksaimniecības konsultāciju centra speciālisti u.c. pakalpojumu sniedzēji.
Silvija, 2019.10.29. 14:34:47
Labdien! Man ir jautājums, ja es plānoju ievest un sākt tirdzniecību augu mēslošanas līdzekļiem, kur nosaukumā ir BARĪBA AUGIEM /BARĪBAS VIELAS AUGIEM, vai tāda tipa produkcija arī ir jāreģistrē VAAD?

Atbilde:

Lai atbildētu uz Jūsu jautājumu, ir vajadzīga informācija par konkrētu mēslošanas līdzekļu deklarētajiem augu barības elementiem.
rudolfs, 2019.08.06. 15:10:10
vai reģistrējot mēslošanas līdzekli ir būtiski, ka mēs to sauksim par augsnes uzlabotāju vai ielabotāju un kāda nozīme ir tas, ka produkts 50% apjomā ir ciets.... un tad kā mums iesniedzot dokumentus VAADā šis produkts ir jāsauc- šķidrs vai ciets, kā jūs viņu ieteiksiet nosaukt par sķidru vai cietu mēslošanas līdzekli.

Atbilde:

Mēslošanas līdzeklis tiek reģistrēts saskaņā ar Ministru kabineta 01.09.2015 noteikumu Nr.506 ,,Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi” prasībām. Reģistrējot, mēslošanas līdzeklim tiek piešķirts oficiālais nosaukums atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam, ņemot vērā ražošanā izmantotās izejvielas un akreditētas laboratorijas izsniegtu testēšanas pārskatu. Ražotājs papildus mēslošanas līdzekļa oficiālajam nosaukumam drīkst reģistrēt arī tirdzniecības nosaukumu pēc saviem ieskatiem, vienīgi tas nedrīkst būt pretrunā ar oficiālo nosaukumu. “Augsnes uzlabotājs” un “augsnes ielabotājs” var būt tikai kā mēslošanas līdzekļa tirdzniecības nosaukums, līdz ar to, kuru tirdzniecības nosaukumu izmantot, ir Jūsu izvēle.
Ramona, 2019.03.24. 10:09:01
Labdien! Interesē , kā pareizi mēslot garšaugus, kas tiek audzēti podiņos, ziemas periodā. Kā aprēķināt pareizi nepieciešamo mēslošanas daudzumu? Kur šādu info var iegūt? Ar kādiem mēslošanas līdzekļiem tos ir atļauts mēslot? Vai ir nepieciešama augu laistīšanas veidlapa, žurnāls kur tiek veikta stingra uzskaite par augu mēslošanu? Paldies, ar cieņu, Ramona!

Atbilde:

Kultūraugu, tai skaitā, garšaugu audzēšanas tehnoloģijas un piemērotākās mēslošanas shēmas ir aprakstītas speciālajā literatūrā. Normatīvie akti nenosaka ierobežojumus garšaugu mēslošanai izmantojamo mēslošanas līdzekļu sortimentam.
Aija, 2018.10.18. 18:26:59
Labdien! Blakus uz lauksaimniecības zemes 3 dienas pēc kārtas tiek lieta virca, kas izraisa intensīvu smaku. Blakus ir medicīnas iestāde. Klienti sūdzās par nepatīkamo smaku. Vai biosaimnieks to var darīt 3 dienas pēc kārtas dienas laikā?

Atbilde:

Normatīvie akti nenosaka ierobežojumus mēslošanas līdzekļu izkliedes dienu skaitam un izkliedes laikam diennakts stundās. Dažkārt ierobežojumi kūtsmēslu izkliedei, piemēram, neizkliedēt svētdienās un svētku dienās, var būt iestrādāti pašvaldību iekšējos noteikumos, tāpēc iesakām vērsties konkrētajā pašvaldībā.
artūrs, 2018.05.19. 12:54:30
Labdien. Es esmu bitenieks. Blakus manai dravai saimnieko liels zemnieks kurš pagašgad graudu lauku migloja četras reizes. Šogad ir iesets rapsis uz kuru noteikti lidos bites! Vai ir iespēja ierobežot šī lauksaimnieka darbības?

Atbilde:

Labdien! Ieskām vienoties ar lauksaimnieku par abpusēju sadarbību. Piemēram, varētu vienoties, ka kaimiņš Jums sniedz informāciju ar kādu augu aizsardzības līdzekli (AAL) lauku paredzēts apstrādāt. Informācija par konkrētā AAL lietošanas ierobežojumiem, kā arī ietekmi uz bitēm, Jūs varēsies atrast šajā mājaslapā sadaļā: Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > Augu aizsardzības līdzekļu saraksts. Lauksaimnieks uz sava lauka var lietot augu aizsardzības līdzekļus atbilstoši 2011.gada 13.decembra noteikumu Nr.950 "Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi" prasībām un pamatojoties uz labas lauksaimniecības praksi. Ja Jūs kaimiņa laukā esiet novērojis AAL lietošanas noteikumu pārkāpumus (piemēram, smidzinājums ir nonācis jūsu teritorijā), Jums nekavējoties jāinformē VAAD, ziņojot tuvākajā reģionālajā nodaļā, vai atstājot ziņu VAAD uzticības tālrunī: 67550944. http://www.vaad.gov.lv/UserFiles/file/vestule_zemniekiem_par_AAL_ML_lietosanu2016(2).pdf
Kristīne, 2018.05.02. 9:50:18
Labdien!Kaimiņu zemnieks no šķidro kūtsmēslu glabātuves uz zālāju lauka izved kūtsmēslus,izkliedē un atstāj neiestrādātus.Tā bija arī pagājušā gadā.Pēc laiciņa pļauj un dod govīm ēst.Vai to likums pieļauj?Vai tādu mēslošanu var pieskaitīt pie virsmēslošanu un šajā laikā?

Atbilde:

Saskaņā ar MK 23.12.2014 Noteikumu Nr.834 "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem" 3.3.6.apakšpunktu: "pakaišu kūtsmēslus un fermentācijas atliekas pēc izkliedēšanas iestrādā 24 stundu laikā, šķidros kūtsmēslus un vircu – 12 stundu laikā. Šķidros kūtsmēslus, fermentācijas atliekas un vircu neiestrādā, ja tos lieto kā papildmēslojumu" Papildmēslošana ir mēslošanas līdzekļu lietošana pēc kultūraugu sējas vai stādīšanas, t.i., augu augšanas laikā.
Deniss, 2018.03.01. 18:47:12
Labdien! Ja es vēlētos Latvijā ievest un tirgot minerālmēslus kas jau safasēti maisos ko ražo Eiropā - kādas ir prasības? Paldies!

Atbilde:

Lai tirgotu mēslošanas līdzekli Latvijā, šim mēslošanas līdzeklim ir jābūt reģistrētam saskaņā ar MK. noteikumiem Nr.506 prasībām , vai iekļautam uzskaitē saskaņā ar regulas EK 2003/2003 prasībām vai ja, šis mēslošanas līdzeklis ir reģistrēts kāda Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Turcijā var piemērot savstarpējās atzīšanas principu. Lai konkrētāk izvērtētu mēslošanas līdzekļa statusu, ievedējam jānoskaidro informācija par mēslošanas līdzekli.

Uzdot jautājumu

Vārds:

E-pasts:

Jautājums: