Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Jautājumi un atbildes

Mēslošanas līdzekļi

Lapa 1 no 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākošā Pēdējā

rudolfs, 2019.08.06. 15:10:10
vai reģistrējot mēslošanas līdzekli ir būtiski, ka mēs to sauksim par augsnes uzlabotāju vai ielabotāju un kāda nozīme ir tas, ka produkts 50% apjomā ir ciets.... un tad kā mums iesniedzot dokumentus VAADā šis produkts ir jāsauc- šķidrs vai ciets, kā jūs viņu ieteiksiet nosaukt par sķidru vai cietu mēslošanas līdzekli.

Atbilde:


Ramona, 2019.03.24. 10:09:01
Labdien! Interesē , kā pareizi mēslot garšaugus, kas tiek audzēti podiņos, ziemas periodā. Kā aprēķināt pareizi nepieciešamo mēslošanas daudzumu? Kur šādu info var iegūt? Ar kādiem mēslošanas līdzekļiem tos ir atļauts mēslot? Vai ir nepieciešama augu laistīšanas veidlapa, žurnāls kur tiek veikta stingra uzskaite par augu mēslošanu? Paldies, ar cieņu, Ramona!

Atbilde:


Aija, 2018.10.18. 18:26:59
Labdien! Blakus uz lauksaimniecības zemes 3 dienas pēc kārtas tiek lieta virca, kas izraisa intensīvu smaku. Blakus ir medicīnas iestāde. Klienti sūdzās par nepatīkamo smaku. Vai biosaimnieks to var darīt 3 dienas pēc kārtas dienas laikā?

Atbilde:


artūrs, 2018.05.19. 12:54:30
Labdien. Es esmu bitenieks. Blakus manai dravai saimnieko liels zemnieks kurš pagašgad graudu lauku migloja četras reizes. Šogad ir iesets rapsis uz kuru noteikti lidos bites! Vai ir iespēja ierobežot šī lauksaimnieka darbības?

Atbilde:

Labdien! Ieskām vienoties ar lauksaimnieku par abpusēju sadarbību. Piemēram, varētu vienoties, ka kaimiņš Jums sniedz informāciju ar kādu augu aizsardzības līdzekli (AAL) lauku paredzēts apstrādāt. Informācija par konkrētā AAL lietošanas ierobežojumiem, kā arī ietekmi uz bitēm, Jūs varēsies atrast šajā mājaslapā sadaļā: Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > Augu aizsardzības līdzekļu saraksts. Lauksaimnieks uz sava lauka var lietot augu aizsardzības līdzekļus atbilstoši 2011.gada 13.decembra noteikumu Nr.950 "Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi" prasībām un pamatojoties uz labas lauksaimniecības praksi. Ja Jūs kaimiņa laukā esiet novērojis AAL lietošanas noteikumu pārkāpumus (piemēram, smidzinājums ir nonācis jūsu teritorijā), Jums nekavējoties jāinformē VAAD, ziņojot tuvākajā reģionālajā nodaļā, vai atstājot ziņu VAAD uzticības tālrunī: 67550944. http://www.vaad.gov.lv/UserFiles/file/vestule_zemniekiem_par_AAL_ML_lietosanu2016(2).pdf
Kristīne, 2018.05.02. 9:50:18
Labdien!Kaimiņu zemnieks no šķidro kūtsmēslu glabātuves uz zālāju lauka izved kūtsmēslus,izkliedē un atstāj neiestrādātus.Tā bija arī pagājušā gadā.Pēc laiciņa pļauj un dod govīm ēst.Vai to likums pieļauj?Vai tādu mēslošanu var pieskaitīt pie virsmēslošanu un šajā laikā?

Atbilde:

Saskaņā ar MK 23.12.2014 Noteikumu Nr.834 "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem" 3.3.6.apakšpunktu: "pakaišu kūtsmēslus un fermentācijas atliekas pēc izkliedēšanas iestrādā 24 stundu laikā, šķidros kūtsmēslus un vircu – 12 stundu laikā. Šķidros kūtsmēslus, fermentācijas atliekas un vircu neiestrādā, ja tos lieto kā papildmēslojumu" Papildmēslošana ir mēslošanas līdzekļu lietošana pēc kultūraugu sējas vai stādīšanas, t.i., augu augšanas laikā.
Deniss, 2018.03.01. 18:47:12
Labdien! Ja es vēlētos Latvijā ievest un tirgot minerālmēslus kas jau safasēti maisos ko ražo Eiropā - kādas ir prasības? Paldies!

Atbilde:

Lai tirgotu mēslošanas līdzekli Latvijā, šim mēslošanas līdzeklim ir jābūt reģistrētam saskaņā ar MK. noteikumiem Nr.506 prasībām , vai iekļautam uzskaitē saskaņā ar regulas EK 2003/2003 prasībām vai ja, šis mēslošanas līdzeklis ir reģistrēts kāda Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Turcijā var piemērot savstarpējās atzīšanas principu. Lai konkrētāk izvērtētu mēslošanas līdzekļa statusu, ievedējam jānoskaidro informācija par mēslošanas līdzekli.
Haralds, 2017.08.18. 12:20:56
Labdien, vēlamies eksportēt organisko mēslošanas līdzekli no Latvijas uz dažām Āfrikas valstīm. Vai ir nepieciešamas speciālas atļaujas, reģistrācijas un citi noteikumi?

Atbilde:

Mēs reģistrējam vai iekļaujam uzskaitē, tikai tādus mēslošanas līdzekļus, kas ir paredzēts Latvijas tirgum.
Laimonis Gūtmanis, 2017.05.06. 0:40:33
Labdien! Vēlos iznīcināt nezāles no zāliena, taču nevaru atrast nevienu selektīvu herbicīdu divdīgļlapju iznīcināšanai. Varbūt, ka jūs varētu palīdzēt un ieteikt kur atrast un kā tagad drīkst lietot? Prasīju veikalā, saka ka tagad ir aizliegts bez sertifikāta to iegadāties, Vacija, Anglija, ASV var brīvi iegadāties internet veikalos lai uzturēt labu zālienu, kāpēc pie mums nedrīkst. Paldies.

Atbilde:


Jānis, 2017.03.22. 15:02:24
Labdien , vēlamies no Turcijas ievest Latvijā silīcija granulas , ko plānojam piejaukt klāt kūdrai . Kāda dokumentācija būtu nepieciešama , ja plānots tirgot Eiropas Savienībā un eksportēt ārpus Eiropas Savienības: 1) tīras silīcija granulas 2) silīcija granulas sajauktas ar kūdru ? Ar cieņu, Jānis

Atbilde:

Ja Jūs plānojat Latvijā tirgot silīcija granulas kā substrātu, t.i., kā materiālu, kurā paredzēts audzēt augus, tad šīs granulas Jums ir jāreģistrē Mēslošanas līdzekļu valsts reģistrā vai jākārto dokumenti savstarpējās atzīšanas principa piemērošanai (iekļaušanai paziņoto mēslošanas līdzekļu un substrātu sarakstā). Skat., MK 01.09.2015 noteikumu nr. 506 ,,Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi” 15. un 34. punktu. Eiropas Kopienā šobrīd nav vienotu prasību substrātu kvalitātei, to marķējumam un apritei. Katrā valstī šīs prasības var atšķirties. Tas pats attiecināms uz valstīm ārpus Eiropas Savienības. Ekonomikas ministrijā ir izveidots Vienotais Produktu kontaktpunkts. Produktu kontaktpunkti sniedz informāciju par konkrētās dalībvalsts noteikumiem, kurus piemēro pirms preču laišanas tirgū. Tāpat Vienotie Produktu kontaktpunkti sniedz atbildīgo iestāžu kontaktinformāciju, lai ar tām varētu sazināties nepastarpināti.
Aiga, 2016.07.04. 16:12:54
Labdien ! Fiziskas pesonas zemes īpašums robežojas ar cita īpašnieka zemes īpašumu, kurš lielā platībā audzē rapsi. Šie rapšu lauki tiek apmigloti (mēsloti). Vai ir iespējams oficiāli saņemt informāciju par to, kādu mēslojumu šis zemes īpašnieks izmanto savu rapšu lauku apstrādei. Informācijai nepieciešama, lai varētu secināt, vai šīs darbības rapšu laukā var būt kaitīgas citām kultūrām, kas atrodas kaimiņos.

Atbilde:

Labdien! Informāciju par to kādi mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļi tiek lietot kaimiņa laukā, jājautā tā saimniekam. Saskaņā ar MK 13.12.20111. Nr.950 9.punkts nosaka: "Augu aizsardzības līdzekļus atļauts lietot tikai tam mērķim un pret tiem kaitīgajiem organismiem, kas minēti marķējumā, nepārsniedzot norādīto devu, kā arī ievērojot marķējuma prasības par augu aizsardzības līdzekļu atšķaidīšanu un maisījumu gatavošanu pirms lietošanas, kultūrauga attīstības stadiju, apstrāžu skaitu sezonā, nogaidīšanas laiku no pēdējās apstrādes līdz ražas novākšanai un ierobežojumus attiecībā uz cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzību.". Tātad, atbildot uz Jūsu jautājumu, lietojot augu aizsardzības līdzekļus tie nedrīkst nodarīt kaitējumu citām kultūrām, kas atrodas kaimiņos.

Uzdot jautājumu

Vārds:

E-pasts:

Jautājums: