Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Jautājumi un atbildes

Fitosanitārie dokumenti

Lapa 1 no 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākošā Pēdējā

Toms, 2017.03.22. 9:41:20
Labdien. Kur var nokārtot fitosanitāro sertifikātu?

Atbilde:


Kārlis, 2016.10.26. 11:35:27
Labdien! Vēlos uzzināt, vai savas legālas uzņēmejdarbības ietvaros nepieciešams fitosanitārais sertifikāts termiski apstrādātu (110 °C, 1h) pārtikā izmantojamu samaltu sēklu (ķimeņu, magoņu, sinepju, ķiploku, ķirbju, saulespuķu, kaņepju, linsēklu, sezamsēklu) un samaltu riekstu (zemesriekstu, mandeļu), kā arī žāvētu dzērveņu komerciāliem sūtījumiem uz Baltkrieviju. Paldies! Ar cieņu, Kārlis.

Atbilde:

Jā, riekstu, sēklu un žāvētu augļu sūtījumiem uz Baltkrieviju ir nepieciešams fitosanitārais sertifikāts. Preces ar augstu fitosanitāro risku, kurām nepieciešams fitosanitārais sertifikāts ievedot Eirāzijas Ekonomiskās Savienības valstīs (t.sk. Baltkrievijā), norādītas šeit: angļu val. http://www.vaad.gov.lv/UserFiles/file/tsouz_fitocontrol_list_EN.pdf krievu val. http://www.vaad.gov.lv/UserFiles/file/tsouz_fitocontrol_list_RU.pdf
LARISA, 2016.10.04. 13:44:48
Labdien, Kas nepieciešams, lai ievestu no Baltkrievijas Latvijā dzervenes /svaigas ogas/ līdz 10 kg.savam pāteriņam . Paldies!

Atbilde:

Ievedot dzērvenes no Baltkrievijas, nepieciešams fitosanitārais sertifikāts un saņēmējam jāreģistrējas Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā, jo dzērvenes, mellenes, zilenes (Vaccinium) ir minētas to augļu sarakstā, kas ir pakļauti fitosanitārajai kontrolei pirms ievešanas Eiropas Savienībā (kaitīgā organisma Diaporthe vaccinii dēļ). Tas ir noteikts Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumu nr.218 „Augu karantīnas noteikumi” 1.pielikuma B daļas I nodaļas 4.2. apakšpunktā. Daudzums, kuru var ievest personīgam patēriņam bez fitosanitārā sertifikāta (saskaņā ar „Augu karantīnas noteikumi” 35.8 punktu) ir 2 kg.
Ivo, 2016.09.02. 9:34:18
Labdien! Vēlos vest tomātus no Marocas uz Baltkrieviju. Muitas dokumenti tiek formēti Viļnā, jo prece ir ievesta tur. Lai saņemtu reeksporta fitosanitāro sertifikātu, kādi dokumenti jāiesniedz?

Atbilde:

Lai saņemtu reeksporta fitosanitāro sertifikātu, nepieciešams oriģinālais fitosanitārais sertifikāts no Marokas un, svaigu augļu un dārzeņu gadījumā – pierādījums, ka krava ir nokļuvusi Eiropas Savienībā no Marokas – muitas tranzīta deklarācija vai muitas dokumentu kopijas par importa muitas procedūru ievedot Eiropas Savienībā.
Ilona, 2016.06.10. 15:55:03
Labdien! Mēs gribām atvest melones no Uzbekijas, un mums vajag zināt, kādam jābūt paletem, vai varam kraut uz jebkādām? Kādus dokumentus pret paletem mums ir jāsagatavo? Sertifikātu? Dzirdēju, ka var paletes, ka arī iepakojumu, iznīcināt pēc izkraušanas, un tad dokumenti nav vajadzīgi. Palīdziet, lūdzu, ar to jautājumu!

Atbilde:

Paletēm jābūt ar marķējumu, kas noteikts Starptautiskajā fitosanitāro pasākumu standartā Nr. 15 „Starptautiskajā tirdzniecībā izmantotā koksnes iepakojamā materiāla reglamentācija” (standarta saīsinājums angļu valodā - ISPM 15). Standartu var izlasīt VAAD mājas lapā, sadaļā Normatīvie akti > Augu karantīna > Starptautiskie standarti (marķējuma izskats beigās - pielikumos). Šis marķējums apliecina, ka paletes ir apstrādātas vienā no ISPM 15 norādītajiem veidiem. Ar šo marķējumu paletes marķē valstī, kur tās ir ražotas un apstrādātas. Apstrādes uzņēmumus sertificē un uzrauga šīs valsts augu aizsardzības dienesti. Marķētas paletes var brīvi pārvietot starptautiskajā tirdzniecībā un nekādas pārbaudes un dokumenti tām nav nepieciešami. Nekādi dokumenti paletēm nevar aizstāt šo marķējumu. Latvijas (un Eiropas Savienības) prasībām neatbilstošas paletes Pārtikas un veterinārā dienesta fitosanitārās robežkontroles inspektori var atļaut ievest Latvijā ar nosacījumu, ka tās tiek sadedzinātas pēc kravas izkraušanas Valsts augu aizsardzības dienesta uzraudzībā, ja kravas galamērķis ir Latvijā. Tomēr, tas ir tikai viens no pasākumiem, kuru neatbilstošām paletēm var piemērot. Izvērtējot apstākļus, var arī pieņemt lēmumu par palešu iznīcināšanu robežkontroles punktā vai kravas neielaišanu Latvijā.
Andris, 2016.04.04. 19:15:54
Labdien, Kas nepieciešams, lai ievestu no Baltkrievijas Latvijā priežu, egļu stādus. Paldies!

Atbilde:

Labdien! Lai ievestu stādāmo materiālu no Baltkrievijas, ievedējam (uzņēmumam vai personai, kas pavaddokumentos un fitosanitārajā sertifikātā būs norādīts kā saņēmējs) jāreģistrējas Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā. To nosaka Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumu Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi" 3.punkts. Stādiem jābūt ar Baltkrievijas augu aizsardzības dienesta izsniegtu fitosanitāro sertifikātu. Meža stādāmā materiāla ievešanai nepieciešama arī Valsts meža dienesta atļauja kā to nosaka MK 2013.gada 26.marta noteikumu Nr.159 „Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu” 67.punkts. Sīkāk par šo jautājumu var uzzināt, griežoties Valsts meža dienestā.
Aigars, 2016.01.25. 13:07:45
Labdien ! Mēs gribam ievest Latvijā no Ķīnas dārza kultivatorus(kas paredzēti zemes frēzēšanai )ar benzīna un dīzeļdzinējiem. Muitas brokeris man saka ka mums vajag : Ievedot fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus, augu produktus un ar tiem saskarnē nonākušos priekšmetus, ir nepieciešams iesniegt par šo kontroli kompetentās iestādes (Pārtikas un veterinārā dienesta) izdotus dokumentus, saskaņā ar Ministru kabineta 30.03.2004. noteikumiem Nr. 218 „Augu karantīnas noteikumi” Ko tas nozīmē saprotamā valodā !? Paldies Aigars

Atbilde:

Ievedot jaunu (nelietotu) lauksaimniecības tehniku, tā nav pakļauta fitosanitārajai kontrolei un nekādi dokumenti par to nav vajadzīgi.
rūta, 2015.11.10. 14:29:45
Labdien! Sazinoties ar piegādātāju no āfrikas, kas piegādā galda vīnogas viņš atklāj ka tagad spēkā ir jauni noteikumi un galda vīnogām nav nepieciešami fitosanitārie sertifikāti? vai tā ir taisnība?

Atbilde:

Ievedot vīnogu augļus Latvijā, fitosanitārais sertifikāts nav nepieciešams. Ievedot vīnogām netiek veikta fitosanitārā kontrole uz robežas. No visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, tikai Kiprā ievedot vīnogas, nepieciešams fitosanitārais sertifikāts, jo šī valsts ir aizsargzona kaitīgajam organismam Daktulosphaira vitifoliae. Tomēr, iespējams, ka no pārtikas kvalitātes viedokļa ir prasības, ka augļiem jābūt bez kaitēkļu un slimību pazīmēm. Ja šādas prasības ir, to izpildi kontrolē Pārtikas un veterinārā dienesta robežkontroles inspektori.
Jānis, 2015.07.22. 0:37:52
Labdien! Vēlos no Krievijas ievest austersēņu micēliju. Vai tas ir atļauts un kādi dokumenti nepieciešami? Paldies!

Atbilde:

Sēņu micēlija ievešanai no Krievijas nekādu prasību nav, un nav vajadzīgi fitosanitārie dokumenti, bet var būt ierobežojumi substrātam, kurā tas tiek pārvadāts, piemēram, atsevišķu koku sugu skaidām. Lai atbildētu precīzāk, jāzina, kādā substrātā micēliju paredzēts ievest.
Ilze, 2015.05.19. 12:19:03
Labdien, vēlos ierīkot stādaudzētavu un audzēt ogulāju stādus (jānoģas, ērkšogas, upenes),kur man būtu jāreģistrējas šādas komersdarbības uzsākšanai un kādas prasības ir iegādājoties mātes augus? Paldies.

Atbilde:

Ja jāņogu, ērkšķogu vai upeņu stādus paredzēts tirgot tikai gala lietotāju personiskām vajadzībām, piemēram, pārdot tirgū, veikalā vai gadatirgū cilvēkiem, kas tos stādīs mazdārziņos, tos var audzēt un tirgot bez Valsts augu aizsardzības dienesta kontroles (VAAD). Tādā gadījumā tirgojot jāpievieno marķējums sugas botānisko nosaukumu, šķirnes nosaukumu, audzētāja vārdu un uzvārdu vai saimniecības nosaukumu un adresi. Ja stādi būs paredzēti arī profesionāliem audzētājiem, tad Jums jāreģistrējas VAAD Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā. VAAD inspektors veiks stādu un mātesaugu pārbaudes vismaz divas reizes sezonā – veģetācijas periodā un pirms izplatīšanas un pieņems lēmumu atļaut lietot etiķeti. Šī, normatīvajos aktos par augļu koku un ogulāju pavairojamo materiālu minētā etiķete, kuru pirmajā gadā izsniedz tikai VAAD, jāpievieno stādiem, tos tirgojot. Mātes augus varat iegādāties kādā no Latvijas audzētavām, vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī. Dokumenti par pavairojamā materiāla iegādi (Etiķetes, Suppliers document, augu pases) jāuzglabā 3 gadus. Drīkst par mātes augiem izmantot arī augus, kas jau ir savā saimniecībā.

Uzdot jautājumu

Vārds:

E-pasts:

Jautājums: