Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Jautājumi un atbildes

Fitosanitārie dokumenti

Lapa 1 no 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākošā Pēdējā

Jānis , 2017.12.12. 7:45:05
Labdien! Vēlos eksportēt uz Lielbritāniju koku mizu mulču. Vai tam ir nepieciešams fitosanitārais sertifikāts? Kāda ir procedūra fitosanitārā sertifikāta nokārtošanai? Ar cieņu! Jānis Bērziņš

Atbilde:

Mizu mulčai vedot no Latvijas uz Lielbritāniju ir nepieciešama augu pase. Praktiski, Latvijā to var iegūt 2 gadījumos: 1) ja mulča ir ļoti sīki sasmalcināta (0-6mm); 2) ja mulča ir apstrādāta pret mizgraužiem – karsēta vai kaltē žāvēta.
Andris, 2017.12.11. 13:43:23
Labdien, Jautājums par augu pasēm. Esmu ievedis ābeļu potzarus no Lielbritānijas bez augu pases un uzpotējis uz Latvijā pirktiem potcelmiem no Stādaudzētavas arī bez augu pases. Stādīšu es šīs ābeles uz viena lauka kopā ar citām ābelēm, kurām būs augu pases un to āboli tiks realizēti tirgū. Ar kādām problēmām es šajā gadījumā varu saskaries?

Atbilde:

Labdien! Vispirms būtu jānoskaidro, kas ir šī stādaudzētava Latvijā, kurā tirgo ābeļu potcelmus bez augu pasēm. Otrkārt, Latvijā no citas Eiropas Savienības dalībvalsts drīkst ievest tikai tādus ābeļu potzarus, kam pievienotas atbilstošas augu pases. Turklāt ābeles ir bakteriālās iedegas Erwinia amylovora saimniekaugi un Latvijā ir noteikta aizsargzona uz šo baktēriju, līdz ar to augu pasē vēl papildus obligāti ir jābūt norādei par to, ka šādus potzarus drīkst izplatīt aizsargzonā: zp – b2 (zp – aizsargzona (zona protecta)). Pretējā gadījumā – ja šādu augu pasu klāt potzariem nav, tie ir jāiznīcina. Kaut arī šajā gadījumā ābeles tiek audzētas komerciāliem mērķiem – augļu ieguvei, tās ir pakļautas fitosanitārajai kontrolei, līdz ar to konkrētajam audzētājam ir jāreģistrējas VAAD uzturētajā Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā. Reģistrētās personas ir pakļautas fitosanitārajai kontrolei (VAAD inspektori veic nepieciešamās pārbaudes).
Jevģēnijs, 2017.11.13. 12:21:41
Labdien! Kādi ir fitosanitārā sertifikāta un preces pārbaudes akta derīguma termiņi? Kas notiek ja prece agrāk bija ievesta no trešajām valstīm un atmuitota, bet vēlāk to ir nepieciešams nosūtīt ārpus ES teritorijas? Uz kādu dokumentu pamata var pieprasīt reeksporta fitosanitāro sertifikātu?

Atbilde:

Vairumam produktu pārbaudes akta derīguma termiņš ir noteikts 3 mēnešus no pārbaudes brīža. Atkarībā no sezonas, uzglabāšanas apstākļiem, šis termiņš var tikt samazināts vai pagarināts. Šajā laikā precei var izsniegt fitosanitāro sertifikātu. Kad fitosanitārais sertifikāts izsniegts, kravai 14 dienu laikā jāizbrauc no Latvijas. Ja to nepaspēj, jāsaņem jauns fitosanitārais sertifikāts. Eksporta fitosanitāro sertifikātu noformē, ja to izsniedz pilnībā pamatojoties tikai uz mūsu inspektoru veikto pārbaudi, reeksporta fitosanitāro sertifikātu – tādos gadījumos, kad kravu jau kādā valstī ir pārbaudījis fitosanitārais dienests un tai jau ir fitosanitārais sertifikāts (šādos gadījumos inspektors lemj, vai nepieciešama arī fiziska kravas pārbaude vai pietiek tikai ar dokumentu pārbaudi – atkarībā no tā, kādai valstij adresēts sākotnēji izsniegtais fitosanitārais sertifikāts un no kravas uzglabāšanas apstākļiem). Ja citas valsts izcelsmes kravai nav fitosanitārā sertifikāta, vai tas izsniegts ļoti sen, kravai ir iespējams tikai eksporta fitosanitārais sertifikāts. Gan eksporta, gan reeksporta fitosanitāro sertifikātu izsniedz, ja ir: eksportētāja iesniegums, inspektora pārbaudes akts (vienalga, fiziska vai dokumentu pārbaude) ar lēmumu atļaut izsniegt fitosanitāro sertifikātu, reeksporta fitosanitārajam sertifikātam obligāts arī sākotnējā eksporta valstī izsniegtais fitosanitārais sertifikāts (oriģināls vai dienesta apstiprināta kopija).
Liene, 2017.11.02. 11:01:14
Labdien, Vai obligāti jābūt marķētām koka paletēm, uz kurām krauj un eksportē dažādus būvmateriālus un citas preces, uz citām ES valstīm? Vai var izmantot lietotas, nemarķētas paletes, brīdinot pircēju, ka pēc preces izpakošanas, paletes nekavējoties jāiznīcina atļautajā veidā (citā ES valstī)? Vai LR vispār pieļauj preču eksportu uz citām ES valstīm uz nemarķētām paletēm?

Atbilde:

Nē, sūtot kravu uz citām ES valstīm koksnes iepakojamam materiālam (paletēm) nav jābūt marķētam, ja vien sadarbības partneris-pircējs, nepieprasa, lai paletes būtu marķētas. No likumdošanas puses ierobežojumi attiecībā uz iepakojamo materiālu Eiropā nav.
Gunta, 2017.06.01. 14:43:51
Sveicinati! Vai drikstu no Anglijas ievest Latvija (ar lidmasinu) draugu davinatu telpaugu (nelielu zarinju)? Paldies!

Atbilde:

Jā, drīkstat. Fitosanitārie dokumenti telpaugam nav nepieciešami.
Toms, 2017.03.22. 9:41:20
Labdien. Kur var nokārtot fitosanitāro sertifikātu?

Atbilde:

Jums tuvākajā VAAD reģionālajā nodaļā. Informācija atrodama mājaslapas sadaļā "Kontaktinformācija" http://www.vaad.gov.lv/sakums/persons/regionalas-nodalas.aspx
Kārlis, 2016.10.26. 11:35:27
Labdien! Vēlos uzzināt, vai savas legālas uzņēmejdarbības ietvaros nepieciešams fitosanitārais sertifikāts termiski apstrādātu (110 °C, 1h) pārtikā izmantojamu samaltu sēklu (ķimeņu, magoņu, sinepju, ķiploku, ķirbju, saulespuķu, kaņepju, linsēklu, sezamsēklu) un samaltu riekstu (zemesriekstu, mandeļu), kā arī žāvētu dzērveņu komerciāliem sūtījumiem uz Baltkrieviju. Paldies! Ar cieņu, Kārlis.

Atbilde:

Jā, riekstu, sēklu un žāvētu augļu sūtījumiem uz Baltkrieviju ir nepieciešams fitosanitārais sertifikāts. Preces ar augstu fitosanitāro risku, kurām nepieciešams fitosanitārais sertifikāts ievedot Eirāzijas Ekonomiskās Savienības valstīs (t.sk. Baltkrievijā), norādītas šeit: angļu val. http://www.vaad.gov.lv/UserFiles/file/tsouz_fitocontrol_list_EN.pdf krievu val. http://www.vaad.gov.lv/UserFiles/file/tsouz_fitocontrol_list_RU.pdf
LARISA, 2016.10.04. 13:44:48
Labdien, Kas nepieciešams, lai ievestu no Baltkrievijas Latvijā dzervenes /svaigas ogas/ līdz 10 kg.savam pāteriņam . Paldies!

Atbilde:

Ievedot dzērvenes no Baltkrievijas, nepieciešams fitosanitārais sertifikāts un saņēmējam jāreģistrējas Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā, jo dzērvenes, mellenes, zilenes (Vaccinium) ir minētas to augļu sarakstā, kas ir pakļauti fitosanitārajai kontrolei pirms ievešanas Eiropas Savienībā (kaitīgā organisma Diaporthe vaccinii dēļ). Tas ir noteikts Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumu nr.218 „Augu karantīnas noteikumi” 1.pielikuma B daļas I nodaļas 4.2. apakšpunktā. Daudzums, kuru var ievest personīgam patēriņam bez fitosanitārā sertifikāta (saskaņā ar „Augu karantīnas noteikumi” 35.8 punktu) ir 2 kg.
Ivo, 2016.09.02. 9:34:18
Labdien! Vēlos vest tomātus no Marocas uz Baltkrieviju. Muitas dokumenti tiek formēti Viļnā, jo prece ir ievesta tur. Lai saņemtu reeksporta fitosanitāro sertifikātu, kādi dokumenti jāiesniedz?

Atbilde:

Lai saņemtu reeksporta fitosanitāro sertifikātu, nepieciešams oriģinālais fitosanitārais sertifikāts no Marokas un, svaigu augļu un dārzeņu gadījumā – pierādījums, ka krava ir nokļuvusi Eiropas Savienībā no Marokas – muitas tranzīta deklarācija vai muitas dokumentu kopijas par importa muitas procedūru ievedot Eiropas Savienībā.
Ilona, 2016.06.10. 15:55:03
Labdien! Mēs gribām atvest melones no Uzbekijas, un mums vajag zināt, kādam jābūt paletem, vai varam kraut uz jebkādām? Kādus dokumentus pret paletem mums ir jāsagatavo? Sertifikātu? Dzirdēju, ka var paletes, ka arī iepakojumu, iznīcināt pēc izkraušanas, un tad dokumenti nav vajadzīgi. Palīdziet, lūdzu, ar to jautājumu!

Atbilde:

Paletēm jābūt ar marķējumu, kas noteikts Starptautiskajā fitosanitāro pasākumu standartā Nr. 15 „Starptautiskajā tirdzniecībā izmantotā koksnes iepakojamā materiāla reglamentācija” (standarta saīsinājums angļu valodā - ISPM 15). Standartu var izlasīt VAAD mājas lapā, sadaļā Normatīvie akti > Augu karantīna > Starptautiskie standarti (marķējuma izskats beigās - pielikumos). Šis marķējums apliecina, ka paletes ir apstrādātas vienā no ISPM 15 norādītajiem veidiem. Ar šo marķējumu paletes marķē valstī, kur tās ir ražotas un apstrādātas. Apstrādes uzņēmumus sertificē un uzrauga šīs valsts augu aizsardzības dienesti. Marķētas paletes var brīvi pārvietot starptautiskajā tirdzniecībā un nekādas pārbaudes un dokumenti tām nav nepieciešami. Nekādi dokumenti paletēm nevar aizstāt šo marķējumu. Latvijas (un Eiropas Savienības) prasībām neatbilstošas paletes Pārtikas un veterinārā dienesta fitosanitārās robežkontroles inspektori var atļaut ievest Latvijā ar nosacījumu, ka tās tiek sadedzinātas pēc kravas izkraušanas Valsts augu aizsardzības dienesta uzraudzībā, ja kravas galamērķis ir Latvijā. Tomēr, tas ir tikai viens no pasākumiem, kuru neatbilstošām paletēm var piemērot. Izvērtējot apstākļus, var arī pieņemt lēmumu par palešu iznīcināšanu robežkontroles punktā vai kravas neielaišanu Latvijā.

Uzdot jautājumu

Vārds:

E-pasts:

Jautājums: