Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Jautājumi un atbildes

Bioloģiskā lauksaimniecība

Lapa 1 no 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākošā Pēdējā

Eva, 2018.03.21. 20:36:33
Labdien,1. Vai "Ciems", neskatoties uz to, cik cilvēku tajā dzīvo, skaitās apdzīvota vieta, kas uzliek ierobežojumus, tās teritorijā miglot ar ķimikālijām apkārt esošo lauksaimniecības zemi? 2.Vēlos audzēt bioloģiskās zemenes, bet mans lauks robežojas ar citu saimniecību, kas laukus miglo ar ķimikālijām. Kādas ir manas iespējas?

Atbilde:


Inese, 2017.12.21. 15:58:04
Labdien.Vai drīkst sēt atkārtoti vienu un to pašu tauriņziedi divus gadus pēc kārtas tai pašā laukā.Vai no tā nemainīsies platību maksājumi ?

Atbilde:


Biruta, 2017.12.06. 8:12:21
Labdien, vēlos noskaidrot, vai ar svaigu tualeti var mēslot piem. vīnogas?

Atbilde:

Mēslošanas līdzekļu izmantošana bioloģiskajā lauksaimniecībā nav Valsts augu aizsardzības dienesta kompetencē, to kontrolē bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijas: biedrība “Vides kvalitāte”: Salaspils novads, Salaspils, Rīgas iela 113, Tel./fakss 67709090. Tel. 67709001, un Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs": Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV - 4126, Tel.: +371 64122612, +371 64130016, Papildus vēršam uzmanību, ka saskaņā ar MK 23.12.2014 noteikumu ,,Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem” 3.2. apakšpunktu: ,,bez iepriekšējas kompostēšanas mēslošanai neizmanto fekālās nogulsnes no septiķiem un sauso ateju tvertnēm, pārtikas rūpniecības blakusproduktus un atkritumus, kā arī citus organiskas izcelsmes ražošanas blakusproduktus (zivjaudzētavu atliekas) un atkritumus.”
Žanis, 2017.10.06. 8:52:44
Labdien, ja ir situācija, ka saimniecība vēlas pāriet uz bioloģisko saimniekošanu, un krājumos ir palikuši AAL, kā ir vispareizāk rīkoties ar šiem AAL krājumiem pārejas periodā? Kur ir iespējams nodot šos preperātus?

Atbilde:


Rita, 2017.07.13. 10:27:27
Esam apvainoti par minerālmēslu lietošanu bioloģiskajā saimniecībā.Kur varam pārbaudīt augsnes paraugu ,lai pierādītu savu taisnību,ka minerālmēslus nelietojam.

Atbilde:

Ar augsnes analīzēm praktiski nav iespējams pierādīt to, vai saimniecībā ir vai nav lietoti minerālmēsli, īpaši slāpekli saturošie, jo šis augu barības elements augsnē ir ļoti dinamisks un tā saturu ietekmē ne tikai lietotie mēslošanas līdzekļi, bet arī mikrobioloģiskie procesi augsnē, izskalošanās u.t.t. Attiecībā uz fosforu un kāliju saturošiem mēslošanas līdzekļiem Jūs varat mēģināt diskutēt tikai tādā gadījumā, ja Jums ir konkrētā lauka, kurā pārmet mēslošanas līdzekļu lietošanu, augšņu agroķīmiskās izpētes (kartēšanas) materiāli, nodrošinot, ka šinī laukā atkal tiek paņemti un izanalizēti paraugi atbilstoši tiem pašiem elementārajiem kontūriem kā iepriekš veiktajā agroķīmiskajā izpētē (kartēšanā). Ja saimniecībā mēslošanai tiek izmantoti organiskie mēslošanas līdzekļi, tad ar augsnes analīzēm nav iespējams nodalīt, vai augsnē barības elementu saturs ir palielinājies minerālmēslu vai organisko mēslošanas līdzekļu lietošanas rezultātā.
Ausma, 2017.04.19. 12:20:29
Labdien! Sakiet,lūdzu,kur var iegādāties sertificētu lauku pupu sēklu,jo vajadzīgs sēklas sertifikāts.

Atbilde:

Valsts augu aizsardzības dienests ir valsts uzraudzības un kontroles institūcija, kas kontrolē sēklu aprites normatīvo aktu prasību izpildi, un mūsu rīcībā nav komercinformācijas par sēklu iegādes iespējām. Iesakām interesēties Latvijas sēklaudzētāju asociācijā, www.seklaudzetaji.lv. Attiecībā uz bioloģiskas izcelsmes sēklas materiālu Valsts augu aizsardzības dienesta rīcībā ir pašu sēklaudzētāju sniegtā informācija par sagatavoto bioloģiskās izcelsmes sēklas materiālu, kura nekavējoties tiek ievietota mājas lapas www.vaad.gov.lv sadaļā: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Bioloģiskā lauksaimniecība > Datu bāze par pieejamo bioloģiskās lauksaimniecības sēklas, sēklas kartupeļu pavairošanas materiālu. Informāciju par jaunām sagatavotām lopbarības augu sēklu partijām var iesniegt līdz 5.aprīlim, līdz ar to šobrīd jaunas sēklu partijas netiek pievienotas. Datu bāzē nav informācija par pieejamu bioloģiskas izcelsmes sēklas materiālu lauka pupām.
Mārtiņš, 2017.02.28. 16:55:19
Labdien! Man ir otrais pārejas gads uz bioloģisko saimniecību. Gribu sēt vasaras kviešus, bet nevaru dabūt bio sēklu. Vai varu sēt arī parasto nebio sēklu?

Atbilde:

Jums ir iespēja pieprasīt (līdz 15.jūnijam) atļauju izmantot konvencionālas izcelsmes sēklas materiālu. Sīkāka informācija par atļaujas saņemšanu skat www.vaad.gov.lv > Sākums > Pakalpojumi > Bioloģiskajiem audzētājiem > Atļauja sēklu/pavairojamā materiāla izmantošanai, kas nav bioloģiski audzēts
Jānis, 2017.02.17. 19:44:18
Labdien!Man ir sertificēta bioloģiskā saimniecība 2017.gada pavasarī gribētu sēt griķus,vai ir iespēja uzzināt kur var iegādāties sertificētu griķu sēklu

Atbilde:

Valsts augu aizsardzības dienests ir valsts uzraudzības un kontroles institūcija, kas kontrolē sēklu aprites normatīvo aktu prasību izpildi, un mūsu rīcībā nav komercinformācijas par sēklu iegādes iespējām. Iesakām interesēties Latvijas sēklaudzētāju asociācijā, www.seklaudzetaji.lv. Attiecībā uz bioloģiskas izcelsmes sēklas materiālu Valsts augu aizsardzības dienesta rīcībā ir pašu sēklaudzētāju sniegtā informācija par sagatavoto bioloģiskās izcelsmes sēklas materiālu, kura nekavējoties tiek ievietota mājas lapas www.vaad.gov.lv sadaļā: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Bioloģiskā lauksaimniecība > Datu bāze par pieejamo bioloģiskās lauksaimniecības sēklas, sēklas kartupeļu pavairošanas materiālu. Informāciju par jaunām sagatavotām vasarāju labībām augu sēklu partijām var iesniegt līdz 5.aprīlim, līdz ar to šobrīd jaunas sēklu partijas netiek pievienotas. Datu bāzē nav informācija par pieejamu bioloģiskas izcelsmes sēklas materiālu griķiem.
Elmārs Pētersons, 2016.08.24. 15:47:15
Labdien, esam pārejas perioda bioloģiskā saimniecība. Interesē iespēja saimniecībā zālmeslošanas un pārtikas vajadzībām audzēt sekojošas kultūras: trifolium subterraneum, trifolium incarnatum (inkarnāta āboliņš), trifolium alexandrinum (aleksandrijas āboliņš),trifolium resupinatum (persijas āboliņš), ornithopus sativus (sējas seradella), sorghum bicolor (sorgo), pennisetum glaucum (prosa). Vai pieminēto augu sēklai jābut ar bioloģisko izselsmi? Cieņā. Elmārs.

Atbilde:

Viens no galvenajiem bioloģiskās produkcijas audzēšanas pamatprincipiem nosaka, ka bioloģiskajā ražošanā tiek izmantots tikai tāds sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāls, kas iegūts ar bioloģiskās ražošanas metodi. Taču, ja nav iespējams iegūt bioloģiskas izcelsmes sēklas materiālu, tad visām Jūsu nosauktajām sugām 2017.gadā ir piešķirta vispārēja atļauja izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā tādu sēklas materiālu, kas nav iegūts ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi. Sugām, kurām piešķirta vispārējā atļauja, attiecīgajā laika periodā netiek izsniegtas individuālās atļaujas, un valsts nodeva par vispārējo atļauju nav jāmaksā.
Sanita, 2016.07.22. 13:37:38
Labdien!!! esam jau daudzus gadus bioloģiskā saimniecība, kas audzē dažādus graudaugus un eļļas augus.Esam nolēmuši kļūt par bioloģiskās sēklas audzētājiem...ar ko mums būtu jāsāk, kādas papīru lietas un kur būtu jākārto????

Atbilde:

Labības un eļļas augu sēklaudzēšanas prasības un kārtība noteikta: Sēklu un šķirņu aprites likums, MK 2010.gada 13.aprīļa noteikumi Nr.352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi", MK 2007.gada 13.februāra noteikumi Nr.120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi". Konsultācijas neskaidrajos jautājumos iespējams iegūt jusm tuvākā VAAD reģionālajā nodaļā: www.vaad.gov.lv > Kontaktinformācija

Uzdot jautājumu

Vārds:

E-pasts:

Jautājums: