Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Jautājumi un atbildes

Augsnes agroķīmiskā izpēte

Lapa 1 no 4 1 2 3 4 Nākošā Pēdējā

Elgars,, 2017.01.28. 18:38:49
Sveiki! Rodas šāds jautājums, vai augsnes agroķīmiskā izpēte ir obligāta, ja saimniecība neatrodas īpaši jūtīgā teritorijā?

Atbilde:

Augsnes agroķīmiskā izpēte vai augsnes analīzes ārpus Īpaši jutīgajām teritorijām ir nepieciešamas tajās saimniecībās, kurās lieto 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus. To nosaka integrētās augu aizsardzības prasības, kas iestrādātas Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumu Nr. 1056 “Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība“ II nodaļā. Nodaļas 4.1 punkts nosaka nepieciešamību veikt augšņu agroķīmisko izpēti vai augsnes analīzes. Pie tam, tās nav jāveic visā apsaimniekotajā platībā uzreiz, - tās jāveic: līdz 2016. gada 31. decembrim – ne mazāk kā 15% apsaimniekotās platības; līdz 2017. gada 31. decembrim – ne mazāk kā 30% apsaimniekotās platības; līdz 2018. gada 31. decembrim – ne mazāk kā 45% apsaimniekotās platības; līdz 2019. gada 31. decembrim – ne mazāk kā 60% apsaimniekotās platības; līdz 2020. gada 31. decembrim – ne mazāk kā 75% apsaimniekotās platības; līdz 2021. gada 31. decembrim – ne mazāk kā 90% apsaimniekotās platības; līdz 2022. gada 31. decembrim – visā apsaimniekotajā platībā 100%.
Laine, 2016.11.10. 15:44:19
Labdien Nav īsti skaidrs, cik tieši bieži ir jāveic augsnes agroķīmiskā izpēte īpaši jūtīgā teritorijā. "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība" 4.1 punktā paredz, ka analīzes nedrīkst būt vecākas par 7 gadiem, taču "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem" 6.4.2.1. punktā teikts, ka dati nedrīkst būt vecāki par 5 gadiem. Kā īsti ir patiesībā?

Atbilde:

Īpaši jutīgajās teritorijās ir jāievēro (arī integrētajiem audzētājiem) normatīvo aktu prasības, kas attiecas uz šīm teritorijām, tātad – agroķīmiskās izpētes vai augsnes analīžu rezultāti nedrīkst būt vecāki par 5 gadiem.
raivis, 2016.09.30. 17:50:28
Labdien. Kā paskābnāt augsni graudaugiem, ja analīzes uzrādīja ph8.2? Kā aprēķināt fosofora un kālija nepieciešmās devas pēc analīžu rezultātiem?

Atbilde:

Augsni paskābināt lauka apstākļos nav iespējams. Augsnes bāziskumu var nedaudz samazināt, sistemātiski, lietojot amonija sulfātu kā slāpekļa mēslojumu. Fosfora un kālija mēslošanas devas, atkarībā no nodrošinājuma augsnē pēc analīžu rezultātiem, var atrast normatīvu tabulās. Normatīvu tabulas ir publicētas: http://www.vmd.gov.lv/public/ck/files/ZM/lauksaimnieciba/Lauku%20kulturaugu%20mesl%20normativi.pdf un 2013.gadā izdotajā grāmatā “Lauku kultūraugu mēslošanas normatīvi”, sastādītāji: A. Kārkliņš un A. Ruža.
mihails, 2016.09.15. 13:55:28
Audzēju zemenes gribētu veikt augsnes analīzi kas man jādara zemenes audzēju 1hektāra platībā?

Atbilde:

Jums jānoņem un jāatved uz VAAD Agroķīmijas laboratoriju augsnes paraugu. Informācija kā pareizi noņemt augsnes paraugu mājaslapas sadaļā: "www.vaad.gov.lv > Pakalpojumi > Laboratorijas > Agroķīmijas laboratorija" vai zvanot pa tālruni 67553347, 67552996.
Aivars, 2016.03.21. 0:00:04
Labdien. Kada ir Agroķimijas laboratorijas adrese un darba laiks,kur es varu nodot augsni analizem? Paldies.

Atbilde:

Agroķīmijas laboratorijas tālr.: 28679302, 67553539, e-pasts: Klientu apkalpošana un paraugu pieņemšana: darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 Dienā pirms valsts noteiktajiem svētkiem paraugus laboratorijā pieņem no plkst. 9.00 līdz 15.00
Helēna, 2015.06.10. 9:42:30
Labdien! Pie mums šobrīd notiek meleorācijas grāvju padzilināšana (Baloži, Rīgas rajins). To ko izrok kāmēr saved vienā kaudzē, kādu laiku ir purva smaka. Gribētos zināt vai tas ir kaitīgs opkārtējiem un nodot uz ekspertīzi. Kā mums pareizi rīkoties? Paldies

Atbilde:

Smaku kontrole ir Valsts Vides dienesta kompetencē. (Tel.: 67084200; Bezmaksas automātiskais atbildētājs vides SOS ziņojumu ierunāšanai 24 stundas: 80000828; E-pasts: ). Kaudzes ar masa, kas rodas meliorāciajs grāvju tīrīšanas rezultātā, nav bīstamas apkārtējiem. Masas analīzes būtu jāveic gadījumos, ja ir paredzēts to izmantot augsnes ielabošanai. Tādā gadījumā būtu jānosaka tās agroķīmiskos rādītājus (pH, organisko vielu, fosforu un kāliju). Būtu vēlams pārbaudīt arī smago metālu — kadmija (Cd), hroma (Cr), vara (Cu), dzīvsudraba (Hg), niķeļa (Ni), svina (Pb) un cinka (Zn) koncentrāciju.
Aldis, 2015.05.12. 14:16:17
Labdien. Vai VAAD augsnes laboratorija spēj noteikt arī nitrātu daudzumu augsnē?

Atbilde:

Laboratorija nosaka nitrātu un amonija saturu augsnei (saskaņā ar cenrādi), paraugs no lauka ir jāpaņem no vairākām vietām, kopējais parauga daudzums apmēram 1 kg, tad augsnes paraugs jātransportē aukstumkastē, ieteicams sasaldētā veidā. Plašāks apraksts VAAD dienesta mājas lapā Sākums > Pakalpojumi > Laboratorijas > Agroķīmijas laboratorija.
Mārtiņš, 2014.08.20. 15:05:46
Labdien. Cik lielas izmaksas ir par 1 ha augsnes agroķīmiskajai izpētei? Man kopā ir 15 ha un pēc novērojumiem šķiet, ka augsne vairāk vai mazāk viendabīga.

Atbilde:

Labdien! Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis http://likumi.lv/doc.php?id=250279 Papildus informācija: Agroķīmijas laboratorija, tel.67553539.
Anita, 2014.07.07. 22:52:51
Vai augsnes agroķīmiskās analīzēs nosaka arī augsnes sastāvu (vai augsne ir smilšmāla, mālsmilts, skābums u.c.) vai tajā nosaka tikai mikrolelementu saturu?

Atbilde:

Augsnes granulometriskais sastāvs (smilts, mālsmilts u.t.t.) nav augsnes agroķīmiskā īpašība un, veicot agroķīmisko testēšanu, to nenosaka. Augsnes reakcija (Latvijā biežāk sastopamas tieši skābas augsnes) ir viena no svarīgākajām augsnes agroķīmiskajām īpašībām, kas būtiski ietekmē augsnes auglību un tās piemērotību vai nepiemērotību konkrētu kultūraugu audzēšanai, tāpēc tā ir viens no augsnes agroķīmisko analīžu pamatrādītājiem. Vēl bez reakcijas, kā augsnes agroķīmisko īpašību pamatrādītāji ir jāmin augsnes organiskā viela un divi makroelementi: fosfora un kālijs. Tātad, agroķīmisko analīžu pamatpaketi veido: reakcija, organiskās vielas, fosfora un kālija saturs. Tālāk, lai spriestu par augsnes piemērotību konkrētu kultūraugu audzēšanai var noteikt gan sekundāros elementus: kalciju, magniju, sēru, gan mikroelementus: boru, varu, mangānu, cinku u.c.
Anete, 2014.03.06. 8:07:07
Labdien! Vai uugšņu analīzes var noņemt tagad pavasarī, ja zemes gabalā ir iesēti ziemāji (labība)...labība šajā apgabalā ir sēta aptuveni 10gadus, vai ir cerība ka varēs šajā rudenī stādīt rabarberus?

Atbilde:

Pirms augsnes analīžu rezultātiem nevar spriest par to, vai augsne būs piemērota rabarberu audzēšanai. Piemērotākā augsnes reakcija rabarberu audzēšanai ir pHKCl 5,7 līdz 7,0. Ja lauks nav mēslots pavasarī, tad paraugus analīzēm drīkst ņemt arī tagad. Jāņem vērā, ka ļoti svarīgi ir paraugu paņemt pareizi. Par to varat izlasīt mūsu mājas lapas jautājumu – atbilžu sadaļā vai piezvanīt uz nr.67553347 vai 67552996

Uzdot jautājumu

Vārds:

E-pasts:

Jautājums: