Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Pakalpojumi > Mēslošanas līdzekļi, substrāti un mēslošanas plāni > Atļauja partijas tirdzniecibai, ja neatbilst prasibas
Pakalpojums attiecas uz mēslošanas līdzekļa ražotāju vai ievedēju, kas ir paredzējis ievest reģistrēta mēslošanas līdzekļa konkrētu partiju, kura neatbilst Ministru kabineta 2015.gada 1.septembra noteikumu Nr.506 (turpmāk – noteikumi) 1.pielikumā minētajām kvalitātes prasībām.

Valsts augu aizsardzības dienests pieņem un izvērtē iesniegumu un tam pievienotos dokumentus atļaujas saņemšanai reģistrēta mēslošanas līdzekļa konkrētas partijas ievešanai un tirdzniecībai, ja mēslošanas līdzekļa partija neatbilst noteikumu 1.pielikumā minētajām kvalitātes prasībām saskaņā ar noteikumu 75.punktu un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu, ja ir ievēroti noteikumu 74.punktā minētie nosacījumi, vai par atteikumu izsniegt atļauju, ja nav ievēroti noteikumu 74.punktā minētie nosacījumi.

Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:
• akreditētas laboratorijas testēšanas pārskats, kurā norādīts nevēlamo piemaisījumu saturs saskaņā ar noteikumu 3.pielikumu;
• testēšanas pārskata kopija par detonācijas drošību amonija nitrāta mēslošanas līdzeklim ar slāpekļa saturu, kas pārsniedz 28%;
• informācija par mēslošanas līdzekļa partijas numuru un daudzumu;
• etiķetes vai marķējuma teksta paraugs ar informāciju latviešu valodā saskaņā ar noteikumu 52.punktu;
• tirdzniecības vietu saraksts.

Iesniedzamo dokumentu veidlapas:

Iesniegums atļaujas saņemšanai mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai un tirdzniecībai DOC, PDF

Valsts nodevas samaksa

Pirms pakalpojuma saņemšanas personai jāsamaksā valsts nodeva saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumiem Nr.83 "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību".

Valsts nodevas apmērs:
• atļauja mēslošanas līdzekļa konkrētas partijas ievešanai un tirdzniecībai, ja mēslošanas līdzekļa partija neatbilst normatīvajiem aktiem par mēslošanas līdzekļiem noteiktajām kvalitātes prasībām – 71,14 EUR.

Valsts nodeva jāiemaksā šādā valsts budžeta kontā:

Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr.90000050138
Konta Nr.LV37TREL1060160919900
Saņēmēja BIC: TRELLV22
Ieņēmumu klasifikācijas kods: 9.1.9.9., norādot mēslošanas līdzekļa nosaukumu un aprites posmu, piemēram: par NPK 6-10-20 reģistrāciju