Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Meža īpašnieki aicināti apsekot egļu audzes

Valsts meža dienests informē:

Ņemot vērā to, ka iepriekšējos gados Latvijā vairākās vietās tika konstatēta visbīstamākā egļu audžu kaitēkļa - egļu astoņzobu mizgrauža (Ips typographus) - pastiprināta savairošanās, meža īpašnieki ir aicināti apsekot savas egļu audzes.  Informācija nepieciešama, lai varētu īstenot rīcības plānu egļu mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi un būtu iespējams apkarot šo kaitēkli.

Tāpēc, lai  tiktu samazināts egļu astoņzobu mizgrauža savairošanās risks, saskaņā ar Zemkopības ministrijas izstrādāto rīcības plānu egļu mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi, Valsts meža dienests aicina meža īpašniekus:

  • no 15. maija veikt īpašumā esošo egļu audžu apsekošanu;
  • apsekot 50 gadu vecas un vecākas egļu audzes;
  • aizpildīt  anketu mizgraužu bojājumu uzskaitei.
     

ANKETU var aizpildīt šeit 

Egļu astoņzobu mizgrauzis tiek uzskatīts par agresīvāko un bīstamāko egļu audžu kaitēkli Latvijā, kurš var invadēt ne tikai novājinātas egles, bet arī pilnīgi veselus kokus, ja savairojas lielā skaitā. Visbiežāk mizgraužu skaits pastiprināti palielinās pēc vējgāzēm, taču tie var kolonizēt arī citādā veidā novājinātas egļu audzes.

Speciālisti prognozē, ka arī 2020. gada sezonā varētu turpināt savairoties egļu astoņzobu mizgrauži, jo pagājušajā gadā šī kaitēkļa populācija bija palielinājusies vairāk kā divas reizes.

Sevišķi masveidīga mizgraužu savairošanās bija vērojama Lubānas apkārtnē un Gaujas Nacionālajā parkā. Egļu astoņzobu mizgrauzis ir stumbru kaitēklis, kas sastopams visā koka garumā, lielāko blīvumu sasniedz apēnotās vietās. Vabole ir tumši brūnā līdz melnā krāsā, spīdīga. Gadā attīstās viena līdz divas tās paaudzes.

Mizgrauzim piemērotāki ir resni koki, tādēļ par riska audzēm uzskatāmas apmēram 50 gadus vecas un vecākas egļu audzes. Šis kaitēklis ir sastopams arī egļu ciršanas atliekās, kas ir resnākas par 12 centimetriem, taču, lai sekmīgi vairotos, šim mizgrauzim tomēr ir nepieciešami egļu stumbri, kas resnāki  par 20 centimetriem.

Plašāka informācija: Andis Purs, tālr. 29170468, VMD Meža un vides aizsardzības daļas vadītājs

Informāciju sagatavoja: Selva Šulce, tālr. 67210366, Valsts meža dienesta preses sekretāre

2020.04.22. 13:28:00


Atpakaļ