Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Izdots "Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts 2020"

Izdots ikgadējais Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) izdevums "Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts 2020”. Šajā izdevumā Jūs varat atrast informāciju par augu aizsardzības līdzekļiem, kuri ir Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā 2020. gada sākumā, par to lietošanu, arī par lietošanas ierobežojumiem.

Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts visu laiku mainās, jo tiek reģistrēti gan jauni līdzekļi, gan anulētas veco augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas, kā arī noteiktas izmaiņas atsevišķu reģistrētu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas nosacījumos, tādēļ jaunākā informācija par izmaiņām Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā atrodama VAAD tīmekļvietnē www.vaad.gov.lv.

Izdevums pieejams arī elektroniskā formātā: www.vaad.gov.lv > Informācija sabiedrībai > Izdevums "Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts"

"Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu sarakstu 2020" var iegādāties:

  1. VAAD Augu aizsardzības departamentā Rīgā, Lielvārdes ielā 36
  2. VAAD reģionālajās nodaļās

Saraksta cena: 3,56 eiro + 0,75 eiro (PVN 21%) = 4,31 eiro

Lai saņemtu izdevumu, pircējam VAAD kontā jāieskaita 4,31 eiro, pēc tam, uzrādot maksājuma uzdevumu, var saņemt izdevumu.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, pirms ierašanās pēc izdevuma klātienē lūdzam sazināties pa tālruni: 67185479 vai 67185481 (Rīgā), vai reģionālajās nodaļās.

Mūsu rekvizīti:
Valsts augu aizsardzības dienests
Juridiskā adrese - Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000042982
Valsts kase reģ. Nr. 90000050138,
Konts Nr. LV47TREL2160320005000
Valsts kase, kods TRELLV22

Kā maksājuma mērķi norādīt: Par LR reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu sarakstu 2020.g. Ieskaitīt kodā 21360.

Ja nepieciešams rēķins, pirms maksāšanas sazinieties ar VAAD Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļu pa tālruni 67185479 vai 67185481, vai ar reģionālajām nodaļām.


 

2020.04.06. 11:36:00


Atpakaļ