Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

INTERREG projekta par kūtsmēslu apsaimniekošanu noslēguma posms - rezultātu novērtēšana

27. un 28. novembrī  notika  projekta „Manure Standards” noslēguma seminārs, kurā eksperti prezentēja projektā paveikto un gala atziņas.

Semināru atklāja biedrības „Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētāja vietniece M.Dzelzkalēja-Burmistre un Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) direktore K.Lifānova, ar videouzrunu pievienojās arī projekta koordinatore no Somijas Dabas resursu institūta S.Luostarinena.

VAAD Agroķīmijas departamenta direktore S.Rulle apkopoja projektā paveikto un galvenās iegūtās atziņas, viņa uzsvēra, ka saimniecībās mēslošanas plānošana jāsāk ar kūtsmēsliem un tai vienmēr jābūt balstītai uz jaunākajiem datiem par kūtsmēslu barības vielu saturu.

VAAD galvenais eksperts L.Leitāns ar tabulām un diagrammām prezentēja tikai mazu daļu, bet interesantākos no projektā iegūtajiem datiem.

LLU prof. A.Kārkliņš apskatīja kūtsmēslu ceļu no izdalījumiem līdz krātuvei un visbeidzot izkliedei, kā arī barības elementu zudumiem visā šajā procesā. Vēl prof. A.Kārkliņš pieskārās tēmai, kurai parasti tiek pievērsta mazāka uzmanība – kūtsmēslu terminoloģijai. 

Seminārā piedalījās arī dalībnieki no mūsu kaimiņvalstīm – Lietuvas un Igaunijas. K.Tamms no Igaunijas Augu pētniecības institūta sniedza ieskatu kūtsmēslu apsaimniekošanas praksē Igaunijā. E.Cikockaitė no Lietuvas Augu dienesta iepazīstināja klātesošos ar jaunu Augu dienesta funkciju – mēslošanas līdzekļu, tai skaitā kūtsmēslu, uzraudzību. Noslēgumā LLKC Lopkopības nodaļas vadītāja S.Dreijere prezentēja pamatatziņas par slaucamo govju ēdināšanu un ēdināšanas saistību ar kūtsmēsliem.

Semināra prezentācijas:

Plašāka informācija par projektu

2019.12.03. 15:39:00


Atpakaļ