Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļa informē, ka

1) piešķirtas atļaujas augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū un lietošanai, un vienlaikus Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrēti šādi ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums

Liet.

kat.

Reģistrācijas īpašnieks

Reģ. Nr.

Reģ. klase

Darbīgās vielas nosaukums

Darbīgās vielas saturs

Reģistrācijas datums

Reģistrācijas beigu termiņš

Frequent

H

Sharda Cropchem España S.L.

0691

2

butil-fluazifops-P

125 g/l

30.07.2019.

31.12.2024.

Arrva

H

Barclay Chemicals (R&D) Ltd.

0695

2

MCPA

fluroksipirs

klopiralīds

233 g/l

50 g/l

28 g/l

07.10.2019.

30.04.2021.

Mystic 250 EW

F

Nufarm GmbH & Co KG

0696

2

tebukonazols

250 g/l

03.10.2019.

31.08.2021.

Teppeki

I

ISK Biosciences Europe N.V.

0699

2

flonikamīds

500 g/kg

01.10.2019.

31.08.2024.

Callisto 100 SC

H

Syngenta Polska Sp. z o.o.

0700

2

mezotrions

100 g/l

25.09.2019.

31.05.2033.

Šo augu aizsardzības līdzekļu atļauto lietojumu atradīsiet: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > VAAD noteiktais lietojums 2019. gadā reģistrā iekļautajiem augu aizsardzības līdzekļiem

2) pagarināts šādu augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas termiņš:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma Reģ. Nr. Reģistrācijas īpašnieks Reģistrācijas beigu termiņš
Cervacol extra 0337 Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG 31.08.2020.
Roxy 800 EC 0518 Globachem n.v. 31.10.2020.
Chorus 50 WG 0339 Syngenta Polska Sp. z o.o. 30.04.2021.
Chambel 6 FS 0309 Nufarm GmbH & Co KG 31.08.2021.
Tebusha 25 EW 0432 SHARDA EUROPE b.v.b.a.
Tebuplius 0539
Dominic 05538
Latitude XL 0485 Certis Europe B.V. 31.12.2021.
CDQ SX 0589 Cheminova A/S 31.12.2022.

3) saskaņā ar 2019.gada 16.septembra un 4.oktobra lēmumiem Nr.3356 un Nr.3373 anulēti šādi ieraksti:

ugu aizsardzības līdzekļa
nosaukums un preparatīvā forma

Liet.

kat.

Reģistrācijas īpašnieks

Reģ. Nr./PT atļaujas Nr.

Reģ. klase

Darbīgās vielas nosaukums

Darbīgās vielas saturs

Piezīmes

Betanal Expert

H

Bayer AG

0350

2

desmedifams

fenmedifams

etofumezāts

71 g/l

91 g/l

112 g/l

Anulēts ar 02.01.2020.

Krājumus atļauts izplatīt līdz 31.05.2020. un izlietot līdz 01.07.2020.

Bariton Ultra

K

Bayer AG

0336

2

fluoksastrobīns

protiokonazols

112,5 g/l

112,5 g/l

Anulēts ar 09.10.2019.

Krājumus atļauts izplatīt līdz 08.04.2020. un izlietot līdz 08.04.2021.

4) saskaņā ar 2019.gada 14.jūnija lēmumu Nr.3297 pagarināts augu aizsardzības līdzekļa Previcur Energy (reģ. Nr.0224) derīguma termiņš, glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā, līdz 3 gadiem no izgatavošanas datuma;
5) saskaņā ar 2019.gada 14.jūnija lēmumu Nr.3298 augu aizsardzības līdzekli Hussar Activ Plus OD (reģ. Nr.0588) atļauts lietot arī vasaras kviešu sējumos;
6) saskaņā ar 2019.gada 30.augusta lēmumu Nr.3340 augu aizsardzības līdzekli Previcur Energy (reģ. Nr.0224) atļauts papildus izplatīt arī 0,5 l iepakojumā;
7) saskaņā ar 2019.gada 30.augusta lēmumu Nr.3341 pagarināts šādu augu aizsardzības līdzekļu derīguma termiņš, glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā - Juventus 90 (reģ. Nr.0221) – līdz 4 gadiem no izgatavošanas datuma; Kinto Plus (reģ. Nr.0662), Signum (reģ. Nr.0269) un Librax (reģ. Nr.0481) – līdz 3 gadiem no izgatavošanas datuma;
8) saskaņā ar 2019.gada 16.septembra lēmumu Nr.3358 augu aizsardzības līdzekli Arrat (reģ. Nr.0249) atļauts papildus izplatīt arī 1 kg iepakojumā;
9) saskaņā ar 2019.gada 16.septembra lēmumu Nr.3359 augu aizsardzības līdzekļa Falcon Plus (reģ. Nr.0651) nosaukums nomainīts uz Input Triple;
10) saskaņā ar 2019.gada 16.septembra lēmumu Nr.3361 pēc atkārtotas novērtēšanas, pēc sastāvā esošās darbīgās vielas mezotriona apstiprinājuma atjaunošanas Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā, atjaunota augu aizsardzības līdzekļa Elumis 105 OD (reģ. Nr.0573) atļauja laišanai tirgū un lietošanai. Atļauts lietot kā herbicīdu viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai kukurūzas sējumos un noteikts šāds lietojums:

Apstrādājamie kultūraugi

Kaitīgais organisms

Preparāta deva,

l/ha

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes

Nogai-dīšanas laiks, dienās

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā

Kukurūza

Viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāles

1.0

Apsmidzināt sējumus sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 12-18)

-

1

11) saskaņā ar 2019.gada 4.oktobra lēmumu Nr.3375 pagarināts augu aizsardzības līdzekļa Sekator OD (reģ. Nr.0260) derīguma termiņš, glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā, līdz 3 gadiem no izgatavošanas datuma;
12) saskaņā ar 2019.gada 4.oktobra lēmumu Nr.3376 pagarināts augu aizsardzības līdzekļu Betanal (reģ. Nr.0291), Folicur (reģ. Nr.0057) un Puma Universal (reģ. Nr.0131) derīguma termiņš, glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā, līdz 4 gadiem no izgatavošanas datuma;
13) saskaņā ar 2019.gada 4.oktobra lēmumu Nr.3377 pagarināts augu aizsardzības līdzekļa Grodyl (reģ. Nr.0028) derīguma termiņš, glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā, līdz 5 gadiem no izgatavošanas datuma.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumu Nr.568 „Dzīvo organismu reģistrācijas kārtība” 39.punktu, Valsts augu aizsardzības dienests informē par to, ka Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļauti šādi dzīvo organismu saturoši augu aizsardzības līdzekļi:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums

Reģistrācijas īpašnieks

Reģ. Nr.

Reģistrācijas klase

Aktīvās sastāvdaļas nosaukums

Reģistrācijas beigu termiņš

Larvanem Koppert B.V.

0692

3

Heterorhabditis bacteriophora

08.09.2029.

Limonikus sistēma Biobest Group N.V.

0693

3

Amblydromalus limonicus (Garman & McGregor 1956)

08.09.2029.

Montdorensis sistēma Biobest Group N.V.

0694

3

Transeius montdorensis (Schicha, 1979)

08.09.2029.

Šo augu aizsardzības līdzekļu atļauto lietojumu atradīsiet: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > VAAD noteiktais lietojums 2019. gadā reģistrā iekļautajiem augu aizsardzības līdzekļiem
 

2019.10.15. 16:18:00


Atpakaļ