Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Noslēdzies VAAD realizētais ES starptautiskās mērķsadarbības projekts Kosovā

2019.gada 10.septembrī sekmīgi noslēdzās Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) īstenotais Eiropas Savienības starptautiskās mērķsadarbības Twinning projekts "Atbalsts Kosovas augkopības produkcijas ražošanas un augu aizsardzības sistēmas kapacitātes stiprināšanai” (Kosovo – IPA 2015 - "Support to strengthening Kosovo's plant production and protection system and capacities", KS 15 IPA AG 01 16 ).

Projekts finansēts no Eiropas Savienības IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance - pirmspievienošanās palīdzības instruments) programmas. Tā mērķis bija tuvināt Kosovas likumdošanu fitosanitārajā jomā Eiropas Savienības likumdošanai, stiprināt fitosanitārā sektora iestāžu, kas ir atbildīgas par augu veselību Kosovā, rīcībspēju, lai nodrošinātu efektīvu kontroles sistēmu attiecībā uz augiem un augu produktiem kaitīgajiem organismiem saskaņā ar Eiropas Savienības fitosanitārajiem standartiem. Projekta partneris Kosovā bija Kosovas Pārtikas un veterinārā aģentūra, piedaloties Kosovas Lauksaimniecības, mežsaimniecības un reģionālās attīstības ministrijai un Kosovas lauksaimniecības institūtam. Šis bija pirmais šāda veida projekts starp Kosovu un Latviju.

Projekta aktivitātes bija sadalītas trīs komponentēs:

  • normatīvo aktu tuvināšana ES prasībām
  • iestādes kapacitātes stiprināšana
  • informācijas sistēmu uzlabošana

Projekts realizēts 24 mēnešos un tā budžets bija 1,2 miljoni eiro. Projektā piedalījās 34 eksperti no VAAD un Pārtikas un veterinārā dienesta.

Projekta rezultātā, Latvijas ekspertiem sadarbojoties ar Kosovas speciālistiem, kopīgi sagatavoti 30 dažādi normatīvo aktu projekti, vadlīnijas un rekomendācijas. Latvijā notikušas četras mācību vizītes, deviņi darba semināri (kopējais dalībnieku skaits 133), septiņas treneru apmācības (training of trainers), kuru laikā sertifikātus ieguvuši 43 speciālisti, kuri turpinās zināšanu pārnesi ikdienas darbā. Projekta ietvaros tika papildināta un uzlabota Kosovas fitosanitārās un pārtikas robežkontroles informācijas sistēma. Projektā realizēta sabiedrības informēšanas kampaņa, tās ietvaros izstrādāti dažādi informatīvie materiāli par drošu un atbildīgu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, karantīnas organismu apraksti un uzņemti trīs videostāsti - Integrētā augu aizsardzība praksē (paprika, kartupeļi un avenes).

Informatīvs materiāls - projekta rezultāti (PDF).

Projekta noslēguma konference notika 2019. gada 4. septembrī Prištinā, Kosovā. Tajā piedalījās Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Grasbergs, kurš savā uzrunā izteica gandarījumu par iespēju Latvijas ekspertiem dalīties zināšanās un sasniegt vienotu redzējumu uzraudzības funkciju veikšanā lauksaimniecības jomā, pārraugot augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu lietošanu, fitosanitārajā un sēklu un šķirņu aprites jomās. Vienlaikus Grasbergs izteica cerību, ka Latvijas un Kosovas draudzīgās un profesionālās saites un labākā sadarbības prakse tiks turpināta arī nākotnē un tiks nodota citos projektos un sadarbības veidos, kas būtu abpusēji izdevīgi abām valstīm.

Pasākumā piedalījās Kosovas Lauksaimniecības, mežsaimniecības un reģionālās attīstības ministrijas pastāvīgais sekretārs Kaplans Halimi, VAAD direktore Kristīne Lifānova, amatpersonas no Eiropas Savienības pārstāvniecības Kosovā, pastāvīgā mērķsadarbības padomniece Kosovā Linda Būcēna un pastāvīgais mērķsadarbības padomnieks no Kosovas puses Naims Delijajs. Latvijas eksperti ziņoja par projektā sasniegtajiem rezultātiem un to ietekmi uz Kosovas fitosanitāro sektoru. Kosovas pārstāvji apstiprināja, ka projekts ir bijis ļoti sekmīgs un pateicās visiem projekta īstenotājiem, īpaši Latvijas ekspertiem, un izteica atzinību par kopīgi paveikto nozīmīgo darbu, kas nenoliedzami stiprinājis Kosovas augkopības produkcijas ražošanas un augu aizsardzības sistēmu un tuvinājis Kosovas likumdošanu Eiropas Savienības standartiem augu aizsardzības, augu karantīnas, mēslošanas līdzekļu un sēklu un šķirņu aizsardzības jomā.

Informāciju sagatavoja:
Dace Ūdre, VAAD sabiedrisko attiecību speciāliste,
26425173, dace.udre@vaad.gov.lv

2019.09.30. 11:11:00


Atpakaļ