Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Lauksaimniekiem par glifosāta lietošanu

Valsts augu aizsardzības dienests, kā katru gadu ražas novākšanas laikā, atgādina lauksaimniekiem glifosātu saturošu augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas prasības.

_____________________

Glifosātu saturoši AAL ir vispārējas un sistēmas iedarbības herbicīdi, kas iznīcina visus zaļos augus.
Lieto īsmūža, daudzgadīgo nezāļu un labību-sārņaugu iznīcināšanai:

 • lauksaimniecībā neizmantojamā platībā
 • platībās pēc ražas novākšanas
 • papuvēs
 • augļu dārzos un skuju koku jaunajos stādījumos, aizsargājot koku stumbrus
 • platību sagatavošanai pirms daudzgadīgo stādījumu ierīkošanas
 • pirms kultūraugu sadīgšanas
 • pirms kultūraugu pļaujas

 

 

 

Ja glifosātu saturošu herbicīdu lieto sējumu apsmidzināšanai pēc kultūraugu sējas, pirms kultūraugu sadīgšanas:

 • kviešu, cieto kviešu miežu un auzu sējumus apsmidzini ne vēlāk kā 72 stundas pirms kultūraugu sadīgšanas
 • zirņu, lauka pupu, rapša, sinepju, eļļas linu, cukurbiešu, kāļu, rāceņu, sīpolu un puravu sējumus apsmidzini 48 stundu laikā pēc sējas
 • augsnei jābūt kvalitatīvi sastrādātai - bez cilām un kunkuļiem
 • iesētajām sēklām jābūt pārklātām ar vismaz 1,5 cm biezu augsnes kārtu

Ja glifosātu saturošu herbicīdu lieto nezāļu iznīcināšanai sējumos:

 • Kviešiem, miežiem, auzām, rudziem un tritikālei jābūt pilngatavības stadijā (AS 89), kad sēklu mitrums ir zem 30%. Ražas novākšana atļauta ne ātrāk kā 7—10 dienas pēc lauka smidzināšanas, saskaņā ar ierakstu par nogaidīšanas laiku   konkrētā AAL marķējumā.
 • Rapša sējumus apsmidzina, kad sēklu mitrums ir zem 30%. Ražas novākšana atļauta ne ātrāk kā 10—14 dienas pēc lauka smidzināšanas, saskaņā ar ierakstu par nogaidīšanas laiku konkrētā AAL marķējumā.
 • Zirņu un lauka pupu sējumus apsmidzina, kad sēklu mitrums ir zem 30%. Ražas novākšana atļauta ne ātrāk kā 7—10 dienas pēc lauka smidzināšanas, saskaņā ar ierakstu par nogaidīšanas laiku konkrētā AAL marķējumā.
 • Sēklai paredzētos laukus apstrādāt aizliegts.
 • Sējumam jābūt izlīdzinātam un vienmērīgi nogatavojušamies.
Aizliegts
Glifosātu saturošus herbicīdus lietot kā desikantu kultūraugu nokaltēšanai!
Tas ir normatīvo aktu pārkāpums, par ko paredzēts sods.
Sankcijas
Administratīvais sods
Savstarpējās atbilstības pārkāpums ar sekojošiem platībmaksājumu samazinājumiem

Atceries!
Augu aizsardzības līdzekli jālieto, ievērojot norādes tā marķējumā – precīzi ievērojot norādītās devas, kultūrauga vai kaitīgā organisma attīstības stadiju, apstrāžu skaitu sezonā un nogaidīšanas laiku no pēdējās apstrādes līdz ražas novākšanai.

Nepareiza augu aizsardzības līdzekļu lietošana negatīvi ietekmē cilvēku, dzīvnieku veselību un vidi, kā arī rada tiešus zaudējumus pašam lauksaimniekam, jo tas ir pārkāpums, kura sekas var būt pat apsmidzinātās ražas iznīcināšana.
 

2019.07.25. 19:09:00


Atpakaļ