Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Izmaiņas Latvijas augu šķirņu katalogā

Saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11. panta ceturto daļu Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) publicē informāciju par šķirnes iekļaušanu katalogā vai svītrošanu no tā, kā arī par citiem grozījumiem katalogā:

1. Par augu šķirņu iekļaušanu Latvijas augu šķirņu katalogā

Saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11. panta ceturto daļu VAAD publicē informāciju par šķirņu iekļaušanu Latvijas augu šķirņu katalogā. Lēmumi pieņemti saskaņā ar Sēklu un šķirnes aprites likuma 11.1 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumu Nr. 140 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums" 28. punktu:

Nr.
p.k.
Šķirnes nosaukums Termiņš, uz kādu šķirne iekļauta katalogā Valsts, kurā šķirne selekcionēta a) Selekcionārs

b) Šķirnes uzturētājs

Informācija par šķirnes aizsardzību:

a) aizsardzības termiņš;

b) Selekcionāra tiesību īpašnieks;

c) Selekcionāra tiesību īpašnieka pilnvarotais pārstāvis ar tiesībām slēgt licences līgumu

Cita informācija par šķirni

Ziemas rapsis Brassica napus L. (Partim)

1. Mauro KWS 01.03.2019.-31.12.2029. DE a,b) KWS SAAT SE Hibrīds

Vasaras rapsis Brassica napus L. (Partim)

2. INV135 12.03.2019.-31.12.2029. DE a) BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

b) BASF Agricultural Solutions Belgium NV

Hibrīds
3. INV145 12.03.2019.-31.12.2029. DE a) BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

b) BASF Agricultural Solutions Belgium NV

Hibrīds
4. INV140 CL 12.03.2019.-31.12.2029. DE a) BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

b) BASF Agricultural Solutions Belgium NV

Hibrīds, Izturīgs pret herbicīdiem, kas satur Imazamox. Nākamajā gadā pēc lietošanas pastāv iespēja, ka neiedarbosies sulfonilurīnvielas grupas herbicīdi

Ziemas rudzi Secale cereale L.

5. SU Performer 13.03.2019.-31.12.2029. DE a,b) HYBRO Saatzucht CmbH & Co. KG Eiropas Savienības aizsardzība

a) 31.12.2039.

b) HYBRO Saatzucht CmbH & Co. KG

Hibrīds

2. Par augu šķirņu svītrošanu no Latvijas augu šķirņu kataloga

Lēmumi pieņemti saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumu Nr. 140 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums" 41.3. apakšpunktu.

Nr.
p.k.
Šķirnes reģistrētais nosaukums Valsts, kurā šķirne selekcionēta a) Selekcionārs

b) Šķirnes uzturētājs

c) Pilnvarotais pārstāvis Latvijā

Svītrošanas datums

Ziemas rapsis Brassica napus L. (Partim)

1. Bagira DE a) BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

b) BASF Agricultural Solutions Belgium NV

08.03.2019.
2. Belana DE a) BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

b) BASF Agricultural Solutions Belgium NV

08.03.2019.
3. INV1044 BE a) BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

b) BASF Agricultural Solutions Belgium NV

08.03.2019.

Informācija sagatavota:
VAAD Sēklu kontroles departamnetā, tālr. 67365564

2019.03.18. 10:39:00


Atpakaļ