Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļa informē, ka

1) piešķirtas atļaujas augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū un lietošanai, un vienlaikus Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrēti šādi ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums

Liet.

kat.

Reģistrācijas īpašnieks

Reģ. Nr.

Reģ. klase

Darbīgās vielas nosaukums

Darbīgās vielas saturs

Reģistrācijas datums

Reģistrācijas beigu termiņš

Tristar 50 SG

H

Innvigo Sp. z o.o.

0652

2

metil-tribenurons

500 g/kg

13.02.2019.

31.10.2020.

Cliophar 600 SL

H

Arysta LifeScience Benelux Sprl

0665

2

klopiralīds

600 g/l

19.02.2019.

30.04.2020.

Lontrel 600 SL

H

Dow AgroSciences Danmark A/S

0666

2

klopiralīds

600 g/l

18.02.2019.

30.04.2020.

Nexa 500 EC

AR

Innvigo Sp. z o.o.

0667

2

etil-trineksapaks

500 g/l

11.02.2019.

30.04.2020.

Pico 750 WG

H

SIA BASF

0671

2

pikolinafēns

750 g/kg

27.02.2019.

30.06.2032.

Šo augu aizsardzības līdzekļu atļauto lietojumu atradīsiet: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > VAAD noteiktais lietojums 2019. gadā reģistrā iekļautajiem augu aizsardzības līdzekļiem 

2) piešķirta atļauja augu aizsardzības līdzekļa paralēlai tirdzniecībai:

Augu aizsardzības līdzekļa
nosaukums

Liet.

kat.

Atļaujas īpašnieks

Atļaujas Nr.

Reģ. klase

Darbīgās vielas nosaukums

Darbīgās vielas saturs

Atļauja derīga

no

Atļaujas derīguma termiņš

Identiskais Latvijas Republikā reģistrētais

augu aizsardzības līdzeklis

Nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Buster

H

ProEuro Sp. z o.o.

40

2

metil-tribenurons

750 g/kg

19.02.2019.

31.10.2020.

TBM 75 WG

0581

Šo augu aizsardzības līdzekļu atļauto lietojumu atradīsiet: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > VAAD noteiktais lietojums 2019. gadā reģistrā iekļautajiem augu aizsardzības līdzekļiem 

 3) anulēti šādi augu aizsardzības līdzekļi:

Augu aizsardzības līdzekļa
nosaukums un preparatīvā forma

Liet.

kat.

Reģistrācijas īpašnieks

Reģ. Nr.

Reģ. klase

Darbīgās vielas nosaukums

Darbīgās vielas saturs

Piezīmes

Basta

H

Bayer AG

0200

2

amonija glufosināts

150 g/l

Anulēts ar 09.02.2019.

Krājumus atļauts izplatīt 31.07.2019. un izlietot līdz 31.01.2020.

Plenum

I

 ADAMA Registrations B.V.

0382

2

pimetrozīns

500 g/kg

Anulēts ar 01.05.2019.

Krājumus atļauts izplatīt 31.07.2019. un izlietot līdz 31.10.2019.

Diqua

D

Sharda Europe b.v.b.a.

0338

2

dikvāts

200 g/l

Anulēts ar 05.05.2019.

Krājumus atļauts izplatīt 31.10.2019. un izlietot līdz 31.12.2019.

Dessica

D

Sharda Europe b.v.b.a.

0564

2

dikvāts

200 g/l

Anulēts ar 05.05.2019.

Krājumus atļauts izplatīt 31.10.2019. un izlietot līdz 31.12.2019.

Maxima

D

Sharda Europe b.v.b.a.

0565

2

dikvāts

200 g/l

Anulēts ar 05.05.2019.

Krājumus atļauts izplatīt 31.10.2019. un izlietot līdz 31.12.2019.

Penquat 20 SL

D

Sharda Europe b.v.b.a.

0608

2

dikvāts

200 g/l

Anulēts ar 05.05.2019.

Krājumus atļauts izplatīt 31.10.2019. un izlietot līdz 31.12.2019.

Reglone Super

D/H

Syngenta Polska Sp. z o.o.

0087

2

dikvāts

150 g/l

Anulēts ar 05.05.2019.

Krājumus atļauts izplatīt 31.10.2019. un izlietot līdz 31.12.2019.

Archer Turbo 575 EC

F

Syngenta Polska Sp. z o.o.

0407

2

propikonazols

fenpropidīns

125 g/l

450 g/l

Anulēts ar 19.06.2019.

Krājumus atļauts izplatīt 31.08.2019. un izlietot līdz 31.10.2019.

Taspa 500 EC

F

Syngenta Polska Sp. z o.o.

0349

2

propikonazols

difenokonazols

250 g/l

250 g/l

Anulēts ar 07.04.2019.

Krājumus atļauts izplatīt 31.08.2019. un izlietot līdz 31.10.2019.

Barclay Bolt XL

F

Barclay Chemicals (R&D) Ltd.

0379

2

propikonazols

250 g/l

Anulēts ar 19.06.2019.

Krājumus atļauts izplatīt 31.08.2019. un izlietot līdz 31.10.2019.

Bumper 250 EC

F

ADAMA Registrations B.V.

0133

2

propikonazols

250 g/l

Anulēts ar 19.06.2019.

Krājumus atļauts izplatīt 31.08.2019. un izlietot līdz 31.10.2019.

Bumper Super

F

ADAMA Registrations B.V.

0217

2

propikonazols

prohlorazs

90 g/l

400 g/l

Anulēts ar 19.06.2019.

Krājumus atļauts izplatīt 31.08.2019. un izlietot līdz 31.10.2019.

Inovor

F

SIA BASF

0611

2

piraklostrobīns

propikonazols

fluksapiroksāds

200 g/l

125 g/l

30 g/l

Anulēts ar 19.06.2019.

Krājumus atļauts izplatīt 31.08.2019. un izlietot līdz 31.10.2019.

Maister OD

H

Bayer AG

0326

2

foramsulfurons

nātrija metil-jodosulfurons

30 g/l

1 g/l

Anulēts ar 11.03.2019.

Krājumus atļauts izplatīt 10.09.2019. un izlietot līdz 10.09.2020.

4) saskaņā ar 2019.gada 25.februāra lēmumu Nr.3150 ar 2019.gada 5.maiju anulēta augu aizsardzības līdzekļa "DQ 200" (Nr.32) paralēlās tirdzniecības atļauja. Krājumus atļauts izplatīt 31.10.2019. un izlietot līdz 31.12.2019.

5) pagarināts šādu augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas termiņš:

Augu aizsardzības līdzekļa
nosaukums un preparatīvā forma

Reģ. Nr./Atļaujas Nr.

Reģistrācijas īpašnieks

Reģistrācijas beigu termiņš

Betanal Expert

0350

Bayer AG

31.07.2020.

 

Nimbus SE

0328

SIA BASF

31.10.2020.

 

Altima 500 s.k.

0176

ISK Biosciences Europe N.V.

28.02.2021.

Širlans 500 s.k.

0177

Ohayo 500 s.k.

0473

Winby 500 s.k.

0474

Frowncide 500 s.k.

0475

Nando 500 SC

0427

Nufarm GmbH & Co KG

 

Serenade Aso

0556

Bayer AG

30.04.2021.

Biscaya OD

0459

 

Fenix

0283

Bayer AG

31.07.2023.

 

6) saskaņā ar 2019.gada 8.februāra lēmumu Nr.3141 mainījies augu aizsardzības līdzekļu "Glifomaks Plus š.k." (reģ. Nr.0316) un "Glyphomax 480" (reģ. Nr.0386) reģistrācijas īpašnieks no "Albaugh UK Ltd." uz "Albaugh TKI d.o.o.";

7) saskaņā ar 2019.gada 8.februāra lēmumu Nr.3144 augu aizsardzības līdzekļa "Imbrex XE" (reģ. Nr.0406) nosaukums nomainīts uz "Imtrex XE";

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumu Nr.568 „Dzīvo organismu reģistrācijas kārtība” 39.punktu, Valsts augu aizsardzības dienests informē par to, ka Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļauts šāds dzīvo organismu saturošs augu aizsardzības līdzeklis:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums

Reģistrācijas īpašnieks

Reģ. Nr.

Reģistrācijas klase

Aktīvās sastāvdaļas nosaukums

Reģistrācijas datums

Reģistrācijas beigu termiņš

Ervipar

Koppert B.V.

0670

3

Aphidius ervi Haliday

12.02.2019.

11.02.2029.

 

 

2019.03.12. 14:45:00


Atpakaļ