Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Mēslošanas līdzekļus nedrīkst izkliedēt pa sasalušu augsni

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) vēlas atgādināt, ka Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumi Nr.834 "Prasības ūdens, augsnes un gaisa aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma” (turpmāk – noteikumi Nr.834) nosaka, ka mēslošanas līdzekļus nedrīkst izkliedēt pa sasalušu augsni.

Noteikumu Nr.834 izpratnē atbilstoši Zemkopības ministrijas skaidrojumam termins "sasalusi augsne” tiek attiecināts uz augsnes aramkārtu 15 cm dziļumā. Ja saskaņā ar Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem diennakts vidējā augsnes temperatūra 15 cm dziļumā ir 0oC vai zemāka, augsne ir sasalusi.

Augsnes aramkārtas temperatūras mērījumi 15 cm dziļumā tiek veikti sešās LVĢMC novērojumu stacijās: Daugavpilī, Dobelē, Liepājā, Priekuļos, Skrīveros un Stendē, un informāciju par tuvāko novērojumu staciju var iegūt LVĢMC mājaslapā.

Vienlaicīgi VAAD vērš uzmanību, ka mēslošanas līdzekļu izkliede agri pavasarī (līdz kultūraugu veģetācijas atjaunošanai) nav ne agronomiski, ne ekonomiski pamatota. Pārāk agri ar mēslošanas līdzekļiem iestrādājot augu barības elementus (īpaši slāpekli), būs to zudumi, kuru apmēru ietekmēs laika perioda garums līdz veģetācijas sākumam, nokrišņu daudzums un gaisa temperatūra, kā arī mēslošanas līdzekļa veids un augu barības elementa forma, kādā mēslošanas līdzeklī ir, piemēram, slāpeklis.

Veģetācija ir atjaunojusies, ja diennakts vidējā temperatūra vismaz piecas dienas ir 5°C.

2019.03.01. 9:22:00


Atpakaļ