Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Izmaiņas Latvijas augu šķirņu katalogā

Saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11. panta ceturto daļu Valsts augu aizsardzības dienests publicē informāciju par šķirņu iekļaušanu Latvijas augu šķirņu katalogā. Lēmums pieņemts saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11.1 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumu Nr. 140 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums" 28. punktu:  

Nr. p.k. Šķirnes nosaukums Termiņš, uz kādu šķirne iekļauta katalogā Valsts, kurā šķirne selekcionēta a) Selekcionārs

b) Šķirnes uzturētājs
Informācija par šķirnes aizsardzību:

a) aizsardzības termiņš;

b) Selekcionāra tiesību īpašnieks;

c) Selekcionāra tiesību īpašnieka pilnvarotais pārstāvis ar tiesībām slēgt licences līgumu
Cita informācija par šķirni

Vasaras kvieši Triticum aestivum L. 

1.        Tritus       

 14.02.2019. -

      31.12.2029.       

             DE        

a,b) Landwirtschaftliche

Lehranstalt Triesdorf

Eiropas Savienības aizsardzība

a) 31.12.2043.

b) Landwirtschaftliche Lehranstalt

Triesdorf

              -          

Informācija sagatavota VAAD Sēklu kontroles departamentā, tālr. 67365564

Informācija publicēta Latvijas Republikas oficiālais izdevumā "Latvijas vestnesis".

2019.02.25. 9:30:00


Atpakaļ