Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas uzraudzība 2018. gadā

2018. gadā Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) veicis 1860 augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas prasību ievērošanas pārbaudes. Pārbaužu laikā konstatēti 67 prasību pārkāpumi, no tiem 25 gadījumos piemēroti administratīvie sodi.

No kopējā pārbaužu skaita 60 pārbaudes veiktas, operatīvi reaģējot uz saņemtajām sūdzībām, no tām 11 gadījumos konstatēti pārkāpumi. 

Pārkāpumi, par kuriem piemērots administratīvais sods:

 • lietots Latvijā nereģistrēts AAL (2);
 • AAL lietots kultūraugam, kuram tas nav paredzēts (4);
 • AAL lietots, neievērojot prasības par aizsargjoslām no ūdens objektiem (6);
 • izsmidzinot AAL, nav ievērots vēja ātrums (1);
 • izsmidzinot AAL, tas nokļuvis blakus teritorijā (piemēram, blakus esošā kaimiņa laukā) (3);
 • veikti AAL smidzināšanas darbi sabiedrībai pieejamā teritorijā bez brīdinājuma (1);
 • AAL lietots, neievērojot marķējumā norādīto aizliegumu to lietot dienā pa ziedošiem augiem (1);
 • lietots AAL, kuram beidzies derīguma termiņš (1);
 • pēdējos trijos gados nav veikta uzskaite par iegādātajiem un izlietotajiem AAL (1);
 • nav veikta AAL lietošanas iekārtas sertifikācija (5).

Pārējos gadījumos par konstatētajiem pārkāpumiem piemērots brīdinājums, un pārbaude šajās saimniecībās tiks veikta atkārtoti nākamajā gadā:

 • izlietoto AAL iepakojumus līdz to apglabāšanai netur kopā ar pārējiem AAL (1);
 • kodinātās sēklas nepārvadā iepakojumā ar uzrakstu "KODINĀTS” un kodnes vai darbīgās vielas nosaukumu speciālā sējmašīnu uzpildītājā vai sējmašīnas tvertnē (1);
 • AAL lieto, neievērojot ierobežojumus attiecībā uz cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzību (1);
 • ALL netiek uzglabāti plauktos vai uz paletēm (2);
 • pakalpojuma sniedzējs ar AAL apstrādātā objekta īpašniekam nav izsniedzis izrakstu no reģistrācijas žurnāla par apstrādāto objektu, apstrādāto teritoriju, platību, apstrādes datumu, lietotā AAL nosaukumu un devu (2);
 • reģistrācijas žurnālu par iegādātajiem un izlietotajiem otrās reģistrācijas klases AAL neglabā vismaz trīs gadus (2);
 • nav pareizi uzskaitīti izlietotie otrās reģistrācijas klases AAL. Uzskaitē nav norādīts kāds/i no rādītājiem: apstrādātā teritorija, apstrādātā platība, iepakojuma lielums, saņemšanas datums, AAL nosaukums, daudzums (12);
 • darbā ar AAL iesaistītajām personām nav pieejami individuālie aizsardzības līdzekļi, absorbējošie materiāli, inventārs, kas nepieciešams glābšanas pasākumiem, ja AAL izbirst vai izlīst (1);
 • pakalpojuma sniedzējs ar AAL apstrādātā objekta īpašniekam nav izsniedzis informāciju par sevi (vārds, uzvārds, adrese, profesionālā AAL lietotāja apliecības numurs) (1);
 • objekta īpašniekam nav pakalpojumu sniedzēja izraksta (glabā trīs gadus) (1);
 • nav reģistrācijas žurnāla par iegādātajiem otrās reģistrācijas klases AAL (2);
 • nav veikta AAL lietošanas iekārtas pārbaude (16).

2018. gadā pārbaužu laikā noņemti 54 augu un augu produktu paraugi, kas palīdz atklāt neatbilstību un apstiprina vai arī neapstiprina normatīvo aktu pārkāpumu.

Saimniecībās, kur audzē dārzeņus un augļus un, kuras reģistrētas Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, pārbaužu laikā noņemti 25 paraugi.

Paralēli plānotajām pārbaudēm kopš 2008. gada atvēlēto budžeta līdzekļu ietvaros VAAD veic graudaugu un rapša paraugu ņemšanu ražas novākšanas laikā AAL darbīgās vielas glifosāta atliekvielu noteikšanai. 2018. gadā ražas novākšanas laikā ņemti 156 graudaugu un rapša paraugi. Pārkāpumi nav konstatēti.

Informāciju sagatavoja:
Dace Ūdre, VAAD sabiedrisko attiecību speciāliste,
tālr. 26425173, e-pasts: dace.udre@vaad.gov.lv

2019.02.11. 10:34:00


Atpakaļ