Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Decembrī Latvijā zināšanas papildina Azerbaidžānas Nacionālā augu aizsardzības dienesta un laboratorijas eksperti

Apvienoto Nāciju Pārtikas un Lauksaimniecības organizācijas (FAO) projekta ietvaros 24 Azerbaidžānas Nacionālā augu aizsardzības dienesta inspektori un laboratoriju eksperti laika posmā no šā gada 3. līdz 14. decembrim Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) apgūst mācību kursu par fitosanitārajiem pasākumiem.

Mācības sadalītas trīs posmos: “Kaitīgo organismu laboratoriskā diagnostika mikoloģijā, virusoloģijā, bakterioloģijā un molekulārbioloģijā, paraugu noņemšana un kvalitātes vadības sistēmas ieviešana laboratorijā” - četri laboratoriju eksperti un “Fitosanitārie pasākumi, ietverot starptautiskos standartus un procedūras” - 20 inspektori divās grupās pa 10 cilvēkiem.

Mācību laikā VAAD eksperti iepazīstinās Azerbaidžānas kolēģus ar Latvijas augu karantīnas (augu veselības) uzraudzības sistēmu, Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas (IPPC) Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem, Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas (EPPO) standartiem. Mācību laikā notiks vairākas tehniskās vizītes robežkontroles punktos uz Latvijas austrumu robežas, stādaudzētavās, ražotnēs ar praktisku fitosanitāro kontroļu demonstrēšanu un augu un augu produktu paraugu noņemšanu kaitīgo organismu diagnosticēšanai laboratorijā.

Iepriekš VAAD pieredzes apmaiņā uzņēmis kolēģus no Tadžikistānas, Igaunijas un Kazahstānas, kā arī ekspertus no Uzbekistānas. VAAD piedalījies vairākās pieredzes apmaiņas programmās, piemēram, ar Ukrainu un Kirgizstānu. Laboratorijas eksperti ir dalījušies pieredzē ar Krievijas, Kazahstānas, Somijas un Ukrainas kolēģiem, kā arī apmācījuši laboratoriskajā testēšanā un kvalitātes vadības sistēmas izstrādē Azerbaidžānas ekspertus.

VAAD, iegūstot tiesības īstenot FAO projektu, ir atzinīgi novērtēts starptautiski. Iesaistoties šādos projektos, palielinās VAAD ekspertu profesionalitāte, un tas ir ieguvums visai Latvijas lauksaimniecības nozarei.

Informāciju sagatavoja:
Dace Ūdre
sabiedrisko attiecību speciāliste
67550949, 26425173
dace.udre@vaad.gov.lv

 

2018.12.04. 14:29:00


Atpakaļ