Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļa informē, ka

1) piešķirtas atļaujas augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū un lietošanai, un vienlaikus Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrēti šādi ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums Liet. kat. Reģistrācijas īpašnieks Reģ. Nr. Reģ. klase Darbīgās vielas nosaukums Darbīgās vielas saturs Reģistrācijas datums Reģistrācijas beigu termiņš
Flurostar 180 H Globachem n.v. 0644 2 fluroksipirs 180 g/l 12.11.2018. 31.12.2022.
Aliette F Bayer AG 0650 2 alumīnija fosetils 800 g/kg 09.11.2018. 30.04.2020.
Falcon Plus F Bayer AG 0651 2 protiokonazols

spiroksamīns

prokvinazīds

160 g/l

200 g/l

40 g/l

09.11.2018. 31.07.2020.
Zakeo Xtra F ADAMA Registrations B.V. 0654 2 azoksistrobīns

ciprokonazols

200 g/l

80 g/l

02.11.2018. 31.12.2022.
Curbatur F Bayer AG 0655 2 protiokonazols 250 g/l 09.11.2018. 31.07.2020.

Šo augu aizsardzības līdzekļu atļauto lietojumu atradīsiet: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > VAAD noteiktais lietojums 2018. gadā reģistrā iekļautajiem augu aizsardzības līdzekļiem

2) pagarināts šādu augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas termiņš:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma Reģ. Nr. Reģistrācijas īpašnieks Reģistrācijas beigu termiņš
Glifomaks Plus š.k.  0316  Albaugh UK Ltd.  31.12.2019.
Ceriax     0405  SIA BASF  30.04.2020.
Avaunt     0418  Cheminova A/S  31.10.2020.
Boxer 800 EC  0271  Syngenta Crop Protection AG
Brasan 540  0320  Syngenta Polska Sp. z o.o.
Granstar Premia 50 SX  0255  Cheminova A/S
Trimmer 50 SG  0321  Cheminova A/S
Trimmer 500 WG  0469  ADAMA Registrations B.V.
TBM 75 WG  0581  Sharda Europe b.v.b.a.
Nuance 75 WG  0403  Nufarm GmbH & Co KG
Tripali     0551  Cheminova A/S
Kalif 360 CS  0409  ADAMA Registrations B.V.
Kalif Mega  0410  ADAMA Registrations B.V.
MCPA Classic 750 SL  0532  CIECH Sarzyna S.A.
Profi MCPA 750 SL  0531  CIECH Sarzyna S.A.
Tooler     0284  BASF A/S  30.11.2020.
Arrat     0249  BASF A/S  31.12.2020.
Difend     0439  Globachem n.v.

3) anulēts šāds augu aizsardzības līdzeklis: 

Augu aizsardzības līdzekļa
nosaukums un preparatīvā forma
Liet. kat. Reģistrācijas īpašnieks Reģ. Nr. Reģ. klase Darbīgās vielas nosaukums Darbīgās vielas saturs Piezīmes
U 46 M š.k. H Nufarm GmbH & Co KG 0042 2 MCPA 750 g/l Anulēts ar 01.11.2018.
Krājumus atļauts izplatīt 30.04.2019. un izlietot līdz 30.10.2019.

4) saskaņā ar 2018. gada 5. septembra lēmumu Nr. 2979 pēc atkārtotas novērtēšanas, pēc sastāvā esošās darbīgās vielas mezotriona apstiprinājuma atjaunošanas Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā, atjaunota augu aizsardzības līdzekļa Temsa SC (reģ. Nr.0563) atļauja laišanai tirgū un lietošanai un tā reģistrācija pagarināta līdz 2033. gada 31. maijam. Atļauts lietot kā herbicīdu īsmūža divdīgļlapju nezāļu un parastās gaiļsāres ierobežošanai kukurūzas sējumos un noteikts šāds lietojums:

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparāta deva
l/ha
Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Kukurūza Parastā gaiļsāre, īsmūža divdīgļlapju nezāles 1.5 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 12-18) - 1

5) saskaņā ar 2018. gada 5. oktobra lēmumu Nr. 3009 pēc atkārtotas novērtēšanas, pēc sastāvā esošās darbīgās vielas mezotriona apstiprinājuma atjaunošanas Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā, atjaunota augu aizsardzības līdzekļa Starship (reģ. Nr.0520) atļauja laišanai tirgū un lietošanai un tā reģistrācija pagarināta līdz 2033. gada 31. maijam. Atļauts lietot kā herbicīdu īsmūža divdīgļlapju un atsevišķu viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai kukurūzas sējumos un noteikts šāds lietojums:

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparāta deva
l/ha
Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Kukurūza Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.75-1.0 1.lietošanas veids
Apsmidzināt sējumus, sākot ar divu lapu stadiju līdz sešu lapu stadijai (AS 12-16)
- 1
Parastā gaiļsāre (Echinochloa crus-galli) 1.0-1.5
Īsmūža divdīgļlapju nezāles, parastā gaiļsāre (Echinochloa crus-galli) 0.75+0.75 2.lietošanas veids
Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē:
1.reizi- kukurūzas 2-4 lapu stadijā (AS 12-14);
2.reizi- kukurūzas 4-8 lapu stadijā (AS 14-18). Intervāls starp apstrādēm 7-14 dienas.
- 2

6) saskaņā ar 2018. gada 5. oktobra lēmumu Nr. 3010 pēc atkārtotas novērtēšanas, pēc sastāvā esošās darbīgās vielas Na-propoksikarbazona apstiprinājuma atjaunošanas Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā, atjaunota augu aizsardzības līdzekļa Attribut (reģ. Nr.0191) atļauja laišanai tirgū un lietošanai un tā reģistrācija pagarināta līdz 2033. gada 31. augustam. Atļauts lietot kā herbicīdu viendīgļlapju un dažu divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, rudzu un tritikāles sējumos un noteikts šāds lietojums:

ājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparāta deva
kg/ha
Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, ziemas tritikāle, rudzi Viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.06-0.10 Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 20-32) - 1
Vasaras kvieši Viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.06 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju līdz divu mezglu stadijai (AS 13-32) - 1

 

2018.12.04. 13:15:00


Atpakaļ