Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Par veiksmīgu un ilggadēju sadarbību VAAD apbalvojumus saņēma sadarbības partneri

Valsts augu aizsardzības dienests, Latvijas 100. dzimšanas dienas priekšvakarā, Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) apbalvojumus saņēma nozares profesionāļi, VAAD sadarbības partneri.
Atzinības rakstu saņēma:

- SIA “Saktas ZS” īpašnieks Jurģis Krastiņš un agronoms Mārtiņš Kalve. Šī sēklaudzēšanas saimniecība, kas pārejot uz rūpniecisko ražošanu, nebaidījās pielietot inovatīvus Latvijā izstrādātus risinājumus, konkrēti – automātisko paraugu noņēmēju.

- Sarmīte Avotiņa, SIA “Aloja agro” agronome. Sarmīte ir ilggadēja šīs saimniecības darbiniece, izcila agronome un vienmēr laipna, atsaucīga, atbalstoša un pretimnākoša VAAD darbā.

- Jānis Zvejnieks, “Latvijas Valsts meži” Strenču kokaudzētavas vadītājs. Strenču kokaudzētavā esam organizējuši mācības mūsu inspektoriem, mācību esam veduši Uzbekistānas un Kosovas kolēģus, vienmēr esam uzņemti ar lielu entuziasmu un degsmi. Mēs varam lepoties ar to, ka Strenču kokaudzētava ir viena no modernākajām pasaulē stādu audzēšanas tehnoloģiju jomā.

- Oskars Zaļkalns, Valsts meža dienesta inženieris meža aizsardzības jautājumos. Pirms gada Oskars bija pirmais, kas konstatēja ozolu akūtās kalšanas pazīmēs un vērsās pie mūsu kolēģiem Augu karantīnas departamentā un Nacionālajā fitosanitārajā laboratorijā. Pateicoties labai sadarbībai, mēs esam spējuši diagnosticēt baktēriju, kas izraisa ozoliem bīstamo slimību, gada sākumā izstrādājuši anketas mežu īpašniekiem un mežu apsaimniekotāji, veikti apsekojumi visā Latvijā, sagatavots tālākas rīcības plāns, lai identificētu slimības skartos kokus un novērstu tās tālāku izplatību.

- Juris Strazdiņš, ZS “Galiņi” vadītājs. “Galiņu” lauki un noliktavas ir viena no tām saimniecībām, kur VAAD regulāri veic kaitīgo organismu monitoringu, saimnieks Juris Strazdiņš ir zinošs, savas jomas profesionāli, vienmēr atsaucīgs un nekad neliedz arī savu padomu.

- Sergejs Virtus, ZS "Rubuļi" vadītājs. Šī Kurzemes saimniecība regulāri veic augsnes agroķīmisko izpēti VAAD un ir uzticams klients jau 23 gadus. Tas nozīmē, atbalsts Latvijas zinātnieku izstrādātām Latvijas augsnes apstākļiem piemērotām metodēm.

- Laura Karnīte, starptautiskās lidostas "Rīga" Komunikācijas vienības vadītāja. Pateicoties viņas komandas darbam, plašu sabiedrības un mediju rezonansi ieguva 15. oktobrī lidostas “Rīga” tranzītzonā VAAD organizētā vienas dienas akcija “Nepakļauj riskam!”.

Savukārt, Pateicības par ilggadēju darbu saņēma dienesta veterāni, bijušie darbinieki:

Regīna Timbare, Agroķīmisko pētījumu centra direktore,
Mirdza Jēkabsone, Agroķīmisko pētījumu centra Agroķīmijas laboratorijas vadītāja,
Nikolajs Bičkovs, Augu karantīnas inspekcijas priekšnieks,
Staņislavs Goļikovs, augu karantīnas inspektors.

Svētku pasākuma noslēgumā ar svētku koncertu viesus priecēja Tihovsku ģimene no Ludzas.

2018.11.16. 17:10:00


Atpakaļ