Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Anulēti neonikotinoīdus – imidakloprīdu un tiametoksāmu saturošu augu aizsardzības līdzekļu lietojumi atklātā laukā

Saskaņā ar Komisijas 2018.gada 29.maija Īstenošanas regulām (ES) 2018/783 un 2018/785 noteikts aizliegums lietot imidakloprīdu un tiametoksāmu saturošos augu aizsardzības līdzekļus ārpus telpām. Turpmāk tos atļauts izmantot tikai pastāvīgās siltumnīcās, kā arī noteikts, ka kultūraugs visu tā dzīves ciklu jāaudzē pastāvīgā siltumnīcā un nav atļauts pārstādīt ārpus tās. Līdz ar to Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā anulēti 3 imidakloprīdu saturoši augu aizsardzības līdzekļi, kā arī vienam tiametoksāmu saturošam augu aizsardzības līdzeklim veikti grozījumi lietošanas nosacījumos.

Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļa informē, ka
1) saskaņā ar 2018.gada 5.septembra lēmumiem Nr.2971-2973 anulēti šādi ieraksti:

Augu aizsardzības līdzekļa Liet. kat. Reģistrācijas īpašnieks Reģ. Nr. Reģ. klase Darbīgās vielas nosaukums Darbīgās vielassaturs Reģ. datums Piezīmes
Merit Forest I Bayer A/S 0492 2 imidakloprīds 700 g/kg  11.05.2015. Anulēts ar 20.09.2018.
Krājumus atļauts izplatīt un izlietot līdz 19.12.2018.
Monceren G K Bayer A/S 0461 2 pencikurons
imidakloprīds
250 g/l
120 g/l
 04.02.2017. Anulēts ar 20.09.2018.
Krājumus atļauts izplatīt un izlietot līdz 19.12.2018.
NUPRID   K Nufarm GmbH & Co KG 0454 2 imidakloprīds 600 g/l  18.10.2013. Anulēts ar 20.09.2018.
Krājumus atļauts izlietot līdz 19.12.2018.

2) saskaņā ar 2018.gada 5.septembra lēmumu Nr.2974 veikti grozījumi augu aizsardzības līdzekļa Actara 25 WG (reģ. Nr.0167) lietošanas nosacījumos. Tagad atļauts to lietot tikai kā insekticīdu kaitēkļu ierobežošanai tomātu un gurķu stādījumos pastāvīgās siltumnīcās, krāšņumaugu (krizantēmu, rožu, gerberu, prīmulu u.c.) sējumos un stādījumos pastāvīgās siltumnīcās, dekoratīviem augiem (podos) pastāvīgās siltumnīcās, pie nosacījuma, ka kultūraugs visā tā dzīves cikla laikā atrodas pastāvīgā siltumnīcā:

Apstrādājamā kultūra Kaitīgais organisms Preperāta deva, kg/ha Ieteicamā darba šķidruma konc., % Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Gurķi, tomāti (pastāvīgās siltumnīcās1) Laputis (Aphididae), tripši (Thysanoptera)  0.10-0.20   Apsmidzināt invāzijas sākumā 3 2
Sltumnīcu baltblusiņa (Trialeurodes vaporariorum)  0.20-0.40  0.04
Krāšņumaugi: krizantēmas, rozes, gerberas, prīmulas u.c. (pastāvīgās siltumnīcās1) Laputis (Aphididea), tripši (Thysanoptera), siltumnīcu baltblusiņa (Trialeurodes vaporariorum), bruņutis (Coccidae)  0.10-0.15   Apsmidzināt invāzijas sākumā - 2
Dekoratīvie augi (podos, pastāvīgās siltumnīcās1) Laputis (Aphididea), tripši (Thysanoptera), siltumnīcu baltblusiņa (Trialeurodes vaporariorum), bruņutis (Coccidae)    0.04 Apliet invāzijas sākumā, izlietojot 100 ml darba šķidruma uz katru podu (15 cm diametrā) - 2

1 Kultūraugs visā tā dzīves cikla laikā atrodas pastāvīgā siltumnīcā.

-    Lēmums par grozījumiem augu aizsardzības līdzekļa Actara 25 WG lietojumā stājas spēkā 2018. gada 19. septembrī.
-    Esošos augu aizsardzības līdzekļa Actara 25 WG krājumus ar veco marķējumu atļauts izplatīt līdz 2018.gada 19.decembrim, līdzi dodot šī lēmuma kopiju.
-    Esošos augu aizsardzības līdzekļa Actara 25 WG krājumus pēc 2018. gada 19. septembra izlietot atbilstoši jaunajiem lietošanas nosacījumiem.

* Lēmuma Nr.2974 izraksta kopiju var atrast Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapā: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > Augu aizsardzības līdzekļu saraksts
Ierakstiet meklētājā Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums – „Actara 25 WG” un spiediet „Meklēt”, atvērsies tabula ar informāciju par meklēto augu aizsardzības līdzekli, uzbīdīt peles kursoru pēdējā kolonā „Marķējumi” uz pievienotajiem failiem (parādīsies failu nosaukumi) un atveriet failu ar lēmumu.

Informācija publicēta izdevumā "Latvijas Vēstnesis" laidiens: 18.09.2018., Nr. 185 (6271)

2018.09.17. 16:57:00


Atpakaļ