Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Bakteriālā iedega šogad skārusi augļudārzus Zemgalē un Latgalē

2018.gadā līdz augusta sākumam VAAD inspektori veikuši 641 pārbaudi un noņēmuši 235 paraugus bakteriālās iedegas klātbūtnes noteikšanai. Trīs paraugos laboratorijā tika konstatēta bakteriālā iedega.

Bakteriālā iedega konstatēta komercdārzā Rēzeknes novadā Lendžu pagastā, piemājas dārzā Dobeles novadā Annenieku pagastā un komercdārzā Saukas pagastā Viesītes novadā.

  • Saimniecībā Lendžu pagastā piemēroti fitosanitārie pasākumi, kuru rezultātā jāiznīcina sadedzinot 807 bumbieres un 88 ābeles.
  • Piemājas dārzā Dobeles novadā Annenieku pagastā bakteriāla iedega konstatēta 3 ābelēm, kas tiks iznīcinātas.
  • Saukas pagasta Viesītes novada komercdārzā ir piemēroti fitosanitārie pasākumi, kā rezultātā ir jāiznīcina sadedzinot 81 ābele.

3 km rādiusā ap perēkļiem ir noteikta buferzona, kurā VAAD inspektori veic pastiprinātas pārbaudes, lai noskaidrotu vai bakteriālā iedega nav izplatījusies.

Buferzonās ap perēkli ir noteikti ierobežojumi - bakteriālo iedegu saimniekaugu (bumbieres (Pyrus L.), ābeles (Malus Mill.), pīlādžu (Sorbus L.), klintenes (Cotoneaster Ehrh.) u.c.) ziedēšanas periodā un vismaz divas nedēļas pēc augu ziedēšanas beigām, aizliegts pārvietot bišu stropus no bakteriālo iedegu buferzonas un vest bišu stropus bakteriālo iedegu buferzonā.

2018.gada VAAD pieņemtie lēmumi un noteiktās bakteriālās iedegas buferzonas.

Kā rīkoties, ja rodas aizdomas, ka jūsu kokus skārusi bakteriālā iedega.

Video par bakteriālās iedegas pazīmēm:

2018.08.14. 13:52:00


Atpakaļ