Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumu Nr.509 "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū saskaņā ar regulu Nr.1107/2009" 32.1punktu Valsts augu aizsardzības dienests informē par šādām izmaiņām Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā:

1) piešķirtas atļaujas augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū un lietošanai, un vienlaikus Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrēti šādi ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums Liet. kat. Reģistrācijas īpašnieks Reģ. Nr. Reģ. klase Darbīgās vielas nosaukums Darbīgās vielas saturs Reģistrācijas datums Reģistrācijas beigu termiņš
Dicash H Sharda Europe b.v.b.a. 0597 2 dikamba 480 g/l 04.07.2018. 31.12.2019.
Glyfos Supreme Plus H Cheminova A/S 0623 2 glifosāts 450 g/l 13.06.2018. 15.12.2018.
Next AR Sharda Cropchem España S.L. 0624 2 etil-trineksapaks 250 g/l 15.06.2018. 30.04.2019.
Roundup Gel Max H Monsanto Crop Science Denmark A/S 0625 3 glifosāts 72 g/l 04.07.2018. 15.12.2018.
Globaztar 250 SC F Globachem n.v. 0626 2 azoksistrobīns 250 g/l 28.06.2018. 31.12.2022.
Ironmax Pro Lim De Sangosse S.A.S. 0630 2 dzelzs (III) fosfāts 24,2 g/kg 13.07.2018. 31.12.2031.

Šo augu aizsardzības līdzekļu atļauto lietojumu atradīsiet: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > VAAD noteiktais lietojums 2018. gadā reģistrā iekļautajiem augu aizsardzības līdzekļiem

2) pagarināts šādu augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas termiņš:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma Reģ. Nr. Reģistrācijas īpašnieks Reģistrācijas beigu termiņš
Starship 0520 ADAMA Registrations B.V. 31.12.2018.
Mustangs s.e. 0184 Dow AgroSciences Danmark A/S 30.06.2019.
Estets 600 e.k. 0305 Nufarm GmbH & Co KG 30.06.2019.
Bell 0290 BASF A/S 31.07.2020.
Cantus 0280
Cantus Gold 0468
Stomp CS 0431
Betanal 0291 Bayer AG
Variano Xpro 0455
Siltra Xpro 0479
Prosaro 0276 Bayer AG 31.08.2020.
Elumis 105 OD 0573 Syngenta Polska Sp. z o.o. 31.12.2020.

3) anulēti šādi augu aizsardzības līdzekļi:

Augu aizsardzības līdzekļa
nosaukums un preparatīvā forma
Liet. kat. Reģistrācijas īpašnieks Reģ. Nr. Reģ. klase Darbīgās vielas nosaukums Darbīgās vielas saturs Reģistrā-cijas datums Reģistrā-cijas beigu datums Piezīmes
Premazor Turbo H Globachem n.v. 0533 2 diflufenikans 40 g/l 06.05.2016. 30.06.2018. Anulēts ar 01.07.2018.

Krājumus atļauts izplatīt līdz 29.12.2018. un izlietot līdz 29.12.2019.

glifosāts 250 g/l
Fandango F Bayer AG 0264 2 protiokonazols 100 g/l 17.03.2006. 31.07.2018. Anulēts ar 01.08.2018

Krājumus atļauts izplatīt līdz 30.01.2019. un izlietot līdz 30.01.2020.

fluoksastrobīns 100 g/l
Lamardor K Bayer AG 0303 2 protiokonazols 250 g/l 26.07.2007. 31.07.2018. Anulēts ar 01.08.2018.

Krājumus atļauts izplatīt līdz 30.01.2019. un izlietot līdz 30.01.2020.

tebukonazols 150 g/l
Activus 330 EC H ADAMA Registrations B.V. 0341 2 pendimetalīns 330 g/l 08.01.2010. 31.07.2018. Anulēts ar 01.08.2018.

Krājumus atļauts izplatīt līdz 30.01.2019. un izlietot līdz 30.01.2020.

4) saskaņā ar 2018.gada 18.maija lēmumu Nr.2881 pēc atkārtotas novērtēšanas, pēc sastāvā esošās darbīgās vielas sulfosulfurona apstiprinājuma atjaunošanas Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā, atjaunota augu aizsardzības līdzekļa Monitors d.g. (reģ. Nr.0145) atļauja laišanai tirgū un lietošanai, un tā reģistrācija pagarināta līdz 2031.gada 31.decembrim. Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums nomainīts uz Monitor. Atļauts lietot kā herbicīdu īsmūža divdīgļlapju nezāļu un parastās rudzusmilgas ierobežošanai ziemas kviešu, tritikāles un vasaras kviešu sējumos.

5) saskaņā ar 2018.gada 15.jūnija lēmumu Nr.2906 noteikts termiņš augu aizsardzības līdzekļa Monitors d.g. krājumu izplatīšanai un nosacījumi krājumu lietošanai:

1. Atļaut esošos augu aizsardzības līdzekļa Monitors d.g. (reģ. Nr.0145) krājumus, kas saražoti līdz 2018.gada 19.jūnijam, izplatīt līdz 2018.gada 19.decembrim, līdzi dodot šī lēmuma kopiju.

2. Līdz 2018.gada 19.jūnijam saražotos augu aizsardzības līdzekļa Monitors d.g. (reģ. Nr.0145) krājumus izlietot atbilstoši jaunajiem lietošanas nosacījumiem šādi:

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparāta deva,
kg/ha
Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, tritikāle Īsmūža divdīgļlapju nezāles, parastā rudzusmilga 0.01 Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 20-32). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu - 1
Vasaras kvieši Īsmūža divdīgļlapju nezāles, parastā rudzusmilga 0.01 Apsmidznāt sējumus, sākot ar cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 20-32). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu. - 1

6) saskaņā ar 2018.gada 15.jūnija lēmumu Nr.2897 veikts labojums augu aizsardzības līdzekļa Primus 250 EW (reģ. Nr.0590) lietojuma tabulā: lietojumam vasaras kviešiem, vasaras miežiem, auzām ar/bez stiebrzāļu pasējas, pašreizējā ieraksta par preparāta devu "0.15-0.20 kg/ha" vietā rakstīts "0.015-0.020 kg/ha":

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparāta deva, kg/ha Ieteicamā darba šķidru-ma konc., % Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogai-dīšanas laiks dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 0.015   Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām stadijai (AS 20-29). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu

-

1

Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles

0.015 -0.020

  Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu

7) saskaņā ar 2018.gada 23.aprīļa lēmumu Nr.2844 augu aizsardzības līdzekļiem Kalibre 50 š.g. (reģ. Nr.0301) un Granstars Prēmija 50 š.g. (reģ. Nr.0255) nomainīts nosaukums attiecīgi uz Calibre 50 SX un Grantsar Premia 50 SX;

8) saskaņā ar 2018.gada 15.jūnija lēmumu Nr.2908 pēc atkārtotas novērtēšanas, pēc sastāvā esošās darbīgās vielas azoksistrobīna apstiprinājuma atjaunošanas Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā, atjaunota augu aizsardzības līdzekļa Amistar Xtra (reģ. Nr.0219) atļauja laišanai tirgū un lietošanai, un tā reģistrācija pagarināta līdz 2022.gada 31.decembrim. Atļauts lietot kā fungicīdu slimību ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, ziemas tritikāles, vasaras tritikāles, rudzu, ziemas rapša un vasaras rapša sējumos:

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparāta deva
l/ha
Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, vasaras kvieši Kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici), kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum), brūnā rūsa (Puccinia recondita), dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis), graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis), kviešu lapu dzeltenplankumainība (Pyrenophora tritici-repentis) 0.75-1.0

1.lietošanas veids

Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)

35 1
0.5+0.5

2.lietošanas veids

Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)

35 2
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle Kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici), kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum), brūnā rūsa (Puccinia recondita), dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis), graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis), kviešu lapu dzeltenplankumainība (Pyrenophora tritici-repentis), stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis) 0.75-1.0 Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69) 35 1
Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu lapu tīklplankumainība (Pyrenophora teres), stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis), pundurrūsa (Puccinia hordei), graudzāļu miltrasa (Blumeria gramnis) 0.75-1.0 Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpošanas beigām (AS 30-59) 35 1
Rudzi Brūnā rūsa (Puccinia recondita), stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis), graudzāļu miltrasa (Blumeria gramnis) 0.75-1.0 Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69) 35 1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis Krustziežu sausplankumainība (Alternaria barssicae) 1.0 Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69) 35 1
Baltā puve (Sclerotinia sclerotiorum) 1.0 Apsmidzināt sējumus profilaktiski, kultūrauga pilnā ziedēšanas stadijā, sākoties ziedlapiņu nobiršanai (AS 65)

8) saskaņā ar 2018.gada 2.jūlija lēmumu Nr.2914 mainījies augu aizsardzības līdzekļu Amistar Xtra (reģ. Nr.0219) un Plenum 50 WG (reģ. Nr.0382) reģistrācijas īpašnieks no Syngenta Polska Sp. z o.o. uz ADAMA Registrations B.V. Mainīti arī augu aizsardzības līdzekļu nosaukumi attiecīgi uz Mirador Xtra un Plenum;

9) saskaņā ar 2018.gada 6.jūlija lēmumu Nr.2931 papildināts augu aizsardzības līdzekļa Difcor 250 EC (reģ. Nr.0580) lietojums: 

Apstrādājamā kultūra Kaitīgais organisms Preparāta deva, l/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Galviņkāposti*, ziedkāposti*, brokoļi*, Briseles kāposti* Krustziežu sausplankumainības (Alternaria spp.), krustziežu īstā miltrasa (Erysiphe cruciferarum), kāpostu gredzenplankumainība (Mycosphaerella brassiciola) 0.5 Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga galviņas veidošanās sākumu līdz galviņa sasniegusi šķirnei raksturīgo lielumu un formu (AS 41-49) 21 2
Selerijas* (kātu) Seleriju lapu gaišplankumainība (Septoria apiicola), burkānu lapu sausplankumainība (Alternaria dauci), čemurziežu īstā miltrasa (Erysiphe heraclei), seleriju rūsa (Puccinia apii) 0.5 Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga kātu veidošanas sākumu līdz tie sasnieguši šķirnei raksturīgo lielumu (AS 41-49) 14 2
Burkāni*, pētersīļi* (sakņu), pastinaki*, mārrutki* Lapu sausplankumainības (Alternaria spp.), čemurziežu īstā miltrasa (Erysiphe heraclei) 0.5 Apsmidzināt sējumus un stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga saknes attīstības sākumu līdz sakne izveidojusi šķirnei raksturīgo formu un diametru (AS 41-49) 14 2
Selerijas* (sakņu) Seleriju lapu baltplankumainība (Septoria appicola), burkānu lapu sausplankumainība (Alternaria dauci), čemurziežu īstā miltrasa (Erysiphe heraclei), seleriju rūsa (Puccinia apii) 0.5 Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga saknes attīstības sākumu līdz sakne izveidojusi raksturīgo formu un diametru (AS 41-49) 14 2
Kāļi*, rāceņi*, melnie rutki* Lapu sausplankumainības (Alternaria spp.), kāpostu gredzenplankumainība (Mycosphaerella brassiciola) 0.5 Apsmidzināt sējumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga saknes attīstības sākumu līdz sakne izveidojusi raksturīgo formu un diametru (AS 41-49) 14 2
Galda bietes* Rūsa (Uromyces betae), biešu miltrasa (Erysiphe communis) 0.5 Apsmidzināt sējumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga saknes attīstības sākumu līdz sakne izveidojusi raksturīgo formu un diametru (AS 41-49) 14 2
Cigoriņi* (sakņu) Rūsa (Puccinia hieracii), īstā miltrasa (Erysiphe cichoracearum), sausplankumainības (Alternaria spp.) 0.5 Apsmidzināt sējumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga saknes attīstības sākumu līdz sakne izveidojusi raksturīgo formu un diametru (AS 41-49) 14 2
Sparģeļi* Rūsa (Puccinia asparagi), plankumainība (Stemphylium vesicarium) 0.5 Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm pēc ražas novākšanas - 1
Puravi* Sīpolu rūsa (Puccinia allii), lapu plankumainība (Alternaria porri) 0.5 Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga stublāja veidošanās sākumu līdz tas sasniedzis šķirnei raksturīgo diametru (AS 41-49) 21 2
Mangolds* Lapu sauspankumainības (Alternaria spp.), rūsa (Puccinia spp.), īstā miltrasa (Leveilulla taurica) 0.5 Apsmidzināt sējumus vai stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga lapojuma veidošanos līdz izveidojies šķirnei raksturīgais lapojuma lielums AS (41-49) 14 2
Rozes* (atklātā laukā un segtās platībās) Īstā miltrasa (Spaeroteca pannosa), rūsa (Phragmidium mucronatum) 0.5 Apsmidzināt stādījumu, parādoties slimības pirmajām pazīmēm - 2
Krāšņumaugi* (atklātā laukā un segtās platībās) Īstās miltrasas (Erysiphales), rūsas (Pucciniales), sausplankumainības (Alternaria spp.) 0.5 Apsmidzināt sējumu vai stādījumu parādoties slimības pirmajām pazīmēm - 2

*Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51.pantu. Atbildība. Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem vai ražas zudumiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumu Nr.568 „Dzīvo organismu reģistrācijas kārtība” 39.punktu, Valsts augu aizsardzības dienests informē par to, ka Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļauti šādi dzīvos organismus saturoši augu aizsardzības līdzekļi:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma Reģistrācijas īpašnieks Reģ. Nr. Reģistrācijas klase Aktīvās sastāvdaļas nosaukums Reģistrācijas beigu termiņš
Spical Koppert B.V. 0633 3

Neoseiulus californicus

12.07.2028.
Spical-Plus Koppert B.V. 0634 3

Neoseiulus californicus

12.07.2028.

Šo augu aizsardzības līdzekļu atļauto lietojumu atradīsiet: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > VAAD noteiktais lietojums 2018. gadā reģistrā iekļautajiem augu aizsardzības līdzekļiem

Informācija sagatavota VAAD Augu aizsardzībnas departamentā, tālr. 67185479

2018.07.16. 18:01:00


Atpakaļ