Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Latvijas augu šķirņu katalogā iekļautas jaunas ziemas rudzu šķirnes

Saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11.panta ceturto daļu Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) publicē informāciju par šķirņu iekļaušanu Latvijas augu šķirņu katalogā. Lēmumi pieņemti saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11.1panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumu Nr.140 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums" 28.punktu:

Nr.
p.k

Šķirnes nosaukums

Termiņš, uz kādu šķirne iekļauta katalogā

Valsts, kurā šķirne selekcionēta

a) Selekcionārs

b) Šķirnes uzturētājs

Informācija par šķirnes aizsardzību:

a) aizsardzības termiņš;

b) Selekcionāru tiesību īpašnieks;

c) Selekcionāru tiesību īpašnieka pilnvarotais pārstāvis ar tiesībām slēgt licences līgumu

Cita informācija par šķirni

Ziemas rudzi Secale cereale L.

1.

SU Bonelli

23.05.2018.-31.12.2028.

DE

a,b) HYBRO Saatzucht GmbH & Co.KG Eiropas Savienības aizsardzība

a) 21.09.2015.-31.12.2040.

b) HYBRO Saatzucht GmbH & Co.KG

c) –

Hibrīds

2.

KWS Bono

23.05.2018.-31.12.2028.

DE

a,b) KWS LOCHOW GmbH

Hibrīds

Informācija sagatavota VAAD Sēklu kontroles departamentā

2018.05.29. 10:52:40


Atpakaļ