Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Kosovas amatpersonas piecu dienu vizītē iepazīs Latvijas augu aizsardzības uzraudzības sistēmu un fitosanitāro kontroli

Šonedēļ (07.-11.05.2018.) Latvijā mācību vizītē uzturas deviņas Kosovas Pārtikas un veterinārās aģentūras un Lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauku attīstības ministrijas amatpersonas.

Kosovas amatpersonas Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) iepazīsies ar VAAD funkcijām un uzdevumiem, apmeklēs VAAD laboratorijas, kā arī tiksies ar Zemkopības ministrijas parlamentāro sekretāru Ringoldu Arnīti un Lauksaimniecības departamenta amatpersonām, apmeklēs Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu BIOR, Pārtikas un veterināro dienestu, kur iepazīsies ar Sanitārās robežinspekcijas darbu importa kravu fitosanitārajā kontrolē.

10.maijā Kosovas amatpersonas apmeklēs VAAD Vidzemes reģionālo nodaļu un VAS “Latvijas valsts meži” Strenču kokaudzētavu.

Vizītē piedalās Kosovas Lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauku attīstības ministrijas Lauksaimniecības politikas un tirdzniecības departamenta direktors Isafs Cikagi (Isuf Cikaqi), Kosovas Pārtikas un veterinārās aģentūras direktore Ilirjana Zimbera (Ilirjana Zymberaj) un septiņi aģentūras eksperti.

Vizīte notiek Eiropas Savienības starptautiskās mērķsadarbības Twinning projekta "Atbalsts Kosovas augkopības produkcijas ražošanas un augu aizsardzības sistēmas kapacitātes stiprināšanai” (Kosovo – IPA 2015 - "Support to strengthening Kosovo's plant production and protection system and capacities", KS 15 IPA AG 01 16 ) ietvaros.
Plašāka informācija par Twinning projektu šeit. 

Informāciju sagatavoja:
Dace Ūdre
VAAD sabiedrisko attiecību speciāliste,
26425173, dace.udre@vaad.gov.lv
 

2018.05.07. 11:12:00


Atpakaļ